Dystrophin proteins in neurons and glial cells  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37597
Type K
Principal investigator Jancsik, Veronika
Title in Hungarian Disztrofin fehérjék a neuronokban és a glia sejtekben
Title in English Dystrophin proteins in neurons and glial cells
Panel Neurosciences
Department or equivalent Dept. of Anatomy and Histology (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Hajós, Ferenc
Halasy, Katalin
Kacskovics, Imre
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 6.016
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A disztrofin-disztroglikán komplexet (DGC) vizsgáltuk neuronokban és glia sejtekben. Tenyésztett Müller glia sejtekben a 71 kDa-os disztrofin forma egyik splice-variánsának (Dp71f) eloszlása független a disztroglikántól, míg az utrophin és a disztroglikán kolokalizációt mutat. A fehérjék lokalizációja és kolokalizációs mintázata hasonló nyugvó és vándorló sejtekben, és nem változik meg laminin hátására. A lamininnak a Müller glia sejtekre gyakorolt motilitásnövelő hatása jelentős részben a laminin-DGC kölcsönhatás következménye. A mozgó sejtek irányváltoztatási gyakorisága és a nyugvó sejtek nyúlvány-dinamizmusa nem függ a laminin jelenlététől. A hippocampus CA3 régiójában a Dp71f kis aszimmetrikus szinapszisok posztszinaptikus elemében, továbbá a moharostok membránján és egyes kis átmérőjű myelinhüvelyes axonokban van jelen. A Dp71f jelen van az asztrocitákban, a sejttestben és a nyúlványokban egyaránt. A fehérje a gliális fibrilláris proteint és laminint is expresszáló asztrocita populációkban fordul elő. A laterális hypothalamikus terület egyes neuronjai alfa-disztrobrevint (a-DB) expresszálnak. Az a-DB pozitív neuronok melanin koncentráló hormon immunreaktivitást mutatnak. Az a-DB a perikaryonokban és a nyúlványokban is jelen van. Az a-DB megjelenik a perivascularis glia végtalpakban, ezen belül az endothel sejteket és végtalpat elválasztó lamina basalissal érintkező membránon lokalizálódik.
Results in English
Proteins of the dystrophin-associated glycoprotein complex have been localized by light and electronmicroscopic technique in neurons and glial cells. In primary cultures of retinal Muller glial cells the distribution of Dp71f, one of the splice variants of the 71 kDa dystrophin protein, has been shown to be independent of the distribution of dystroglycan, while utrophin and dystroglycan colocalized in clusters in all parts of the cells. The colocalization pattern was similar in resting and migrating cells and it was independent of the presence of laminin. The laminin-induced motility of Muller cells has been proven to be dependent on laminin-dystroglycan interaction. Dystroglycan function does not seem to be involved in the laminin-dependent increase of the direction-changing activity of the migrating cells and the process dynamism of the resting ones. Dp71f positivity has been demostrated in glial fibrillary acidic protein and laminin producing astrocytes. In the CA3 region of the hippocampus, Dp71f has been localized in the postsynaptic density of small asymmetric axospinous and axodendritic synapses. Furthermore, the protein was present on the membranes of the mossy fibers and in the axon proper of small-caliber myelinated axons. Alpha-dystrobrevin (a-DB) immunoreactivity was demonstrated on the endothelium-facing membrane of the perivascular astrocytes and in melanin-concentrating hormone producing neurons within the lateral hypothalamic area.
Full text http://real.mtak.hu/271/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Méhes, E., Czirók, A., Hegedűs, B., Szabó, B., Vicsek, T., Satz, J., Campbell, K., Jancsik,V.: Dystroglycan is involved in laminin-1 stimulated motility of Muller glial cells; a combined velocity and directionality analysis, Glia (2005) 49(4):492-500, 2005
Méhes, E., Mornet, D., Jancsik, V.: Composition and subcellular localization of the dystrophin glycoprotein complex in cultured retinal Muller glial cells, Acta Biol. Hung. 2003. 54. 241-52, 2003
Szabó, A., Jancsik, V., Mornet, D., Kálmán, M.: Immunofluorescence mapping of dystrophin in rat brain: astrocytes contain the splice variant Dp71f but confined to subpopulations., Anatomy and Embryology (2004) 208:463-477, 2004
Hazai, D, Jancsik, V, Górecki, D: Alpha-dystrobrevin immunoreactivity in the adult mouse brain; occurence in glial endfeet and in a subpopulation of hypothalamic neurons, A Magyar Idegtudományi Társaság 11. Kongresszusa,. Pécs. Megjelent:Clin. Neurosci/Ideggyógyászati Szemle 58. évfolyam, 1. különszám, p. 40, 2005
Hazai D, Halasy K, Mornet D, Hajós F, Jancsik V.:: Dystrophin splice variants are distinctly localized in the hippocampus., Acta Biol. Hung., közlésre elfogadva, 2006
Hazai D, Górecki DC, Halasy K, Hajós F, Jancsik V:: Characterization of the alpha-dystrobrevin immunoreactive neurons in the lateral hypothalamus, International IBRO Workshop, Budapest, 2006
Back »