Genetic diversity studies on native Central-European populations of Pinus cembra L.: ecological, genetical, forestry, landscape-, and vegetation historical correlates  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37703
Type K
Principal investigator Höhn, Mária
Title in Hungarian Genetikai diverzitás vizsgálatok őshonos közép-európai Pinus cembra L. populációknál: populáció-ökológiai, populáció-genetikai, erdészeti, táj-, és vegetációtörténeti vonatkozások.
Title in English Genetic diversity studies on native Central-European populations of Pinus cembra L.: ecological, genetical, forestry, landscape-, and vegetation historical correlates
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Botany (Corvinus University of Budapest)
Participants Bisztray, György Dénes
Pedryc, Andrzej
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Genetikai vizsgálatokat végeztünk az Európában védett cirbolyafenyő populációinál. A vizsgálatok elsősorban a Kárpátok populációira terjedtek ki, majd a Kárpátok populációit összehasonlítottuk a faj központi areaján található, svájci Alpok populációival is. A Kárpátokból 10, az Alpokból 19 populációt vizsgáltunk meg kloroplasztisz DNS SSR markerekkel. 7 primert teszteltünk, ebből 5 variábilis volt. Az Alpok állományával való összehasonlítást 3 primerrel végeztük el. A vizsgált populációk genetikai diverzitása általánosan magas volt. Legvariábilisabb a Retyezát populációi és a szlovákiai Tátra állománya. Genetikailag legszegényebbek a Radnai havasok állománya illetve a Cindrel hegység kispopulációja. A Kárpátok populációi, bár egyedszámukat tekintve sokkal kisebbek, esetenként nagyobb genetikai variabilitást őriztek meg mind az Alpok populációi! A populációk közötti divergencia mértéke nagyobb volt a Kárpátokban mint az Alpokban. A két földrajzi terület (Alpok–Kárpátok) genetikailag elkülönült egymástól, de régiókon belül a genetikai- és a földrajzi távolság között nem volt szignifikáns korreláció. Vélhetőleg, a fragmentálódás óta eltelt idő rövid volt ahhoz, hogy a markáns genetikai különbségek jelentkezzenek. Vizsgálataink rámutattak arra, hogy a Kárpátok populációi értékes genetikai bázist képviselnek, amely elkülönül az Alpok populációitól. Felhívjuk a figyelmet ezen populációk védelmére, mert ez elengedhetetlen záloga lehet a faj túlélésének.
Results in English
According to the aim of our study genetic analysis were made on Pinus cembra, protected species of the European forest ecosystems. Our study was primarily focused on the genetic diversity of populations from the Carpathians, later we compared Carpathian populations with those from the Swiss Alps, representing the central part of the species area. We included in our study 10 populations from the Carpathians and 19 populations from the Alps. 7 chloroplast SSR markers (simple sequence repeats) were tested, 5 worked and show variability. Diversity of populations, fixation indices (Fst) were calculated. Despite the peripheral locations and a presumed high degree of isolation, Carpathian populations have been able to maintain high diversity level! This is most likely owing to their high outcrossing rate and extensive gene flow. The highest diversity values exhibit populations from the Retezat Mountains and from the Slovakian Tatra, lowest values we found in the Rodnei mountains and Cindrel. The differentiation was lower among populations of the Alps compared to the populations of the Carpathians. Our study proved that Carpathian populations including the Tatra are valuable because they still preserve a rich gene-stock, different that from theAlps. Therefor we think its really important to focus on the Carpathians and to protect all these populations, because they will contribute esentially to the survival of the species along the European range.
Full text http://real.mtak.hu/314/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Höhn Mária, Ábrán Péter, Giovanni Giuseppe Vendramin: Genetic analysis of Swiss Stone Pine populations (Pinus cembra subsp. cembra) from the Carpathians using chloroplast microsatellites, Acta Silv. Lign. Hung. vol.I:39-47, 2005
Cseke Klára: Mikroszatellit markerekkel végzett molekuláris vizsgálatok a cirbolyafenyő – Pinus cembra L. – őshonos populációinál, BKÁE, Kertészettudományi Kar. Diplomadolgozat., 2004
Höhn M.(1), P. Ábrán(2), Gy. Bisztray(1), A. Buonamici(3), K. Cseke(1), F. Gugerli(4),F. Sebastiani(3), G.G. Vendramin(5): Uneven partitioning of genetic variation in chloroplast microsatellites of Swiss stone pine populations along the European mountain range, XVII. International Botanical Congress Vienna 2005. Abstracts. p.486., 2005
Cseke Klára: A CIRBOLYAFENYŐ (PINUS CEMBRA L.) – MINT JÉGKORSZAKI RELIKTUMFAJ – POSZTGLACIÁLIS TÖRTÉNETE A MOLEKULÁRIS KUTATÁSOK TÜKRÉBEN, XXVII. Országos Tud. Diákköri Konf., Szarvas. Konferencia összefoglalók, 2005
Höhn M., Hufnagel L., F. Gugerli, Vendramin G.G,: Módszer és eredmény megvitatása, értelmezése az európai cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) populációk diverzitás kutatása kapcsán, VII. Magy. Biometriai és Biomatematikai Konf. Bp. Összefoglalók. p.21, 2005
Höhn M.(1), P. Ábrán(2), Gy. Bisztray(1), A. Buonamici(3), K. Deák T.(1), F. Gugerli(4),F. Sebastiani(3), G.G. Vendramin(5): : Chloroplast DNA variation maintained in peripheral populations of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) from the Alps and the Carpathians suggests extensive historic gene flow by pollen and seed, Conservation Genetics /submitted, 2007

 

Events of the project

 
2008-09-16 09:32:24
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növénytani Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »