Effects of endogenous and exogenous agents to the intestinal permeability and absorption in patients and animal models  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37639
Type F
Principal investigator Karádi, Oszkár
Title in Hungarian Endogén és exogén tényezők hatása a bélpermeabilitásra és a felszívódásra betegekben és állatkísérletes modellben
Title in English Effects of endogenous and exogenous agents to the intestinal permeability and absorption in patients and animal models
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Clinic of Internal Medicine I. (University of Pécs)
Participants Bódis, Beáta
Czimmer, József
Nagy, Zsuzsanna
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.417
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat utolsó évében sikerült megfelelő megbízhatósággal beállítani a fő célkitűzésként szereplő humán bélpermeabilitás mérésre a laktulóz-mannitol tesztet. Első új eredményeinkben szoros korrelációt találtunk a testsúly, a testfelszín és a body mass index valamint a bélpermeabilitás mérési adatai között, amely jelentősége kiemelkedő a mérési adatok későbbi feldolgozásában. A témában a nagyobb számú új eredmény és azok közlése a következő években várhatók. Crohn betegségben igazoltuk a NOD2/CARD15 gén két mutációjának gyakoribb előfordulását, amelyek felelőssé tehetők a betegség lefolyásának súlyosságáért. A bélpermeabilitással való kapcsolatuk vizsgálata feldolgozás alatt áll. Állatkísérletekben és humán mintákban leírtuk az aquaporin 1 és 4 altípusának eltérő mintázatait a különböző felső gasztrointesztinális kórképekben. Patkányokban atropin adásával igazoltuk a paraszimpatikus beidegzés szerepét az indomethacin-okozta bélpermeabilitás növekedésben és a gyomormotilitás befolyásolásában. Ugyanebben a modellben bizonyítottuk az ép n. vagus innerváció preventív szerepét a nyálkahártya permeabilitásának megőrzésében az indomethacin károsító hatásával szemben.
Results in English
We started the examination of human intestinal permeability with lactulose-mannitol test in the last year. Our new findings proved that there are significant correlation between the body weight, body surface, body mass index and the measured permeability results. We continue the permeability examinations and expect new data in the next years. There are found significant higher allele frequency of two mutation of NOD2/CARD15 gene in our Crohn’s disease patients then in controls. We are looking for the connection between these mutations and the intestinal permeability. There was examined the role of parasympatic innervation in the regulation of the gastrointestinal permeablity after indomethacin-treatment in rats. We proved that the intact vagal nerve is necessary to the prevention of normal intestinal mucosal permeability against aggressive effect of indomethacin in rats. We found different specific patterns of expression of aquaporin 1 and 4 in various gastric and duodenal diseases, which might be in connection with mucosal permeability in animal and human models.
Full text http://real.mtak.hu/288/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Karádi O; Czimmer J; Nagy Zs; Nagy T; Rumi Gy; Hunyady B.: Measurement of intestinal permeability used a lactulose/mannitol test depending on somatometric data, Achievements in Research and Clinical Practice, 2007
Nagy Zs; Kószó F; Pár A; Emri G; Horkay I; Horányi M; Karádi O; Rumi Gy Jr; Morvay M; Varga V; Dobozy A; Mózsik Gy: Haemochromatosis gene mutations and hepatitis C virus infection as risk factors for porphyria cutanea tarda in Hungarian patients, Liver International 24:16-20, 2004
Nagy Zs; Kószó F; Pár A; Emri G; Horkay I; Horányi M; Karádi O; Sarlós P; Morvay M; Varga V; Dobozy A; Mózsik Gy: Haemochromatosis (HFE) gene mutations and hepatitis C virus (HCV) infection as risk factors for porphyria cutanea tarda, Gastroenterology 122(Suppl.1):A308, 2002
Bódis B; Karádi O; Nagy G; Kvell K; Németh P; Mózsik Gy: Mechanisms of the development of gastric mucosal edema: investigation of aquaporins after ethanol treatment in rats, Acta Physiologica Hungarica 89:269, 2002
Karádi O; Bódis B; Nagy Zs; Mózsik Gy: Effect of atropine on the increased gastrointestinal vascular permeability after indomethacin treatment, Z Gastroenterol 40:340, 2002
Nagy Zs; Nagy Á; Rumi Gy; Rumi Gy Jr; Karádi O; Vincze Á; Sütő G; Figler M; Mózsik Gy: Genetic examination of thrombofilia in inflammatory bowel disease, Z Gastroenterol 41:449, 2003
Bódis B; Karádi O; László T; Nagy G; Németh P; Mózsik Gy: Investigation of aquaporins in human gastric disease-an immunhistochemical study, Z Gastroenterol 41:431, 2003
Karádi O; Bódis B; Nagy Zs; Mózsik Gy: A sebészi vagotómia hatása az indometacin okozta permeabilitás-növekedésre a gasztrointesztinális rendszerben patkányban, Magyar Belorvosi Archivum 56(Suppl.2):65, 2003
Nagy Zs; Rumi Gy; Rumi Gy Jr; Karádi O; Pár A; Mózsik Gy; Sütő G: The examination of THE mutations in the NOD2 gene in Hungarian Crohn’s disease patients and healthy controls, Z Gastroenterol 42: 428, 2004
Nagy Zs; Rumi Gy; Rumi Gy Jr; Karádi O; Pár A; Mózsik Gy; Sütő G: A NOD2 gén Gly908Arg és Leu1007fsinsC polimorfizmus vizsgálata Crohn betegségben, Magyar Belorvosi Archivum 57(S1): 97, 2004
Karádi O; Nagy Zs; Bódis B; Mózsik Gy: A cholinerg innerváció szerepe a gyomorműködésben patkányban, Magyar Belorvosi Archivum 57(S1): 73, 2004
Nagy Zs; Karádi O; Rumi Gy ifj; Rumi Gy; Pár A; Mózsik Gy; Czirják L; Sütő G: A CARD15/NOD2 gén három mutációjának vizsgálata magyar Crohn betegekben és egészséges kontrollokban, Magyar Immunológia 3: 56, 2004
Sütő G; Nagy Zs; Karádi O; Kiss Cs; Kumánovics G; Lövei Cs; Nagy Z; Nusser N; Varjú C; Czirják L: A CARD15/NOD2 gén három mutációjának vizsgálata Wegener-granulomatosisos betegeken és egészséges kontrollokon, Magyar Immunológia 3: 69, 2004
Nagy Zs; Karádi O; Rumi Gy; Rumi Gy ifj; Pár A; Mózsik Gy; Czirják L; Sütő G: Crohn\'s disease is associated with allelic polymorphisms in the CARD15/NOD2 gene in a Hungarian population, Autoimmunity Review 3(S2): 73, 2004
Karádi O; Bódis B; Czimmer J; Nagy Zs; Nagy T; Rumi Gy; Hunyady B.: A bélpermeabilitás mérésének eredményét befolyásoló tényezők vizsgálata, Magyar Belorvosi Archívum, 2006
Bódis B., Karádi O., László T., Nagy G., Németh P., Mózsik Gy., Hunyady B.: Localization of aquaporins in patients with different duodenal disorders, Z. Gastroenterol. 42:406, 2004
Nagy Zsuzsanna, Karádi Oszkár, Rumi György, Rumi György Jr., Pár Alajos, Mózsik Gyula, Czirják László, Sütő Gábor: Crohn’s Disease Is Associated with Polymorphism of CARD15/NOD2 Gene in a Hungarian Population, Ann.N.Y.Acad.Sci. 1051:45-51, 2005
Karadi O., Nagy Zs., Bódis B., Mózsik Gy., Hunyady B.: The change of motility compared with the gastric-acid secretion after atropine administration in rats, Z.Gastroenterol., 2005
Peidl Zs., Dömötör A., Karádi O., Szekeres Gy., Hideg K., Szolcsányi J., Mózsik Gy.: Functional overtalk between the capsaicin-sensitive afferent and efferent vagal nerve during gastric mucosal protection produced by omeprazole and omeprazole-like compoun, Z.Gastroenterol., 2005
Czimmer J., Csiky B., Lomb Z., Rostás T., Harmat Z., Kereskai L., Pakodi F., Rumi Gy., Szabó I., Karádi O., Mózsik Gy., Illényi L., Papp A., Nagy Á., Losonczy H., Hunyady B.: Gasztrointesztinális vérzés B-sejtes lymphomából, Magyar Belorvosi Archivum, 2005
Karádi O; Bódis B; Czimmer J; Nagy Zs; Hunyady B.: Laktulóz/mannitol teszt alkalmazása a bélpermeabilitás vizsgálatára, Magyar Belorvosi Archívum, 2006
Mózsik Gy; Figler M; Gasztonyi B; Karádi O; Losonczy H; Nagy Á; Nagy Zs; Pár A; Rumi Gy; Sütő G; Vincze Á: A Leiden-mutáció prevalenciája a különböző gastrointestinalis kórképekben, Orvosi Hetilap 143:447-450, 2002
Back »