A systemás lupus erythematosus patogenetikai tényezőinak és klinikai aktivitásának kapcsolata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37646
típus K
Vezető kutató Gergely Péter
magyar cím A systemás lupus erythematosus patogenetikai tényezőinak és klinikai aktivitásának kapcsolata
Angol cím Pathogenetic factors and clinical activity of systemic lupus erythematosus
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Központi Immunológiai Diagnosztikai Laboratórium (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Nagy Eszter
Nagy György
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.475
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Anti-SS-A és SS-B antitestek SLE-ben: 200 SLE-s beteget vizsgáltunk, 38,5% volt SS-A és/vagy SS-B antitest pozitív. A pozitívak között gyakoribb volt a bőrmanifestatio és ritkább a vese-, ill. központi idegrendszeri involvatio. Az SS-A és/vagy SS-B antitestek jelenléte SLE-ben prognosztikai jelentőséggel bír. 2. DNáz I aktivitás és anti-nucleosoma antitest (ANSA) SLE-ben: 113 SLE-s beteg 185 szérummintáját vizsgáltuk, 9 nem differenciált autoimmun beteg (UCTD) és 52 egyéb autoimmun beteg mintái szolgáltak kontrollként. A DNáz aktivitás SLE-ben és UCTD-ben alacsonyabb volt, mint a kontrollokéban. SLE-ben magasabb ANSA titert találtunk, mint akár az UCTD betegek, akár az egyéb autoimmun betegek között, e két utóbbi betegcsoport között nem volt szignifikáns különbség. A DNáz aktivitás csökkent SLE-ben, de nem követi az aktivitást és nem jósolja meg a veseinvolvatiot. 3. Thrombosis kockázat SLE-ben: 105 SLE-s beteg vérmintáit vizsgáltuk különféle thrombosis kockázati paraméterek (APA, APC rezisztencia, V Leiden/protrombin mutációk, protein C/S, antithrombin aktivitás, VIII faktor, vWf és homocisztein) szerint. A legfontosabb kockázati tényezők (V faktor Leiden mutáció, VIII faktor és homocisztein szint) szűrővizsgálata lényeges az antifoszfolipid antitest pozitív betegekben - ezek korrelálnak ugyanis legjobban a thrombosis kockázatával. A többi teszt kockázati és/vagy védő szerepe tisztázásra vár.
kutatási eredmények (angolul)
1. Anti-SS-A and SS-B Antibodies in SLE: 200 patients with SLE were studied. 38.5% were SS-A and/or SS-B positive. In the SS-A/B positive group skin manifestations were more frequent, while renal and central nervous system manifestations occurred less frequently. The presence (or absence) of SS-A and/or SS-B antibodies, therefore, is of prognostic significance in SLE. 2. DNase I Activity and Anti-nucleosome Antibodies (ANSA) in SLE: 185 sera of 113 SLE patients were studied compared to 9 samples from patients of undifferenciated connective tissue disease (UCTD) and 52 control samples. DNase activity in SLE were found to be lower than in the sera from patients having non-systemic autoimmune diseases, but not lower than in UCTD. Conclusion: serum DNase activity is decreased in SLE but is not a proper parameter following disease activity or predicting renal involvement. 3. Thrombosis Risk in SLE: 105 patients with SLE were analyzed with an extensive screening including lupus anticoagulant (LA) APAs, APC resistance, factor V Leiden and prothrombin mutations, protein C, protein S and antithrombin activity, factor VIII and von Willebrand factor and homocysteine levels. Conclusion: the presence of LA and/or APA in SLE patients poses the highest risk for development of thrombosis; screening for additional thrombophilic factors is of less importance.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/290/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sallai K, Nagy E, Molh A, Bodó I, Gergely P: A thrombosis kockázata szisztémás lupus erythematosusban, Magyar Immunológia 3:66, 2004
Sallai K, Nagy E, Derfaly B, Muzes G, Gergely P: Antucleosome antibodies and decreased deoxyribonuclease activity in sera of patients with systemic lupus erythematosus, Clin Diagn Lab Immunol 12:56-59, 2005
Sallai K, Nagy E, Gergely P: SS-A(Ro) és SS-B(La) autoantitestek előfordulása szisztémás lupus erythematosusban, Magyar Immunológia 3:16-21, 2004
Nagy E, Sallai K, Gergely P, Bodó I: Detection of antiphospholipid antibodies (APAs) in patients with autoimmune and thrombotic diseases, Pathophysiol Haemost Thromb 33(Suppl2):35, 2003
Sallai K, Nagy E, Gergely P, Bodó I: Thrombosis risk in systemic lupus erythematosus, Pathophysiol Haemost Thromb 33(Suppl2):111, 2003
Sallai K, Nagy E, Bodó I, Molh A, Gergely P: Thrombosis Risk in Systemic Lupus Erythematosus: the Presence of the Antiphospholipid Antibodies Carries the Highest Risk of All Thrombophilia Risk Factors, Thrombosis Haemost, 2006
vissza »