Természetes élőhelyekről és klinikai anyagból származó Trichoderma törzsek összehasonlító ökofiziológiai és molekuláris szintű vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37663
típus F
Vezető kutató Antal Zsuzsanna
magyar cím Természetes élőhelyekről és klinikai anyagból származó Trichoderma törzsek összehasonlító ökofiziológiai és molekuláris szintű vizsgálata
Angol cím Comparative ecophysiological and molecular investigation of Trichoderma strains derived from natural habitals or clinical samples
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Mikrobiológiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kredics László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében szaprofita és klinikai mintákból izolált Trichoderma törzseket vizsgáltunk meg és hasonlítottunk össze. A potenciális virulenciafaktorok közül megfigyeltük a fiziológiás hőmérsékleti és pH tartományban való növekedés képességét, aminosavak egyedüli szénforrásként és nitrogénforrásként való hasznosítását, továbbá a vizsgált törzsek antifungális szerekkel szembeni rezisztenciáját. A proteázok tanulmányozása során kitűnt, hogy az enzimek aktívnak bizonyultak fiziológiás pH-n, és egyes törzsek 37 °C-on nagyobb mennyiségben szekretálták a vizsgált enzimtípusokat, mint 25 °C-on. Több törzs esetében a toxikus metabolitok termelésére való képesség is megfigyelhető volt. A szaprofita törzsekben dsRNS és dsDNS molekulákat mutattunk ki, ugyanakkor a klinikai izolátumok mentesnek bizonyultak ezen elemektől. ITS-szekvenciaanalízis segítségével reidentifikáltunk több klinikai izolátumot. A taxonómiai vizsgálatok céljából a törzsek izoenzimmintázata alapján dendrogrammot készítettünk. A mitokondriális DNS vizsgálata során megállapítottuk a törzsek mtDNS-ének méretét, valamint megvizsgáltuk RFLP-mintázatukat. Az ezen adatokból készített dendrogramm nyújtotta a legnagyobb felbontást a kísérletek során, azonban ennél a módszernél sem váltak el egymástól a szaprofita és a klinikai izolátumok a dendrogrammon. A kutatás folytatásaként nemzetközi együttműködésben megkezdtük a patogenitásért felelőssé tehető gének felkutatását génexpressziós vizsgálatok segítségével.
kutatási eredmények (angolul)
The aims of our project were to gain information about Trichoderma strains isolated either from natural environment or from clinical samples. Amoung the potencial virulence factors, the ability for growth at human physiological temperature and pH, the utilization of amino acids as both cabon and nitrogen sources, and the resistance to antifungal agents were investigated. The proteases seemed to retain their activity at physiological pH, and in some cases higher amounts were secreted at 37 °Cthan at 25°C. Moreover, the ability to produce toxic metabolites was also charasteristic for certain strains. From the extrachromosomal genetic elements, the presence of dsRNA and dsDNA molecules were detected in the saprophytic strains, while the clinical isolates were free from these elements. The reidentification of certain clinical strains was carried out by means of ITS sequence analysis. To study the taxonomic relationships, the types of isoenzyme patterns were determined and a dendrogram was prepared from the data. The size of the mitochondrial DNA of the strains were determined and the mtDNA RFLP patterns were investigated. The dendrogram developed form the mtDNA RFLP data had the highest discriminatory power in the experiments, nevertheless, the saprophytic and clinical isolates did not form separate clusters on the dendrograms. To continue the research, in an international collaboration we have started the investigation of pathospecific gene expressions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/298/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Antal Z; Varga J Kredics L; Szekeres A; Hatvani L; Manczinger L; Vágvölgyi C; Nagy E: Intraspecific mitochondrial DNA polymorphism within the emerging filamentous fungal pathogen Trichoderma longibrachiatum, J Med Microbiol 55: 31-35, 2006
Antal Z; Kredics L; Szekeres A; Manczinger L; Kevei F; Nagy E: Possible virulence factors of Trichoderma strains involved in opportunistic infections, In: Trends in Medical Mycology, 9th Congress of ECMM - 7th TIFI Amsterdam: 2003. pp 223, 2003
Antal Z; Kredics L; Szekeres A; Manczinger L; Hatvani L; Nagy E: Klinikai mintákból izolált Trichoderma törzsek extrakromoszomális elemeinek vizsgálata, In: MMT Nagygyűlése és a X. Fermentációs Kollokvium, Keszthely: 2004. pp 2-3, 2004
Szekeres A; Kredics L; Antal Z; Manczinger L; Kevei F: Isolation and characterization of protease overproducing mutants of Trichoderma harzianum, FEMS Microbiol Lett 233: 215-222, 2004
Dóczi I; Dósa E; Varga J; Antal Z; Kredics L; Nagy E: Etest for assessing the susceptibility of filamentous fungi, Acta Microbiol Immunol Hung 51: 271-281, 2004
Kredics L; Antal Z; Szekeres A; Manczinger L; Dóczi I; Kevei F; Nagy E: Production of extracellular proteases by human pathogenic Trichoderma longibrachiatum strains, Acta Microbiol Immunol Hung 51: 283-295, 2004
Kredics L; Manczinger L; Antal Z; Szekeres A; Kevei F; Nagy E: In vitro water activity- and pH-dependence of mycelial growth and extracellular enzyme activities of Trichoderma strains with biocontrol potential, J Appl Microbiol 96: 491-498, 2004
Antal Z; Kredics L; Dóczi I; Manczinger L; Kevei F; Nagy E: Comparison of the physiological features of saprophytic and opportunistic Trichoderma longibrachiatum strains, Acta Microbiol Immunol Hung 51: 127, 2004
Antal Z; Kredics L; Szekeres A; Dóczi I; Manczinger L; Nagy E: Investigation of reidentified Trichoderma longibrachiatum strains, Clin Microbiol Infec 10(S3): 634, 2004
Antal Z; Szekeres A; Kredics L; Manczinger L; Hatvani L; Nagy E: Kettősszálú RNS molekulák jelenlétének vizsgálata szántóföldről izolált Trichoderma törzsekben, In: MMT Nagygyűlése és a X. Fermentációs Kollokvium, Keszthely: 2004. pp 3-4, 2004
Antal Z; Manczinger L; Kredics L; Kevei F; Nagy E: Complete DNA sequence and analysis of a mitochondrial plasmid in the mycoparasitic Trichoderma harzianum strain T95, Plasmid 47(2): 148-152, 2002
Kredics L; Antal Z; Manczinger L; Szekeres A; Kevei F; Nagy E: Influence of environmental parameters on Trichoderma strains with biocontrol potential, Food Technol Biotechnol 40: 37-42, 2003
Hopp B; Smausz T; Antal Z; Kresz N; Bor Z; Chrisey D: Absorbing film assisted laser induced forward transfer of fungi (Trichoderma conidia), J Appl Phys 96: 3478-3481, 2004
Antal Z; Kredics L; Dóczi I; Manczinger L; Kevei F; Nagy E: The physiological features of opportunistic Trichoderma strains, Acta Microbiol Immunol Hung 49: 393, 2002
Kredics L; Antal Z; Dóczi I; Manczinger L; Kevei F; Nagy E: Clinical importance of the genus Trichoderma, Acta Microbiol Immunol Hung 50: 105-117, 2003
Hopp B; Smausz T; Barna N; Vass C; Antal Z; Kredics L; Chrisey D: Time-resolved study of absorbing film assisted laser induced forward transfer of Trichoderma longibrachiatum conidia, J Phys D: Appl Phys 38: 833-837, 2005
Szekeres A; Láday M; Kredics L; Varga J; Antal Z; Hatvani L; Manczinger L; Vágvölgyi C; Nagy E: Rapid identification of clinical Trichoderma longibrachiatum isolates by cellulose-acetate electrophoresis mediated isoenzyme analysis, Clin Microbiol Inf 12: 369-375, 2006
Antal Z; Kredics L; Pakarinen J; Dóczi I; Andersson M; Salkinoja-Salonen M; Manczinger L; Szekeres A; Hatvani L; Vágvölgyi C; Nagy E: Comparative study of potential virulence factors in human pathogenic and saprophytic Trichoderma longibrachiatum strains, Acta Microbiol Immunol Hung 52: 341-350, 2005
Kredics L; Antal Z; Szekeres A; Hatvani L; Manczinger L; Vágvölgyi C; Nagy E: Extracellular proteases of Trichoderma species - a review, Acta Microbiol Immunol Hung 52: 169-184, 2005
Antal Z; Varga J; Szekeres A; Kredics L; Manczinger L; Hatvani L; Vágvölgyi C; Nagy E: Investigation of dsRNA molecules in Trichoderma strains, Acta Microbiol Immunol Hung 52: 241-242, 2005
Antal Z; Kredics L; Szekeres A; Manczinger L; Hatvani L; Vágvölgyi C; Nagy E: Polymorphism at the mitochondrial DNA level among saprophytic Trichoderma viride isolates, Journal of Biotechnology 118(S1): 15, 2005
Antal Z; Varga J; Kredics L; Szekeres A; Hatvani L; Manczinger L; Vágvölgyi C; Nagy E: Taxonomic investigations within the species Trichoderma longibrachiatum; an emerging fungal pathogen, Mycoses 48(S2): 84, 2005
Antal Z; Hatvani L; Kredics L; Szekeres A; Manczinger L; Vágvölgyi C; Nagy E: Polymorphism of mitochondrial DNA among Trichoderma strains obtained from mushroom farms, Acta Microbiol Immunol Hung 52: S4, 2005
Antal Z; Hatvani L; Varga J; Kredics L; Szekeres A; Manczinger L; Vágvölgyi C; Nagy E: Double-stranded RNA elements in Trichoderma strains obtained from mushroom farms, Microbiol Immunol Hung 52: S5, 2005
vissza »