A pedagógiai tudás, nézetek és tevékenység kölcsönhatása, kialakulásuk folyamata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37605
típus K
Vezető kutató Falus Iván
magyar cím A pedagógiai tudás, nézetek és tevékenység kölcsönhatása, kialakulásuk folyamata
Angol cím Interrelationship of pedagogical knowledge, beliefs and activity and the process of their construction
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dudás Margit
Köcséné Szabó Ildikó
Kotschy Andrásné
Sántha Kálmán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.835
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás összehasonlító pedagógiai, elméleti-szintetizáló és empirikus irányokban folyt. Eredményei főként o a pedagógusi kompetenciák belső szerkezetének feltárása, az ebben szerepet játsz tudás, nézetek, o képességek kölcsönhatásának kimutatása, o a pedagógusi tevékenységet leíró kompetenciák rendszerének kialakítása. o a reflektivitás lényegének feltárása, kialakulási folyamatának elemzése, szintjeinek bemutatása, o a hallgatók nézeteinek feltárása, o a tanári önkép alakulási folyamatának longitudinális elemzése o az eredményes pedagógusképzés szervezeti feltételeinek leírása területén ragadható meg A fontosabb eredményeket egy monográfia és egy tanulmánykötet foglalja össze.
kutatási eredmények (angolul)
The research has been carried out in comparative, theoretical, and empirical directions. Its results can be summarized in the following areas: - discovering the inner structure of teacher competences the interrelationship of knowledge, beliefs and skills - formulating a system of teacher competences, - describing the essence of reflectivity in teaching, of its developmental process, of its different levels, - developing methods for making explicit future teachers’ beliefs, - a longitudinal analysis of teachers’ self-concept, - approaching an effective organization for teacher education. The main results are summarized in a monograph and in a publication containing five studies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/273/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Falus Iván-Kimmel Magdolna: A portfólió, Gondolat Bp., 2003
Falus Iván: A pedagógussá válás folyamata, Educatio, 3.sz.359-374., 2004
Falus Iván: Pedagógus mesterség - pedagógiai kompetenciák, BAZ-pedint.hu, 2003
Kotschy B.: Szakmai fejlesztő/fejlődő iskolák - a pedagógusképzés megújításának egy lehetősége, Pedagógusképzés, 1-2. 109-118., 2003
Dudás Margit: A tanárképzésbe belépő hallgatók nézeteinek feltárási lehetőségei-disszertáció, ELTE PPK Könyvtár., 2004
Sántha Kálmán: A pedagógusok reflektív gondolkodásának vizsgálata, Pedagógusképzés, 2.sz.27-44.o., 2004
Köcséné Szabó Ildikó: A tanárjelöltek tanári énképének néhány jellegzetessége, Pedagógusképzés, 2.sz. 45-54.o., 2004
Falus Iván: Képesítési követelmények-kompetenciák-sztenderdek, Pedagógusképzés , 2005/1.sz.1.16., 2005
Falus Iván: A pedagógusképzés vége, In:Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. Kiss árpád Archívum könyvsorozata, Debrecen, 2005. 231-241, 2005
Kimmel Magdolna: A tanári reflexió korlátai, Pedagógusképzés, 2006/3-4.35-49., 2006
Falus Iván-Kotschy Beáta: Teachers'career start: difficulties fron the viewpoints of novice teachers, school staff and researcher, In:Changing Education in a Changing Society, Klaipeda University, 2005
Falus Iván: A tanári tevékenység lényegéről vallott felfogás hatása a pedagógusképzésre, ELTE, habilitációs tanulmány, 2005
Dudás Margit: A tanárképzésbe belépő hallgatók nézeteinek feltárási lehetőségei, Pedagógusképzés, 2005/3. 23-43, 2005
Köcséné Szabó Ildikó: Tanárrá válni, ONK 2005., 2005
Falus Iván-Kotschy Beáta: Kompetencia alapú tanárképzés: Divatos jelszó vagy a megújulás eszköze?, Pedagógusképzés, 2006/3-4. sz. 67-78., 2006
Sántha Kálmán: Létezik-e hipotézis a kvalitatív kutatásban?, Új Pedagógiai Szemle, 2006/11. 3-11., 2006
Falus Iván: Processz sztanovlenyijapedagoga, Pedagogicsni nauki XXXXIII.Vidavinsztvo HDU, Herszon 2006. 201-209., 2006
Falus Iván: A kompetencia fogalma és a kompetencia alapú képzés tervezése, Társadalom és gazdaság, 2006/2. 173-182., 2006
Falus Iván: A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai, Gondolat Kiadó Bp., 2006
Dudás Margit: A belépő nézetek feltárása-bevezetés a "saját pedagógiába", In. Bárdossy és mtársau szerk.:Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. PTE., 2006
Dudás Margit: A belépő nézetek feltárása, PTE, 2006
Sántha Kálmán: Áttekintés a XX.századi pedagóguskutatásról, Neveléstörténet.2006/1-2. 206-215., 2006
Sántha Kálmán: Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban, Gondolat Kiadó Bp., 2006
Falus Iván: Sztenderdek tanárok és tanárképzők számára, Pedagógusképzés , 2005/4. 143-147., 2005
Kotschy Beáta-Falus Iván: University, stakeholder and school cooperation in determining teacher standards, ATEE konferencia, Portorozs, 2006
Sántha Kálmán: A hatékonyság kulcsa:reflektivitás. (megjelenés alatt), In:BábosikI.-Torgyik J.szerk.:Pedagógus mesterség az Európai Unióban. Eötvös Kiadó, Bp., 2006
Sántha Kálmán: Pedagógusok reflektív szemléletének, nézeteinek és tevékenységének kvalitatív vizsgálata. Dok.Dissz., ELTE, 2005
Kimmel Magdolna: A reflektív tanárképzési model a gyakorlatban Dok.Dissz., ELTE Bp., 2006
Kotschy Beáta: A kompetencia alapú tanárképzés képzési követelményei a munkáltatók szemével, Társadalom és gazdaság 2006/ 2.sz. 183-199., 2006
Falus Iván szerk.: A tanárrá válás folyamata (megjelenés alatt), Gondolat, Bp., 2007
Kimmel Magdolna: A reflexió: A hiányzó láncszem? (megjelenés alatt), In: Falus szerk.:A tanárrá válás folyamata. Gondolat Bp., 2007
Köcséné Szabó Ildikó: A tanárjelöltek tanárról alkotott nézetei (megjelenés alatt), In: Falus szerk.:A tanárrá válás folyamata. Gondolat Bp., 2007
Sántha Kálmán: Kvalitatív módszerek a reflektív gondolkodás feltárásában(megjelenés alatt), In: Falus szerk.:A tanárrá válás folyamata. Gondolat Bp., 2007
Kotschy Beáta: A pedagógusok szakmai fejlődésének új perspektívái:A szakmai fejlesztő iskolák(megjelenés alatt), In: Falus szerk.:A tanárrá válás folyamata. Gondolat Bp., 2007
vissza »