A reformkori Magyarország nevelésügye a sajtó tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37613
típus K
Vezető kutató Fehér Katalin
magyar cím A reformkori Magyarország nevelésügye a sajtó tükrében
Angol cím Press and pedagogy in Hungary during the Reformed Age
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Dombi Alice
Fodor László
Horváth Beatrix
Kereszty Orsolya
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.444
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A most zárult kutatás keretében, (mely szerves folytatása az 1998-2002-es futamidejű OTKA kutatásomnak, mely a felvilágosodás kori magyar nevelésügyet vizsgálta a korabeli sajtó tükrében) nemzetközi együttműködéssel, teljességre törekedve feltártuk és feldolgoztuk a hazai reformkor időszakának teljes magyar nyelvű sajtóanyagából azokat a közleményeket, melyek a nevelésüggyel foglalkoztak. A magyarországi sajtó és a nevelésügy kapcsolata, és reformkori helyzete mindeddig feltáratlan terület volt. Arra kerestem a választ, hogy a lapok milyen módon közvetítették a neveléssel kapcsolatos új eszméket, a külföldi és hazai törekvéseket az olvasóiknak? Hogyan járult hozzá a sajtó az eszmék népszerűsítéséhez, hogyan próbálta meg a tájékoztatni és befolyásolni az olvasókat és az oktatásügy döntéshozóit egyes kérdésekben? Melyek voltak azok a legfőbb, nevelésügyet érintő területek, melyekkel a sajtó kiemelten foglakozott? Hatottak-e, és hogyan, a nevelés gyakorlatára a sajtóban megjelent írások? Olyan kérdések ezek, melyekre neveléstörténet-írásunk még nem adott kielégítő választ. Kutatásunkkal reményeink szerint hozzájárultunk a magyarországi nevelés reformkori történetének pontosabb, és az eddigiektől eltérő szempontú megismeréséhez. A kutatás időszakában két önálló kötet és 16 tanulmány jelent meg a kutatás témakörében a témavezető és munkatársainak tollából. Eredményinket nem csak publikációk formájában közöltük, hanem hazai és nemzetközi konferenciákon is bemutattuk.
kutatási eredmények (angolul)
This research is the continuation of my previous OTKA project that focused on the discourses in the press about the history of Hungarian education in the Era of Enlightenment. This project in joint international cooperation analyzed all the materials from the contemporary press that were relevant to, or about education. My central question was how the journals mediated the new ideas, principles, foreign and national endeavors to the Hungarian readers at that time. What knowledge did the readers learn, who were interested in contemporary problems, including the field of education as well? How did the Press contribute to the popularization of ideas, and how did it try to inform and influence the readers and the decision-makers? Which were the fields that were considered as very important from the point of the Press? Did the published writings, and if yes how, influence the practice of education? These questions have not been answered yet. Therefore this current project aimed to answer these questions based on contemporary primary sources. 2 volumes and 16 studies have been published from the field by the researchers. Besides not only have the texts been published, but they also have been presented at various conferences both abroad and in Hungary.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/277/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dombi Alice: Dilettáns vagy szakértő. Győri Sándor pedagógiai üzenete, Dombi Alice-Oláh János: A XIX. századi pedagógusok a polgárosodásért, 2003
Fehér Katalin-Fodor László: Az erdélyi magyar nevelés évszázadai, Educatio Kiadó, Kolozsvár, 2002
Fehér Katalin: A nagyenyedi Bethlen Kollégium tudós tanára - Szász Károly, Magiszter (Csíkszereda), 2003
Fehér Katalin: Egy reformkori bencés szerzetes olvasmányai, Magyar Könyvszemle, 2002
Fehér Katalin: Pestalozzi's reception in Hungary, Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2002
Fehér Katalin: Egy angol népoktatási módszersajtóvisszhanga a reformkori Magyarországon, Magyar Könyvszemle, 2002
Fehér Katalin: A Felső Magyar Országi Minerva és a művelődés, Magyar Könyvszemle, 2002
Fehér Katalin: Wargha István, a magyar óvodapedagógus képzés megalapítója, Neveléstörténeti kaleidoszkóp, 2002
Fehér Katalin: Leánynevelés Pest-Budán a 19. százed elején, Budapesti Nevelő, 2002
Fehér Katalin: Vélemények viták a nevelésről két reformkori folyóiratunkban, A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért. Szerk. Dombi Alice-Oláh János. APC Studió Gyula, 2003
Fehér Katalin: Egy reformkori katolikus hetilap, a Religio és Nevelés, Magyar Könyvszemle, 2003
Fehér Katalin: A Bell-Lancaster módszer és a reformkori erdélyi sajtó, Magiszter (Csíkszereda), 2004
Fehér Katalin: Iskolai újságolvasás Magyarországon a 18. században, Magyar Könyvszemle, 2004
Fehér Katalin: Gyermekirodalmunk a felvilágosodás és a reformkor sajtójában, Könyv és Nevelés, 2004
Fehér Katalin: Egy reformkori egyházi lap történetéhez, Magyar Könyvszemle, 2004
Fehér Katalin: Egy reformkori röpirat a népnevelésről, Magyar Könyvszemle, 2005
Fehér Katalin: Tankönyvek, tankönyvkritika a felvilágosodás-és reformkori Magyarországon, Könyv és Nevelés, 2005
Fehér Katalin: Sajtó és nevelés Magyarországon 1777-1849, Eötvös József Kiadó, Bp., 2005
vissza »