Az információs technikák fejlődésének és az információs társadalom kialakulásának területi hatásai (különös tekintettel egy relatíve elmaradott régióra, az Alföldre)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37620
típus K
Vezető kutató Csatári Bálint
magyar cím Az információs technikák fejlődésének és az információs társadalom kialakulásának területi hatásai (különös tekintettel egy relatíve elmaradott régióra, az Alföldre)
Angol cím Regional factors of the evolution and development of the information technologies and society (with special regard to a relatively underdeveloped region - Hungarian Great Plain)
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely ATI Kecskeméti Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Dőry Tibor
Kanalas Imre
Nagy Gábor
Szarvák Tibor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.457
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás folyamán sikerült kialakítanunk egy olyan módszertani apparátust, amely alkalmas az információs társadalom (IT) jelenségeinek elemző értékelésére. Ezek az új módszerek beépültek nemcsak a hazai területi kutatásokba, de néhány megközelítésük nemzetközi konferenciákon is publicitást kapott. A munka során elemeztük a magyarországi IKT infrastruktúra és ellátottság jellemzőinek tér-idő változásait. Vizsgáltuk az IKT eszközök területi megjelenésének, terjedésének, és használatának jellemzőit. Sikerült megmérni a térségeink IT felkészültségének szintjét, s képet adtunk az IKT szektor ágazati és területi megjelenéséről. Az ágazat hazai fejlődése (az Alföldön is) az innovációs központokból kiindulva, térben koncentrikusan, és a csomópontok közötti kommunikációs csatornák mentén terjedt. Az IKT és az IT kiépülése, fejlődése tudatos regionális politika mellett nagytérségi szinten hozzájárulhat a területi különbségek mérsékléséhez. Alsóbb szinteken azonban az „általános” fejlettségbeli színvonal különbségek mérséklésében játszott szerepe még alig mutatható ki. Az Alföld relatíve elmaradott helyzetéből reális kitörési lehetőség, s a további fejlődésnek jó alapja lehet e szektor erősítése, kiépítése, valamint e technikák széleskörű használata. Az IT programok sikerességének kritériuma lesz azok társadalmi elfogadottsága és a helyi szereplők aktivitása, akik képesek a lokális jellemzőket, tartalmakat „hozzáilleszteni” az IT globális folyamataihoz és Internet tartalmaihoz
kutatási eredmények (angolul)
In the course of our research, a methodological system has been built up, that is suitable for the analysing evaluation of the phenomena of the information society. The new methods became parts of the national spatial researches, and moreover, some aspects of them were also presented at international conferences. We analysed the spatial and temporal evolution of ICTs in Hungary. We examined the parameters of the spatial appearance, dispersion and use of ICTs. The awareness level of IS at various regions was evaluated, and the sectoral and territorial appearance of ICTs was presented. Both the national and regional (e. g. that of the Great Plain) ICT sector is diffusing from the innovation centres in a simultaneous way, along the communication channels. The development of ICTs and IS can contribute to the abatement of regional diversities, but only in case of a conscious regional policy. However, at lower territorial levels, their role in the abatement of diversities can scarcely be demonstrated. Establishment and extension of ICT sector and the use of these technologies in a wide range can be a good ground for a future development, and additionally it promises a genuine breakout from the relatively backward conditions of the Great Plain. An important criterion of the usefulness of IS projects will be their public acceptance – whether some local actors can fit their local conditions to the tendencies and online contents of global IS.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/281/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kanalas Imre–Nagy Gábor (Szerk.): Régiók az információs társadalomban., MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét, 2003
Kanalas Imre: Az információ-kommunikációs technológiai szektor területi megjelenésének és fejlődésének jellemzői Magyarországon., In: II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, Szerk: Barton G., Dormány G. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke, 2004. 713-722. p. CD-ROM, 2004
Kanalas Imre:: A információs felkészültség területi különbségei Magyarországon. In: Táj, tér, tervezés., Geográfus Doktoranduszok VIII. Országos Konf. Szerk.: Barton G., Dormány G.. Kovács F. Szeged: SZTE TTK Term. Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke, 2004. [9] p. CD-ROM, 2004
Nagy, Gábor: Measuring the Activity of the Information Society „Ÿ Creating reginoal, county and town level information indexes (in the case of Hungary), In: Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe (ed by: W Retkiewicz), Space Univ. of Lódz Dept. of Space Economy and Spatial Planning. pp. 124-149., 2004
Nagy Gábor: Az Információs Társadalom Magyarországon ─ Területi különbségek, eVilág III.(2):10-15, 2004
Kanalas, Imre–Szarvák, Tibor–Barsi, Boglárka: New Economy in Space International Trends and Hungarian Characteristics, In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds: Gy. Barta, É. G. Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Timár. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. pp. 236, 2005
Kanalas Imre–Nagy Gábor: Távközlés–infokommunikáció–tömegkommunikáció, In: Erdősi F.: Magyarország közlekedési és távközlési földrajza. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. pp. 428–452., 2005
Kanalas Imre–Nagy Gábor: Számítástechnika–infokommunikáció, In: Erdősi F.: Magyarország közlekedési és távközlési földrajza. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. pp. 428–452., 2005
Csatári Bálint–Kanalas Imre: Az információs Társadalom néhány területi-települési aspektusa hazánkban, Világosság, XLIII. évfolyam 2002/8-9 sz. pp. 27-31., 2002
Szarvák Tibor: A digitális szakadék, mint új periféria-képző jelenség, Tér és Társadalom, 18. 2004. 3. 57–75. p., 2004
Csatári Bálint–Kanalas Imre–Tóth Krisztina: Kistérség-fejlődési típusok, különös tekintettel a humán tényezőkre, In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. Szerk.: Abonyiné Palotás J., Komarek L. Szeged: SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tansz, 2004
Kanalas Imre: Az Internet Magyarországon, In: Régiók az információs társadalomban. Szerk.: Nagy G., Kanalas I. Kecskemét: MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, 2003. pp. 37–49., 2003
Kanalas Imre: A megyék versenyképessége az információs társadalomban, In: Régiók az információs társadalomban. Szerk.: Nagy G., Kanalas I. Kecskemét: MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, 2003. pp. 37–49., 2003
Nagy Gábor: Regionalitás és információs társadalom, In: Régiók az információs társadalomban. Szerk.: Nagy G., Kanalas I. Kecskemét: MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, 2003. pp. 37–49., 2003
Kanalas Imre: Az internet használat néhány jellemzője a Dél-Alföldön, In: A tudás társadalma I. kötet. Szerk. Elek A.–Juhász J.–Kiss E.–Varga Cs. Stratégiakutató Intézet Budapest 2002. pp. 340-356., 2002
Kanalas Imre: Az információs fejlettség területi különbségei Magyarországon, eVilág Az információs társadalom folyóirata, II. évfolyam 10. sz. 2003. pp. 8-11., 2003
Csatári, Bálint–Kanalas, Imre–Nagy, Gábor–Szarvák, Tibor: Regions in information society – a Hungarian Case-Study. Pécs: Center for Regional Studies, (Discussion Papers Vol. 42). 113. p., 2004
Kanalas Imre: Jász-Nagykun-Szolnok megye információs kommunikációs helyzete és információs aktivitásának néhány területi jellemzője, Területi Statisztika, 7.(44.) 2004. 1. 56–71. p., 2004
Kanalas Imre: Az információs fejlődés kérdőjelei a Dél-alföldi régióban, In: Erdei Ferenc III. Tudományos Konferencia. I. kötet. Szerk.:Dr. Nagyné Dr. Fehér Irén. Kecskemét: Kecskeméti Főiskola, 2005. pp. 399–404., 2005
vissza »