Telítetlen közegben történő szivárgás és anyagtranszport numerikus vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37667
típus K
Vezető kutató Kovács Balázs
magyar cím Telítetlen közegben történő szivárgás és anyagtranszport numerikus vizsgálata
Angol cím The numerical investigation of groundwater motion and contaminant transport in the vadose zone
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Czanik Péter
Czinkota Imre
Madarász Tamás
Szabó Attila
Szacsuri Gábor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.357
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja a telített és telítetlen közegbeli szivárgás és szennyeződés terjedés vizsgálata volt. Mivel a probléma legkritikusabb része a számítások adatigényének megfelelő szintű kielégítése, ezért a kutatás során az anyag és transzportjellemzők meghatározásának automatizálása felé fordultunk. Ebből a célból egy automatikus szemcseméret eloszlást vizsgáló berendezés fejlesztését és egy az áttörési görbe automatikus felvételére képes berendezést fejlesztettünk ki. Az új eszközökkel határoztuk meg azokat a a vízföldtani és transzportparamétereket, melyekkel a szennyeződés terjedési számításainkat elvégeztük. A kutatás során a telített és telítetlen közegbeli szivárgás és szennyeződés terjedés elméletét összefoglaltuk és több könyvben és könyvfejezetben és egyetemi jegyzetben publikáltuk. Egy újszerű vizsgálati módszert dolgoztunk ki főképpen szervetlen szennyezők így cink és króm transzport-paramétereinek meghatározására. A kidolgozott metodikát néhány magyarországi szennyezett terület példáján alkalmaztuk.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project was to investigate the unsaturated-saturated GW flow and transport processes. Since the bottle-neck of the problem is to provide good input data for the calculations the project focused on automation of material- and transport parameter determination. For this purpose a quasi-continuous particle size analyser and later a quasi continuous break-through curve generator was developed. Using this equipments different GW flow and contaminant transport parameters were determined and this measurements supported the contaminant transport calculations. During the project the theory of unsaturated-saturated GW flow and contaminant transport was summarized and published in different books and university lecture notes. New methodology was worked out to investigate both the contaminant transport parameters of mostly inorganic compounds such as chromium and zinc. The methodology was proven at different sites in the country.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/300/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
KOVÁCS B – SZANYI J.: Hidrodinamikai és transzportmodellezés Processing MODFLOW környezetben II., Miskolci Egyetem- Szegedi Tudományegyetem, p.265, 2005
Nemes A; Czinkota I; Czinkota Gy; Tolner L; Kovács B: An Automated System for the Quasi-continuous Measurement of Particle Size Distribution, In: World Conf. on Soil Sciences, Bangkok, Thaiföld; pp.935/1-111, 2002
Tamás J; Kovács B; Bíró T: Vízkészlet - modellezés, Debreceni Egyetem, Debrecen, p.200, 2002
Kovács B; Szacsuri G; Czinkota I; Szabó I; Czanik P: Environmnetal Geological Asdpects of remediation of Drilling Mud Deposits, In: 12th danube-European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Passau,, 2002
Kovács B; Szabó I; Czinkota I: Cink szennyeződés eredetének vizsgálata, In: Kátai J, Jávor A. (Ed.) DATE ATC: Talaj és környezet, Debreceni Agrártudományi Egyetem, pp. 206-216., 2002
Nemes A; Czinkota I; Czinkota Gy; Tolner L; Kovács B: Outline of an Automated System for the Quasi-continuous Measurement of Particle Size Distribution, Agrokémia és Talajtan, 51:1-2, pp.37-46., 2002
Kovács B; Czinkota I; Szabó I: Environmnetal Impact of a Drilling Mud Deposits, In: DEPOTECH 2002 Conf., Leoben, Austria, pp. 437-446, A.A. Balkema, 2002
Nemes A; Czinkota I; Czinkota Gy; Tolner L; Kovács B; Pachepsky A.: An Automated System for the Quasi-continuous Measurement of Particle Size Distribution, In: ASA-CSSA-SSSA Annual Meetings, Indianapolis, IN, USA, 2002
Kovács B; Czinkota I; Szabó I: Environmnetal Impact of a Drilling Mud Deposits, In: Lakatos I. (Ed.)Focus on Remaining Oil and Gas Reserves, Akadémiai kiadó, Budapest, pp. 339-346 (másodközlés), 2002
Kovács B; Tolner L; Czinkota Gy; Szacsuri G; Czanik P: Új eljárás finomszemcsés laza képződmények szemcseeloszlásának meghatározására az ASTA műszerrel, In: GEOTECHNIKA\'2003 Konf. Ráckeve, CD kiadvány és Internet: www.konferenciairoda.hu, 2003
Kovács B; Tolner L; Czinkota I; Czinkota Gy; Szacsuri G, Czanik P.: Automatikus finomfrakció-szemcseméret meghatározás, Mélyépítés, 2004:1-3, pp. 22-29., 2004
Kovács B; Tamás J; Kerbolt T.: A large-scale investigation for active and passive protection of vulnerable aquifers against contamination of communal and industrial origin in the Gyöngyös-Atkár Area, Hungary, In: Saturated&Unsaturated Zone Integration of Process knowledge into effective models, COST 629 Workshop, Rome, Italy, 2004
Szacsuri G; nemes A; Czinkota Gy; Czanik P: A New Automated Method for the Quasi-continuous Determination of Particle Size Distribution, In: MicroCAD\'2004 Konf, Miskolc, pp. A.135-139, 2004
Kovács B; Szacsuri G; Czanik P: Új eljárás finomszemcsés laza képződmények szemcseméret-eloszlásának meghatározására az ASTA mérőeszközzel, HUNGEO\'2004, Szeged, 2004
Kovács B; Szacsuri G; Czanik P: ASTA - Új megoldás a finom szemcsefrakciók méreteloszlásának meghatározására, Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, 2004, Egerszalók, 2004
Kovács B; M. Tóth T; Somody A: Environmental Aspects of the Mine-inundation of the Recsk Deep Copper Mine, Hungary, In: DEPOTECH 2004 Conf., Leoben, Austria, pp. 437-446, Verlag Glückauf, 2004
Kovács B; M. Tóth T; Somody A: A recski mélyszinti bányaüzem vízelárasztásának hidrodinamikai vizsgálata, HUNGEO Magyar Földtudományi Szakemberek VII. világtalálkozója, Szeged, 2004
Kovács B; M. Tóth T; Somody A: Egy 1000m-t meghaladó depresszió visszatöltődésének vizsgálata – A Recsk-mélyszinti bánya térségének hidrodinamikája, Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, Egerszalók, 2004
Kovács B.: Hidrodinamikai és transzportmodellezés Processing MODFLOW környezetben I., Miskolci Egyetem – Szegedi Tudományegyetem – GÁMA-GEO, ISBN 963 661 637 X, p.178, 2005
Kovács B; Czinkota I; Tolner L; Czinkota Gy: The determination of particle size distribution (PSD) of clayey and silty formations using the hydrostatic method, Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, közlésre elfogadva, 2005
Filep Gy; Kovács B; Madarász T; Lakatos J; Szabó I: Szennyezett területek kármentesítése, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, p.475., 2002
Kovács B.: Szennyeződés-terjedés modellezése, Szent Istvány Egyetem, pp.127-154., 2005
SZACSURI G.: A cink terjedési jellemzőinek laboratóriumi vizsgálata, Doktoranduszok fóruma, Miskolci Egyetem, 2002
KOVÁCS B. - SZACSURI G. - CZINKOTA I. - SZABÓ I. - CZANIK P: Geotechnical Aspects of Remediation of Drilling Mud Deposits, , Proc. of the 12th Danube-European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Passau,, 2002
KOVÁCS B. - SZABÓ I. - CZINKOTA I.:: Cink szennyeződés eredetének vizsgálata, : DATE ATC: Talaj és Környezet tudományos ülés Filep Gy. professzor 70. születésnapja alkalmából, szerk: Kátai J és Jávor A., pp. 206-216., 2002
CZINKOTA I., ISSA I, RÉTHÁTI G, KOVÁCS B: Determination of the behavior and the transport parameters of chromium in soil-water systems, Talajtan és Agrokémia, közlésre elfogadva, 2006
CZINKOTA I, FÖLDÉNYI R, LENGYEL ZS, MARTON A: Adsorption of propisochlor of soils and components equation for multi-step isotherms, Chemosphere 48(2002), pp. 725-731, 2002
CZINKOTA I. - KOVÁCS B. - CZANIK P. - SZACSURI G: Investigation of heavy metal-M+ processes, 20. EUROPAI "SEGH" Konferencia, Debrecen, 2002
KONDA L, CZINKOTA I, FÜLEKY GY, MOROVJÁN GY.:: Modeling of Single-Step and Multistep Adsorption Isotherms of Organic Pesticides on Soil, Agricultural and Food Chemistry, 50. (2002) pp. 7326-7331, 2002
CZINKOTA I., ISSA I, RÉTHÁTI G, KOVÁCS B:: Determination of the behavior and the transport parameters of chromium in soil-water systems, Proc. of WCSS’2006 Conf. Philadelphia, 2006
vissza »