Folklórtörténet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37717
típus K
Vezető kutató Ujváry Zoltán
magyar cím Folklórtörténet
Angol cím Folklore History
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Néprajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.740
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázatom célja a XIX. századi magyar folklórkutatás történetének az áttekintése, feltárása volt. A munka adatgyűjtésre, források összegyűjtésére és feldolgozására irányult. Célom elérésében az vezérelt, hogy az irodalomtörténethez hasonlóan a néprajzi szakirodalom is rendelkezzen egy a szerzők, művek kronologikus sorbavételén alapuló munkával, amely mind az oktatásban, mind az elemző tudományos vizsgálatokban hasznos forrásul szolgál. Többezer oldal vonatkozó anyagot tekintettem át. A XIX. századi folyóiratok, periodikák, újságok áttekintése, cédulázása rendkívül időigényes volt, nem is szólva a vidéken élő kutatónak az átkölcsönzésekből adódó hosszadalmas ügyintézésre. Új, eddig a szakirodalomban nem ismert kutató eredményei kerültek felszínre. A pályázati évek alatt a következő folklór tudósokról, folklór témakörökkel foglalkozó szakemberekről készült bemutatás, ismertetés, értékelés. Az áttekintés a folklórkutatás kezdeteivel, a gyűjtési felhívások számbavételével kezdődik, az alkotók és műveik bemutatásaival folytatóik: Fábián József, Pucz Antal, Gaal György, Majláth János, Mednyánszky Alajos, Edvi Illés Pál, Erdélyi János, Szvorényi József, Kriza János, Kőváry László, Pap Gyula, Ipolyi Arnold, Kandra Kabos, Kálmány Lajos, Kozma Ferenc, Varga János, Versényi György, P. Szathmáry Károly, Abafi Lajos, Gyulai Pál, Greguss Ágost, Zilahy Károly, Szeberényi Lajos. A nevezettekről készült összegzések cikkekben, önálló kiadványokban jelentek meg.
kutatási eredmények (angolul)
The purpose of my application was to review and reveal the history of researching Hungarian folklore. The research aimed at collection of data, assembling and processing of sources. The guiding principle of my work was to create a chronological book of authors and works in ethnography similar to the one in literary history. This writing serves the cultural and human disciplines as an effective sourcebook for education purposes as well as standing as an assistance for analyzing scholarly issues. I surveyed materials of thousands and thousands pages concerning the topic. Searching, calendaring the reviews, periodicals and newspapers took a lot of time, not mentioning, as being a researcher out of the capital, the long-time procedure of borrowing books from other public libraries. New and unknown results outcropped by the research. During the years of the application the following scholars in folklore and researchers investigating folklore subjects were introduced, reviewed, valued. The chronological book starts with the beginning of folklore research, listing the appeals for datacollecting, continues with representing bookmen and their works: József Fábián, Antal Pucz, György Gaal, János Majláth, Alajos Mednyánszky, Pál Illés Edvi, János Erdélyi, József Szvorényi, János Kriza, László Kőváry, Gyula Pap, Arnold Ipolyi, Kabos Kandra, Lajos Kálmány, Ferenc Kozma, János Varga, György Versényi, Károly. P. Szathmáry, Lajos Abafi, Pál Gyulai, Ágost Greguss, Károly Zilahy, Lajos Szeberényi. Summaries about the above mentioned people were published in articles, studies, separate publications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/321/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ujváry Zoltán: Foglalkozásának fő tárgya az istenáldotta nép. Edvi Illés Pál néprajzi írásai., Vallási néprajz 12. szerk.: Veres Emese Gyöngyvér. Budapest, 2005. (21-32), 2005
Ujváry Zoltán: Egykori vita Kálmány Lajos történeti énekek és katonadalok c. kötetéről., Ethnica, VII. 2005. 72-73., 2005
Ujváry Zoltán: 190 éve született Erdélyi János., Ethnica, VI. 2004. 135-144., 2004
Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet VIII., Debrecen, 2004. 212p., 2004
Ujváry Zoltán: Néprajz Móa Ferenc műveiben., Kiskunfélegyháza, 2004. 216p., 2004
Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet. VII., Debrecen, 2003. 196p., 2003
Ujváry Zoltán: Kandra Kabos ébresztése., Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Szerk.: Bárth Dániel, Budapest, 2005. (189-196.), 2005
Ujváry Zoltán: Erdélyi János, a népköltészet első kutatója., Hagyomány és változás a népi kultúrában. Szerk.: Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 2005 (457-489.), 2005
Ujváry Zoltán: Néprajzi vonatkozások Ipolyi Arnold útirajzaiban., Ethnographia, CXIII. 2002. 141-154., 2004
Ujváry Zoltán: Kis Folklórtörténet IX., Debrecen, 2005., 2005
Ujváry Zoltán: Mondák, mesék gyűjtője: Majláth János., Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Budapest. (59-66.), 2003
Ujváry Zoltán: A palóc folklór első gyűjtője, Kéve. Ünnepi kötet a 60 esz-tendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére. Debrecen-Veszprém. (331-338.), 2003
Ujváry Zoltán: Kis folklórtörténet. VI., Debrecen, 2003. 186p, 2003
Ujváry Zoltán: 140 éve jelent meg a Vadrózsák”. Emlékezés Kriza Jánosra., Ethnica. V.évf. 2. sz. 2003., 2003
Ujváry Zoltán: A szlovák népdalok fordítója: Szeberényi Lajos, Vándor utak – Múzeumi örökség. 2003. Budapest. (169-175.), 2003
Ujváry Zoltán: A szlovák népdalok fordítója: Szeberényi Lajos, Vándor utak – Múzeumi örökség. 2003. Budapest. (169-175.), 2003
vissza »