A kockázatvállalás adaptív és nem adaptív formái  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37607
típus K
Vezető kutató Faragó Klára
magyar cím A kockázatvállalás adaptív és nem adaptív formái
Angol cím Adaptive and non adaptive forms of risk taking
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Boros János
Lángné Tarnai Márta
Móra László Xavér
Szabó Laura
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálatainkat három nagy témakör köré szerveztük: helyzeti jellemzők, személyi tényezők és fejlődési aspektusok. Hangsúlyt fektettünk arra, hogy természetes körülmények között vizsgáljuk a kockázatvállalást, és összevessük azt a teszthelyzetekben mutatott viselkedéssel. Eredményeinkből azt a következtetést emeljük ki, hogy a kockázatvállalás bonyolult, kontextusfüggő jelenség, ezért különösen fontos figyelembe venni a vizsgált helyzet életszerűségét, személyre vonatkozó relevanciáját és következményeit. Eredményeink szerint az adott kontextus (a kockázatvállalás tárgya, a helyzet valódisága vagy hipotetikus jellege, a kockázatvállalás személyes tétje, stb.) befolyásolja a vállalt kockázat mértékét, a keretezési hatás érvényesülését, a kockázat percepcióját, a rendelkezésre álló erőforrások kockázatvállalásban játszott szerepét. A személyi tényezők vizsgálatához négy csoportot (főiskolás, középiskolás, vállalkozói, és elítélt) hasonlítottunk össze személyiségdimenziók és kockázatvállalási feladatok mentén.A kérdőívek alapján jellemeztük a csoportokat kockázatvállalásuk mintázata, valamint a saját tudásukba vetett hit alapján (kalibráció). Körvonalaztuk a vállalkozói kockázatvállalás sajátosságait, felvázoltuk a kockázatvállaló vállalkozó és bűnelkövető karakterét. Elemeztük a vállalkozók és az elítéltek teszthelyzetben és valós helyzetben tanúsított kockázatvállalási viselkedését is. Kidolgoztunk egy, a bűnelkövetést jósló eszközt a bűnözői életvezetés alapján.
kutatási eredmények (angolul)
Our research has been organized around three subjects: the influence of situational, personal and developmental aspects. Since risk taking behavior is complex, context dependent, it is important to take into account the personal relevance and consequence of the situation. For this reason we studied and compared risk taking behavior in laboratory situation, and in natural context and field experiments. According to our results, the given context (the field of the risk, the real or hypothetical character of the task, the personal stake) influences how the amount of the risk, positive and negative frames, the perception of risk, the consequence of the availability of the resources effect risk taking. To investigate the role of personal factors in risk taking we compared four groups in a number of personality dimensions and risk taking tasks: university students, high school students, entrepreneurs and criminals. We characterized these groups along their risk taking patterns and the correlation between risk taking and other characteristics, such as coping or calibration. We described the characteristics of a risk taker as an entrepreneur or as a criminal.. On the basis of interviews we constructed a method to describe and quantify risk taking of these two groups in their real life activity, and compared the results with their answers to questionnaires. For criminals we outlined a predictive scale for future criminal acts based on their real life risk taking events
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/274/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Faragó K., Móra X.: Kockázatvállalás és kalibráció: a magabiztos ember többet kockáztat?, Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése, 2006
Faragó Klára: Kockázatvállalás terepkísérletben, Magyar Pszichológiai Szemle, 2005
Szabó Laura: A képzeletbeli közönség teremtésére való hajlam, az önellenörzési képesség és a tetszésigény kapcsolata serdülökorban, Alkalmazott Pszichológia, 2005
Faragó Klára, Kiss Orhidea: Vállalkozók kockázatvállalása: a bizonytalanság, a tét és a keretezés szerepe, Magyar Pszichológiai Szemle, 2005
Boros János: Bűnelkövetők kockázatvállalása, Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése, 2006
Faragó, K., Móra, X.: A kalibráció kognitív megközelítése, Magyar Pszichológiai Szemle, 2006
Radnóti István, Faragó Klára: A kockázatpercepció és a kockázatvállalás vizsgálata egy fegyveres testületnél, Magyar Pszichológiai Szemle, 2005
Faragó, K., Honbolygó, F.: A kockázatvállalási viselkedés konzisztenciája, az MPT Tudományos Konferenciája, Szeged, 2002
Faragó K., Fürtös Zs., Kunos I., Eördögh Zs.. Hencsey R., Balogh K., Csigás Z.: Szervezetek kockázatvállalása, Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése, 2006
Fekete O.: A kockázatvállalói magatartás motivációs-funkcionális háttere serdülő korosztályban, Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése, 2006
Szabó Laura: Serdülők kockázatvállalása, Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése, 2006
Faragó K., Móra X.: Kockázatvállalás és kalibráció: a magabiztos ember többet kockáztat?, Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése, 2006
vissza »