Közúti járművek által kibocsátott szennyezőanyagok épített és természetes környezetben történő terjedésének elméleti és kísérleti vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37730
típus K
Vezető kutató Lajos Tamás
magyar cím Közúti járművek által kibocsátott szennyezőanyagok épített és természetes környezetben történő terjedésének elméleti és kísérleti vizsgálata
Angol cím Theoretical and experimental investigation on dispersion of pollutants emitted by ground vehicles in urban and natural environment
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Áramlástan Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Dezső Gábor
Goricsán István
Paulik Ferenc
Régert Tamás
Suda Jenő Miklós
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 14.890
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeként szélcsatorna kísérletek és numerikus áramlástani vizsgálatok segítségével megismertük a) az álló és áramló levegőben mozgó tompa testek körüli áramlás, valamint az épületek és domborzati elemek által befolyásolt áramlási terek szennyezőanyag terjedés szempontjából fontos jellemzőit (jellegzetes áramlási struktúrák, turbulencia), b) a bonyolult turbulens áramlások numerikus áramlástan módszereivel történő meghatározásának lehetőségeit, az eredmények megbízhatóságának feltételeit, c) azon a követelményeket és módszereket, amelyek betartásával, ill. alkalmazásával numerikus számításoknál és szélcsatorna kísérleteknél a közlekedési szennyezők kibocsátása helyesen szimulálható egy vonalforrással. d) Kifejlesztettünk olyan számítási és szélcsatorna mérési módszereket, amelyekkel különböző városépítési, domborzati, szél és közlekedési viszonyok mellett előre becsülhető a környezet terhelése, ill. meghatározhatók a környezeti terhelést csökkentő tényezők. Ezen alapkutatási eredmények alapján a) definiálhatók azok az irányelvek, amelyek betartása esetén csökken a talaj közelében a szennyezőanyag koncentráció, b) meghatározhatók azon forgalomszervezési, városépítési feltételek, amelyek betartása esetén csökkenthető a szennyező koncentráció,
kutatási eredmények (angolul)
The results of wind tunnel investigations an numerical simulations assisted the better understand and determination of: a) flow past bluff bodies in still and moving air, properties of the flow field affected by buildings and complex terrain connected to pollutant transport b) numerical simulations of turbulent flow and conditions of reliability of the results c) methods and conditions which are important for wind tunnel investigations and numerical simulations in case of line source d)calculation and wind tunnel investigation methods for estimation of pollutant concentration in different conditions (built-up area, complex terrain, different wind and traffic conditions) Based on the above mentioned main directions: a) fluid dynamics directives for decreasing the ground level concentrations can be developed b) city and traffic planning conditions can be defined to decrease the air pollution.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/327/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lajos T., Regert T., Dávid, N.: Az áramlástan jelentősége az autóbusz karosszéria tervezésben, 33. Autóbusz Szakértői Tanács-kozás és Nemzetközi Gépjármű-biztonsági Konferencia, Keszthely, 2002
Kristóf G., Lohász M., Régert T., Lajos T.: Numerikus áramlástani alkalmazások az épületgépészetben’, Magyar Épületgépészet LI. 2002/8, pp. 15-18, 2002
Lajos T., Régert T., Dávid, N.: Az áramlástan jelentősége az autóbusz-karosszériák tervezésben, Járművek, 49. 2002 október, pp. 4-8, 2002
Móczik Lajos: Épületek közelében elhelyezett pontszerű forrásból kibocsátott szennyezőanyag terjedés vizsgálata, Szakdolgozat, BME Áramlástan Tanszék, 2002, 2002
T. Régert, T. Lajos: Numerische Untesuchung der Rad-Radhausströmung,, Wissenschaftliche Mitteilungen der 14. Frühlingsakademie, 2002, pp. 77-88, 2002
Lajos T., Kristóf G.: A fejlett numerikus szimulációk alkalmazása a védelmi technológiákban, 2nd International Symposium on Defence Technology, pp. 218-226, 2003
T. Lajos, Zs. Szepesi, I. Goricsán, T. Régert, J. Suda, M. Balczó: Wind tunnel measuremnents and numerical simulation of dispersion of pollutants in urban environment, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow, pp. 507-514, 2003
T. Régert, T. Lajos: Investigation of flow field past rotating wheels of cars, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow, pp. 387-393, 2003
Lajos T. (szerkesztő): MÓDSZERTANI SEGÉDLET az alap légszennyezettség és a légszennyező források környezetében, módszertani segédlet, BME Áramlástan Tanszék pp. 1-85, 2003
SCHWARCZKOPF ATTILA: árműmodell mögötti koncentrációmező szélcsatorna vizsgálata, Önálló feladat, BME Áramlástan Tanszék, 2004
SZUCSÁN ZOLTÁN: Szennyezőanyag terjedés vizsgálata utca-kanyonban, Diplomaterv, BME Áramlástan Tanszék, 2004
VARGA MÁRTON: Közlekedésből származó szennyezőanyag kibocsátás fizikai modellezésének vizsgálata nagyvárosi környezetben, Diplomaterv, BME Áramlástan Tanszék, 2004
RÉGERT, T., LAJOS, T., CSÉCS, Á., GORICSÁN, I., BALCZÓ, M.: Dispersing Urban Pollutants in Budapest, FLUENT News, Spring 2004, p. 17., 2004
GORICSÁN I., BALCZÓ, M., RÉGERT, T., SUDA, J.M.: Comparison of Wind Tunnel Measurement and Numerical Simulation of Dispersion of Pollutants in Urban Environment, Impact of Wind and Storm on City Life and Built Environmen,t ed. by J.P.A.J. van Beeck, COST C14 International Conference on Urban Wind Engineering and Buildings Aerodynamics, pp. D.6.1-D.6.10, 2004
CSÉCS, Á., CSURGAI, J., GORICSÁN, I., PINTÉR, I., ZELENÁK, J.: ABV (NBC) anyagok városi környezetben és terepen történő terjedésének numerikus szimulációja és szélcsatorna modellkísérlete, III. International Symposium on Defense Technology, 19-20. Apr. 2004 Budapest, Hungary, 2004
Goricsán, I., Lajos, T.: Numerical simulation of atmospheric flows using FLUENT, microCAD’05 Proc. of the International Scientific Conference, Section F: Fluid and Heat Engineering, pp. 25-30, ISBN 963 661 652 3, 2005
LAJOS, T., Goricsán I., Balczó M.: Wind tunnel measurement and numerical simulation of pollutant dispersion in urban environment, Proc. of PHYSMOD 2005, Int. Workshop on Physical Modeling of Flow and Dispersion Phenomena, London, Ontario, Canada, pp. 56-57., 2005
LAJOS T., GORICSÁN I., LOHÁSZ M., RÉGERT T., BALCZÓ M.: Városok légszennyezettségének, valamint épületek és szerkezetek szélterhelésének meghatározása szélcsatorna-vizsgálattal és az áramlás numerikus szimulációjával, Gép LVI Évf. 2005/1, pp. 3-8., 2005
ÁCS B., CSÓK L., CSURGAI J., GORICSÁN I., HALÁSZ L., LAJOS T., PINTÉR I., SOLYMOSI J., VINCZE Á., ZELENÁK J.: ABV-anyagok terjedésének numerikus, számítógépes szimulációja, Haditechnika 2005/01 pp. 13-19., 2005
GORICSÁN I.: Kétdimenziós fennsíkmodell feletti áramlási mező vizsgálata szélenergetikai meggondolások alapján, Gép LVI Évf. 2005/1, pp. 15-17., 2005
GORICSÁN I.: Atmoszférikus határrétegben lejátszódó áramlási és transzportfolyamatok, Disszertáció, BME Áramlástan Tanszék, 2005
M. Balczó, T Faragó, T. Lajos: Modelling urban pollution dispersion by using MISKAM, microCAD 2005 International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary March 10-11. 2005, 2005
vissza »