Research into Mongolian written sources  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37662
Type K
Principal investigator Kara, György
Title in Hungarian Mongol írásos források feldolgozása. A középmongol Pancsaraksa szókincse, a 1911. és 1990. évi mongol rendszerváltás levéltári iratai
Title in English Research into Mongolian written sources
Panel Culture
Department or equivalent Altajisztikai Kutatócsoport (Office for Research Groups Attached to Universities and Other Institutions)
Participants Iván, Andrea
Kovács, Attila Endre
Szilágyi, Zsolt
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.700
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
2002-ben megkezdődött az ismert, a különböző európai gyűjteményekben őrzött Pancsaraksa szövegváltozatok felkutatása, tanulmányozása, különös tekintettel a Pentti Aalto által kiadott anyag vizsgálatára.. 2003-ban folytatódott az európai szövegváltozatok összegyűjtése, melyek közül a legfontosabb a Szentpétervári Keleti Gyűjtemény, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Keleti Gyűjteményének Pancsaraksa anyaga. Kiválasztásra került a főszövegként használatos fanyomat. 2004. Megtörtént a főszövegként használatos fanyomat digitális rögzítése. Az elsődleges szövegként használt pekingi fanyomat mellett a kutatásban másodlagos forrásként szerepel a szentpétervári Keletkutatási Intézetből mikrofilmen Magyarországra került kézirat is. A program munkatársai egy újabb szövegváltozatra bukkantak Mongóliában, melyet digitális formában rögzítettek. 2005. Megtörtént a korábban említett, az ulánbátori Mongol Állami Könyvtárban talált fanyomatos szöveg eredeti szöveggel való összevetése. Az eredeti terveket meghaladó lépésként megtörtént Mongol Állami Könyvtárból származó fanyomat faximile kiadása. Elkészült a szövegváltozatok összevetése és az eredeti szöveg teljes átírása. Az elvégzett munka alapján lehetővé vált egy új, a szövegváltozatok közötti eltéréseket figyelembe vevő szöveg kiadása.
Results in English
Research of text variants of the famous Buddhist work, the Pancaraksa, has been started in 2002 taking into consideration the version published by Pentti Aalto and other versions preserved in different collections of libraries of the world and in the private posession of G. Kara. In 2003 the collecting and comparing of the European text versions - the most important among them is the one preserved in the Collection of the Russian Academy in St. Petersburg- was carried out. The basic text has been decided. In 2004 the basic text has been registered with digital method. The Paking Xylograph version as a text for comparison has been studied. We acquired the St.Peterburg text on microfil. The collaborators of the program discovered a rather old version in Mongolia that was digitally fixed. In 2005 the above mentioned text from the Mongolian State Library was published in faximile with a detailed introductory study of S. Mönhsaihan. The transcription of the basic text has been completed. Now all the material is at hand to carry out a detailed study overwiewing the tradition of the translations of the Pancaraksa so sheding a new light on the development of the literaary tradition of Mongol Buddhism.
Full text http://real.mtak.hu/297/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Iván Andrea: A középmongol Pancharaksha. Kutatástörténet, változatok, források. Előzetes a kézirathoz készülő tanulmányból., Bolor-un gerel. Tanulmányok Kara György 70. születésnapja tiszteletére., 2005
Birtalan Ágnes: Az ada-démon előfordulása és kontextusa a mongol Pañcaraksā Mahāmantra-anudkārī fejezetében, Tanulmányok a 60. éves Wojtilla Gyula Tiszteletére, 2005
Serjegiin Mönhsaihan: A Mongolian Translation of the Sutra Pañcaraksā Originated from the 14th Century, MTA Altajisztikai Kutatócsoport, 2005
Back »