The reconstruction paleogene structural evolution of the Carpathian basin using parallel evaluation of sedimentary and volcanic processes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37619
Type K
Principal investigator Földessy, János
Title in Hungarian A Kárpát-medencei paleogén szerkezetalakulás rekonstrukciója a magmás tevékenység és üledékképződés egyidejű jellemzésével
Title in English The reconstruction paleogene structural evolution of the Carpathian basin using parallel evaluation of sedimentary and volcanic processes
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Ásványtani-Földtani Intézet (University of Miskolc)
Participants BENEDEK, KÁLMÁN
Dudko, Antonina
Gyalog, László
Hartai, Éva
Horváth, István
Kiss, János
Less, György
Mádai, Ferenc
Németh, Norbert
Turai, Endre
Zelenka, Tibor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.506
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Megtaláltuk, leírtuk és megmintáztuk a Rm 7, 28, 63, 79, 87, 109, 117 és 118 jelű fúrásokat, melyekben andezit közé települve üledékes kőzetek találhatók. Őslénytani és kőzettani vizsgálataink nyomán összefoglaló megállapításunk az hogy a magmás működés több szakaszú, kezdete a felső eocénre tehető (a Szépvölgyi Mészkő Formáció), és zárótagjai az késő oligocénben keletkeztek (31 M év). A magmás múködés korai szakaszát követte jelentős hidrotermális elváltozás és szinesfém ércesedés, a zárótagok kialakulását követően jöttek létre a felszínközeli nemesfém (Au, Ag) dúsulások. Ellenőriztük, illetve a recski mélyszinti adatbázissal összekapcsoltuk a recski lahócai aranyérc kutatások során kapott geokémiai adatokat. Arecski érces ásványvagyon értékét jelentősen növeli az arany dúsulások mértékének a kutatásaink során elvégzett helyesbítése. A korábbi 0,1mg/kg átlagos Au koncentráció helyett a mélyszinti dioritok 0,3 mg/kg, a szkarnos rézércek 1 mg/kg feletti Au koncentráció értékeket mutattak. A képződmények gazdaságföldtani potenciálját jelentősen megnöveli hogy a paleogén magmás működés a korábban véltnél fiatalabb, az ezt követő arany ércesedés kialakulása a felső oligocénbe esik. Ez a hidrotermális működési szakasz érinthette az idősebb oligocén képződményeket, s ezekben Au ércesedés kutatása indokolttá vált. A recski és az ország egyéb területeiről ismert paleogén vulkanitok egységes szerkezeti értelmezést nyertek, s ismert koradataik összhangja is megteremtődött.
Results in English
We have checked and re-logged several drillcores, like Recsk Rm 7, 28, 63, 79, 87, 109, 117, 118. According to our paleontological and petrographical data we assume that the igneous activity was of multi-stage character. It started in the Upper Eocene (Szepvolgyi Limestone Formation) and finished in the Late Oligocene Egerian stage (31 M yrs radiometric age) The early magmatic activity was followed by significant hydrothermal alteration ans base metal mineralization. The Au-Ag enrichments postdated the latest volcanic emplacements. We checked and linked to the Recsk Deeps database the geochemical data obtained from the Lahóca gold explorations. The value of the Recsk ore resource has been increased by the corrections which have been carried out in the average gold content estimations – 0,3 mg/kg instead of the previously suggested 0,1 mg/kg in the porphyry Cu ores, and over 1 mg/kg in the skarn Cu ores. The discovered younger geological age of the ore formation has important economic implication since it sets the age of the Au mineralization into the Late Oligocene, thus providing economic potential for gold enrichment in the earlier Oligocene sediments. Our investigations has resulted a better understanding of the age relationships of the igneous rocks at Recsk and in other regions of the country.
Full text http://real.mtak.hu/280/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kertész B., Less Gy.: Törökországi eocén szelvények Nummulitidae-faunája, 7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés Program,, 2004
Földessy J., Szebényi G.: Földtani kutatások és értékelő munkák a recski felszínközeli zónában 1990 és 2000 között, Földtani Kutatás, 2002
Szebényi G., Földessy J.: Földtani kutatások és értékelő munkák a recski mélyszinten 1986 és 2000 között, Földtani Kutatás, 2002
J. Földessy, G. Szebényi, É. Seres-Hartai: The distribution of gold in the Recsk ore complex, Hungary, Geologica Carpathica, 2002
K. Benedek: Paleogene igneous activity along the easternmost segment of the Periadriatic-Balaton Lineament., Acta Geologica Hungarica, 2002
Földessy J., Németh N. in :Szebényi G. (szerk.): A Darnó zóna geológiája és geofizikája, MFT, 2003
Kertész B., Less Gy.: Törökországi eocén szelvények Nummulitidae-faunája, 7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés Program,, 2004
Gyalog L. (szerk.), Horváth I. (szerk.), Daridáné Tichy M., Dudko Antonyna, Ódor L.: A Velencei-hegység és a Balatonfő földtana. Geology of the Velence Hills and the Balatonfő, MÁFI, 2004
Foldessy J., Seresne Hartai E., Szebenyi G.: Distribution of gold mineralization in the Recsk ore complex, NE Hungary, Acta Geologica Hungarica, 2004
Földessy J., Less Gy., Zelenka T., Seresné Hartai É.,: A recski (ÉK-Magyarország) paleogén vulkáni-üledékes összlet fejlődéstörténeti vázlata, EMT Bányászati, Kohászati és Földtani KOnferencia, Sepsiszentgyörgy, 2006
Bertalan É., Bartha A., Juvonen R., Soikkeli L, Földessy J., Szebényi G.: Nemesfémek meghatározása recski ércmintákból: savas kioldás és tűzi módszerek hatékonyságának vizsgálata, A MÁFI Évi Jelentése a 2002. évről pp. 69-80., 2004
LESS GY. & GYALOG L.: Eocén (Eocene)., n: GYALOG L. & HORVÁTH I. (ed): A Velencei-hegység és a Balatonfő földtana [Geology of the Velence Hills and the Balatonfő], 80-86 [209-214], MÁFI, 2004
Németh N., Mádai F.,: Korai fázisú képlékeny deformációs elemek a Bükk hegység keleti részének mészköveiben I., Közlöny 133/4, 2003. pp. 563-583., 2003
Mádai F.,Németh N.,: Early phase ductile deformation elements in the limestone of the eastern part of the Bükk Mts, Hungary, Acta Geologica Hungarica 48/3, 2005. pp. 283-297., 2004
Mádai F.,Németh N.,: Early phase ductile deformation elements in the limestone of the eastern part of the Bükk Mts, Hungary, Acta Geologica Hungarica 48/3, 2005. pp. 283-297., 2004
Back »