Balatoni nagyfelbontású (egycsatornás) szeizmikus szelvények szedimentológiai, sztratigráfiai értelmezése és korrelációja a Balaton környékén felszínen kibukkanó üledékekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37724
típus K
Vezető kutató Sztanó Orsolya
magyar cím Balatoni nagyfelbontású (egycsatornás) szeizmikus szelvények szedimentológiai, sztratigráfiai értelmezése és korrelációja a Balaton környékén felszínen kibukkanó üledékekkel
Angol cím Sedimentological and stratigraphical interpretation of ultrahigh-resolution (single-channel) seismic profiles acquired on the Lake Balaton and their correlation with outcrop data
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Fekete Noémi Mária
Magyar Imre
Magyari Árpád
Szafián Péter
Tóth Tamás János
Vida Róbert
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.340
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Célunk a Balaton holocén iszapja alatt és a környékén felszínen található pannóniai összlet őskörnyezeti és integrált sztratigráfiai értelmezése volt. Következtetéseink terepi szedimentológiai, paleontológiai észleléseken, fúrási adatokon, geoelektromos és földradar méréseken, kísérleti terepi gammaszelvényeken, valamint ultra-nagyfelbontású, kb. 25 m behatolású, vizi szeizmikus szelvények értelmezésén alapulnak. A Pannon-tó „Bakonyi-félsziget” alkotta peremén, a tó kialakulásának transzgressziv fázisában a parthomlok erősen mozgatott vízében fövenypartokon, öblökben és jelentős üledékbehozatalt jelző, ám lokális anyagból épülő Gilbert-deltákon ülepedett a Kállai Homok. Ezzel egyidőben a hullámbázis alatti mélységű nyíltvízben Száki Agyagmárga halmozódott fel. A tó fejlődésének regresszív szakaszában ettől jelentősen eltérő őskörnyezet alakult ki. Az Alpok-Kárpátok felöl érkező üledékkel a Kisalföld medencéjének feltöltése után, a Dunántúli-középhegység sekély vízzel borított öve is feltöltődött, kiterjedt deltasíkság formájában. Gazdag és változatos nyíltvizi faunával jellemezhető homok-aleurit a deltaelőtér hullámbázisnál alig mélyebb vizében Somlói Formációként ülepedett. A delta torkolatok előreépülésével a síkságon öblök képződtek, melyek rétegsorát a rövid idejű, néhány méteres tószintváltozások és a gyakori torkolat-áthelyeződések során kialakuló, ősmaradványtartalommal párhuzamosan változó aleurit-finomhomok-huminites agyag ciklusok épitik fel (Tihanyi Formáció).
kutatási eredmények (angolul)
The objective was paleoenvironmental and integrated stratigraphical interpretation of the Late Miocene Lake Pannon deposits that underlie the Holocene mud of Lake Balaton and are exposed in the vicinity of that lake. Conclusions are based on sedimentological and paleontological observations in the field, well data analysis, geoelectric and GPR measurements, pilot studies of gamma ray in outcrops, and ultra-high resolution seismic images. The sedimentary history of Lake Pannon along the southern margin of the Bakony peninsula was controlled first by transgression, then by intense regression. During the transgressive interval, sand and gravel (Kálla Fm) were deposited in Gilbert-type deltas built from local sediment sources, and in the strongly agitated shoreface to foreshore of embayments. At the same time, the Szák Claymarl was deposited in sublittoral environments. By the second phase, however, the paleogeography had considerably changed. Sediments originating from the Alps and Carpathians filled the Kisalföld basin and then levelled the shallow basins of the Transdanubian Range by deltaic deposits. In the prodelta, below the wave base, silt and sand of the Somló Fm were deposited. This environment was characterized by rich and diverse brackish-water fauna. The interdistributary bays of the deltaplain were filled by cyclic repetition of silt-fine sand-huminitic clay, controlled by high-frequency, low-amplitude lake level changes and frequent channel avulsions (Tihany Fm).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/323/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Saftic B., Velic J., Sztanó O., Juhász Gy. & Ivkovic Z.: Tertiary subsurface facies, source rocks and Hydrocarbon reservoirs in the SW part of the Pannonian Basin (Northern Croatia and South-Western Hungary)., Geologica Croatica, 56/1: 101-122, Zagreb, 2003
Sztanó O., Magyar I.: Deltaic parasequences on gamma logs, ultra-high resolution seismic images and outcrops of Lake Pannon, Joannea Geologie und Paläontologie, volume 9, 2007
Katona Lajos: A Várpalotai Kikeri-tavi pannóniai feltárás szedimentológiai és paleontológiai vizsgálata, Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis 21: 7-24, 2004
Magyar Imre: Tanulságok a hazai pannóniai puhatestű-rétegtan történetéből, Földtani Közlöny 134/3: 369-390, 2004
Sztanó O., Krézsek Cs., Magyar I., Wanek F. & Juhász Gy.: Sedimentary cycles and rythms in a Sarmatian to Pannonian transitional profile at Oarba de Mureº/Marosorbó, Transylvanian Basin, Acta Geologica Hungarica 48/2: 235-256, 2005
Magyar I., Müller P.M, Sztanó O., Babinszki E.& Lantos M.: Oxygen-related facies in Lake Pannon deposits (Upper Miocene) at Budapest-Kőbánya, Facies, 52/2: 209-220, Springer, 2006
Uhrin A.: Pliocén folyók szedimentológiai rekonstrukciója a Gödöllői-dombságon., Általános Földtani Szemle 29: 5-23, 2005
Magyar I., Sztanó O.: Terminal Miocene events in the Pannonian basin, Joannea Geologie und Paläontologie, volume 9, 2007
Sztanó O., Magyar I. & Horváth F.: Changes of water depth in the Late Miocene Lake Pannon revisited: the end of an old legend. EGU, Vienna, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 38897836, 2007
Magyar I., Sztanó O., Krézsek Cs., Wanek F. & Juhász Gy.: Earliest Pannonian molluscs from Oarba de Mures/ Marosorbó (Transylvanian Basin), 12th RCMNS, Vienna, p.154-155, 2005
Csillag G., Magyar I., Hámori Z. és Sztanó O: A Kállai Kavics települési helyzete a Tapolcai-medencében geoelektromos., szelvények és fúrási adatok tükrében, Földtani Közlöny 137 (előkészületben), 2007
Sztanó O., Tóth P. & Szafián P.: Three-dimensional GPR imaging of a Gilbert-type delta: a case study from the Late Miocene Lake Pannon, Hungary, 12th RCMNS, Vienna, p.231-233., 2005
Uhrin A. & Sztanó O.: Reconstruction of Pliocene fluvial channels flowing to Lake Pannon, Geologica Carpathica 58/3, 2007
Magyar I., Sztanó O.: Is there a Messinian unconformity in the Central Paratethys?, Stratigraphy, extended abstract benyújtva, 2007
Sztanó O., Magyar I., Müller P., Katona L. és Babinszki E: Az őskörnyezet ciklikus változásai a Pannon-tó peremén (Tihanyi Formáció), Földtani Közlöny 137 (előkészületben), 2007
Tóth Péter, Szafián P. és Sztanó O: Egy pannóniai korú Gilbert-delta felépítése földradar (GPR) mérések alapján, Földtani Közlöny 137 (előkészületben), 2007
Magyar I., Szónoky M., Sztanó O., Lantos M. és Müller P.: Újabb adatok a Tihany-fehérparti szelvényről: a Tihanyi Formáció sztratotípusának üledékkőzettani jellemzése és kora, Földtani Közlöny 137 (előkészületben), 2007
Sztanó O., Magyar I. és Szafián P: Üledékciklusok ultranagy-felbontású szeizmikus szelvényeken a Balaton iszapja alatti pannon összletben, Földtani Közlöny 137 (előkészületben), 2007
Novák D., Sztanó Orsolya, Szafián P. és Magyar I.: A fonyódi hegyen és a Balaton fenekén kibukkanó pannóniai üledékek ősmaradványai és ülepedési viszonyai, Földtani Közlöny 137 (előkészületben), 2007

 

Projekt eseményei

 
2009-09-07 10:23:18
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »