Development of rheology and treatment of agricultural slurries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37617
Type K
Principal investigator Szász, András
Title in Hungarian Mezőgazdasági környezet károsító szennyvizek reológiájának és kezeléstechnikájának fejlesztése
Title in English Development of rheology and treatment of agricultural slurries
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Mechanikai ésGéptani Intézet (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Gulyás, Zoltán
Joó, Ervin
Kiss, Ottó
Koltay, Jeno
Szász, Olivér
Szendro, Péter
Vincze, Gyula
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 9.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Megadjuk a mezőgazdasági szennyvizek áramlástanának alapvető egyenleteit. Megadjuk a legfontosabb nem-newtoni folyadékmodelleket és besoroljuk a szennyvizeket. Az áramlástani egyenletek segítségével kidolgozzuk a szennyvizek hasonlóságelméletét. A hasonlóságelmélet alapján elvégezzük a kisminta kísérletek tervezését és vizsgáljuk a szennyvizek anyagi paraméteri meghatározásának lehetőségeit. Alkalmazzuk a hasonlóságelméletet az ülepítőben lejátszódó folyamatok tanulmányozására. Az elméleti és kísérleti vizsgálataink szerint az ülepítőben kialakulhat folytonos és szakadásos ülepedési mintázat a szilárd fázis térfogatszázalékától függően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy rétegződéses mintázat esetén a kollektív ülepedési sebesség 1,8 szorosa is lehet a részecske ülepedési sebességének. Kidolgozzuk a csövek, csőarmatúrák, csatornák és a mechanikus keverő nem-newtoni áramlástanát. Foglalkozunk a levegőztetőkben lejátszódó anyagátadási folyamatokkal. Vizsgáljuk a levegő átlagsebességének, a buborékoltató furatátmérőjének, a folyadékmélységnek, a szennyvíz áramlási sebességének és a kompresszor típusának hatását az oxigén anyagátadási tényezőre gyakorolt hatását. Megmutatjuk, hogy az anyagátadási tényező a levegő átlagsebességének 1-1,5 hatványával arányos. A függelékben programokat adunk meg a mérnöki tervezés egyszerűsítésére.
Results in English
We derive the fundamental equations of the agricultural slurries. We give the significant non-Newtonian flow models and the constitutive equations. We investigate the application possibilities of the method of similitude and the dimensional analysis. We study the experimental possibilities of the identifications for material parameters of the constitutive equations. We can formulate the similarity criteria of the sedimentation processes and give the Pi-numbers for engineering design. From the experiments can be resulted that there are two types of phase separation patterns in sedimentation processes. One type is continuous and the second type is discontinuous. The actual type of separation pattern is a function of the volume concentration of the dry matter in the sewage. We work out the engineering design of the pressure driven flows in tubes and channels in the cases of significant flow models. We investigate non-Newtonian fluid dynamics of impellers and mixing in gas-liquid systems. We give an analytical and a similarity theory method to the treatment for the process of aeration in a gas-dispersed apparatus. We can formulate the similarity criteria of the aeration process and give the Pi-numbers for engineering design. Overall mass transfer coefficients were determined for the process of aeration by gas sparging. Principal variables investigated were gas superficial velocity, sparger orifice size, liquid depth, the type of the compressor and the velocity of the slurry.
Full text http://real.mtak.hu/279/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szász A, Szendrő P, Vincze Gy, Bense L:: Turbinás viszkoziméter mezőgazdasági zagyok áramlási jellemzőinek mérésére, Mezőgazdasági Technika 45/11: 2-3., 2004
Szász A, Bense L, Szendrő P, Vincze Gy:: A mezőgazdasági szennyvizek keverő és levegőztető berendezésének vizsgálata, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása Gödöllő, 2005
Szendrő P, Bense L, Szász A, Vincze Gy, Joó E:: Struktúrált folyadékok ülepedésének kismintavizsgálata, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása Gödöllő, 2004
Szász A, Szendrő P, Vincze Gy, Bense L:: Struktúrált folyadékok ülepedésének kisminta vizsgálata, MTA AMB Kutatási és fejlesztési tanácskozás 2: 200-204., 2005
L. Bense, E. Joó, P. Szendrő, Gy. Vincze: Similarity theory of structured agricultural fluids, Hungarian Agricultural Engineering, 2004, 17: 41-43., 2004
Szász A, Szendrő P, Vincze Gy, Bense L:: A mezőgazdasági szennyvizek keverő- és levegőztető berendezésének vizsgálata, MTA AMB Kutatási és fejlesztési tanácskozás 2: 185-189, 2005
Szász A, Szendrő P, Vincze Gy, Bense L:: Oxigén elnyelési folyamat vizsgálata levegőztető berendezésben, MTA AMB Kutatási és fejlesztési tanácskozás, 2006
Bense L, Szász A, Szendrő P, Vincze Gy:: Struktúrált mezőgazdasági szennyvizek levegőztetésének, keverésének elmélete és gyakorlata., Mezőgazdasági Technika 46:2-4., 2005
Back »