A dél-dunántúli középső triász karbonátos kőzetek ciklus-sztratigráfiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37652
típus K
Vezető kutató Török Ákos
magyar cím A dél-dunántúli középső triász karbonátos kőzetek ciklus-sztratigráfiai vizsgálata
Angol cím Cyclostratigraphic analysis of Southern Hungarian middle triassic carbonates
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Konrád Gyula
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.076
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A ciklus-sztatigráfiai elemzések alapján a délkelet-dunántúl középső triász karbonátok három harmadrendű, aszimmetrikus üledékciklust képviselnek. Ezek közül két teljes ciklus az anizuszi emelethez köthető. Ezek az üledékképződési ciklusok jól korrelálhatók a Germán-medence alsó Muschalkalkját alkotó két anizuszi ciklussal (lengyel és német szelvények). A nagy frekvenciájú, méteres vastagságú üledékes ciklusok legjobban a belső rámpa és a sekély középső-rámpa üledékeiben különíthetők el. Az ideális ciklusok a maximális elöntési zónával (mfz) kezdődő, majd korai HS (uralkodóan finomszemű márgásabb), késői HS (váltakozó meszes és márgásabb rétegek) jellemezhetőek. A szekvencia határt egy rendszerint markáns agyagos felület és a rá települő intraklasztos réteg jelzi, amely már a transzgresszív ciklustag (TS) bázisának tekinthető. A TS-et alkotó meszes padok felső részénél van a maximális tenger elöntést jelző zóna (mfz) és az újabb ciklus határa. A lassú tengerszint emelkedéshez köthetően, a maximális tengerelöntési fázisokban kondenzált márgás és bioklaszt dúsabb (’amalgamated’) rétegek keletkeznek, amelyekben tengeri palynoflóra és makrofauna, valamint pozitív δ13C izotóp értékek mutathatók ki. Az üledékföldtani, palynofaciológiai és stabil izotópos mérések segítségével az uralkodóan mésziszapos rámpa üledékekben is sikerült kimutatni az üledékes ciklusokat: elkészült a délkelet-dunántúli középső triász üledékek ciklus-sztratigráfiai beosztása.
kutatási eredmények (angolul)
The cyclo-stratigraphy analyses of Middle Triassic carbonates of SE Hungary revealed three third-order asymmetric sedimentary cycles. There is a good correlation between the two Anisian Lower Muschelkalk cycles of Hungary, Poland and Germany. High-frequency cycles are best preserved within the outer ramp and mid-ramp carbonates. The ideal cycle begins with maximum flooding zone (mfz) which is followed by dominantly fine marly sediments of early highstand deposits (eHSd). Late HSd consist of alternating limestones and marls. Sequence boundary (sb) is marked by a thin clayey zone and capped by intraclastic sediments of transgressive system (TSd). The maximum flooding zone and the new cycle is located at the top of the TSd. During periods of long-term sea-level rise the maximum flooding is characterized by the deposition of condensed marls and amalgamated shell beds. In these sediments marine palynomorfs and macrofossils are common. A shift toward positive δ13C isotope values also marks these beds. Based on sedimentological, palynofacies and stable isotope analyses it was possible to identify sedimentary cycles within the mud dominated carbonate ramp sequence; the SE Hungarian middle Triassic was divided into sedimentary cycles.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/292/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Török Á.: Muschelkalk ramp deposits of S Hungary, In: Hüssner, H., Hindrer, M., Götz, A.E. and Petschik, R. (Eds.), Sediment 2002. Schriftenreiche der Deutschen Geol. Gesellsch., Hannover, 17, p.204, 2002
Götz A. E., Feist-Burkhardt S., Török Á., Szulc J.: Correlation of Middle Triassic (Anisian) third order depositional sequences of the germanic and tethyan realm by means of palynofacies signatures., 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija, Abstract Books, Zagreb, p. 71, 2003
Török Á.: Cyclic sedimentation in Muschelkalk carbonates of S Hungary, Shallow Tethys 6, International Symposium, Budapest, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 4, Szeged, p 45-46., 2003
Török Á.: Mesozoic formations deposited on the northern margin of Tethys: Mecsek Mts, Hungary, Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Geol. 35, Budapest, 29-39., 2003
Götz A.E., Török Á., Feist-Burkhardt, S. and Konrád Gy.: Palynofacies patterns of Middle Triassic ramp deposits (Mecsek Mts., S Hungary): A powerful tool for high-resolution sequence stratigraphy, Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 46, Innsbruck., 77-90., 2003
Götz A.E.,Török Á., Feist-Burkhardt, S.: Palynofaziesmuster eines mitteltriassischen Rampensystems der nordwestlichen Tethys (Mecsek, S Ungarn): sequenzstratigraphische Interpretation und überregionale Korrelation, 18. Sedimentologentreffen, Wilhelmshaven. - Terra Nostra, 03/3: p 106; Berlin, 2003
Götz A.E., Ruckwied, K., Feist-Burkhardt, S., Török Á.: Sequence stratigraphic interpretation of Middle Triassic ramp deposits (NW Tethys) by means of palynofacies analysis: An example from S Hungary (Mecsek Mts.), Terra Nostra, 03/5: Biodiversität - Endogene und exogene Hintergründe, 73. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft; Programm, Kurzfassungen und Exkursionsführer. p53; Berlin., 2003
Götz A.E., Török Á., Feist-Burkhardt, S., Konrád Gy.: Palynofacies patterns of Middle Triassic shelf deposits (NW Tethys): A key section for correlating third-order depositional sequences of the Alpine and Germanic realm (Mecsek Mts., S Hungary), Shallow Tethys 6 International Symposium Budapest. - Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series 4. p11; Szeged., 2003
Götz A.E., Ruckwied, K.,Török Á., Feist-Burkhardt, S.: Sedimentary features, palynofacies patterns and stable isotope signatures of a Middle Triassic carbonate ramp system (Mecsek Mts., S Hungary): Evidence of third-order cyclicity, 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Coimbra., 2004
Török Á.: High frequency cycles in Triassic ramp carbonates of S-Hungary, . 24th IAS Meeting of Sedimentology, Scenic Sedimentology. p.160; Muscat, 2005
Götz A.E., Feist-Burkhardt, S., Ruckwied, K., Szulc, J., Török Á.: Stratigraphic record of Anisian sea-level changes (Central Europe): Sedimentary features, palynofacies patterns and stable isotope signatures, 24th IAS Meeting of Sedimentology, Scenic Sedimentology. p 67; Muscat, 2005
Götz A.E., , Feist-Burkhardt, S., Török Á., Szulc, J.: Correlation of Anisian third-order depositional sequences of the Germanic and Tethyan realm by means of palynofacies signatures, Abstracts of the 13th meeting of Swiss sedimentologists, Swiss Sed 2005. p 29; Fribourg, 2005
Bércziné Makk A., Konrád Gy., Rálischné Felgenhauer E., Török Á.: Tiszai egység, In: Haas J. (szerk.): Magyarország geológiája, Triász, Eötvös Kiadó, 303-360, Budapest., 2004
Török Á.: Mesozoic formations deposited on the northern margin of Tethys: Mecsek Mts, Hungary, Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Geol. 35, Budapest, 29-39., 2003
Török Á, Götz A.E.: Muschelkalk ramp cycles in carbonate series of S Hungary., In: Haas, H., Ramseyer, K., Schlunegger F (eds):Abstracts Sediment 2005. Schiftenreite Der Deutsches Gesselscahft für Geowiesenscahften, 38, 142-143, 2005
Feist-Burkhardt, S. Götz, A.E., Szulc, J (koordinátorok), Aigner, T., Geluk, M, Haas, J., Hornung, J., Jordan, P., Kempf, O., Michalík, J., Nawrocki, J., Reinhardt, L., Ricken, W., Röhling, G-H., Rüff: Triassic, In: McCann, T. (ed.): The Geology of Central Europe. Geol. Soc. London (42 figs, 1 table, 180 pages) megjelenés alatt, 2005
Török Á. Götz, A. E.: Cyclic patterns of Anisian ramp deposits: Examples from South Hungary and Central Germany (előkészületben), International Journal of Earth Scineces, 2006

 

Projekt eseményei

 
2015-01-19 11:10:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Építőanyagok és Magasépítés Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Új kutatóhely: Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem).
vissza »