A talajképzödés és a talajtulajdonságok elörejelzésének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37731
típus K
Vezető kutató Tóth Tibor
magyar cím A talajképzödés és a talajtulajdonságok elörejelzésének vizsgálata
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.613
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Dokucsájev munkássága alapján Jenny által a talajképződés általános jellemzésére felírt “v, a, s = f (cl, Æ, r, p, t…)” egyenletet vizsgáltuk négy méretarányban: 1:500.000, 1:100.000, 1:25-10.000 és a talajláncolatok. Célunk a talajtulajdonságok számszerű előrejelzése volt. Az áttekintő (nagyobb mint 1:75.000) méretarányok esetén az adatbázis hiányossága miatt nem tudtunk számos tényezőt vizsgálni. Igen tömören megfogalmazva azt tapasztaltuk, hogy hazai viszonyok között a talajképződés szempontjából a legkiemelkedőbb szerepe a topográfiának van. A topográfia hatását nem lehet elválasztani a hidrológiai viszonyoktól, mert a magasabb meredek helyzethez képest a völgyi helyzet az esetek nagy részében valamilyen nedvességbőséget okoz. A két tényező befolyásolja az alapkőzetet és a biotikus viszonyokat is. Emiatt ez utóbbi gyakran nem tekinthető teljesen független tényezőnek. Ráadásul a biotikus viszonyok visszahatnak az alapkőzet bizonyos tulajdonságaira és a hidrológiai viszonyokra, emiatt a hatások még inkább összetettek. Szikes térszíneken a fenti hatások sokkal élesebben jelentkeznek. A részletesebb léptékekben (kisebb mint mint 1:30.000) a reflektanciát és elektromos vezetőképességet mérő műszerek jól használhatók a talajképződés egyes eseteinek elkülönítésére. Szikes területeken pedig a műszeres mérések megbízható alapját képezhetik a legfontosabb folyamatok jellemzésének. Az időbeli változások erősen jelentkeznek az arra érzékeny szikes területeken minden térbeli léptékben.
kutatási eredmények (angolul)
We studied the equation “v, a, s = f (cl, Æ, r, p, t…)” compiled by Jenny after the concepts of Dokuchaev for describing soil formation at four scales of 1:500,000, 1:100,000, 1:25-10,000, catenas. Our objective was the numerical prediction of soil properties. In the case of small scale (greater than 1:75,000) several factors could not be studied due the deficiency of databases. Very briefly, our experiences showed that inside Hungary the most important factor in soil formation is the topography. The effect of topography cannot be separated from the hydrological conditions, since compared to the higher slope situations the valley situation causes a surplus of water. The two mentioned factors affect the parent material and the biotic conditions as well. Consequently this latter often cannot be considered to be an independent factor. Moreover the biotic conditions affect some properties of the parent material and the hydrological conditions through a feedback; therefore the controls are rather complex. In salt-affected landscapes the effects mentioned are much more evident. At larger scale (greater than 1:30,000) the instruments measuring reflectance and electric conductivity can be used efficiently to distinguish the cases of soil formation. In salt-affected areas the instruments provide the basis for the characterization of the most important processes. The temporal changes can be shown at every scale in the salt-affected areas, which are susceptible for hydrological changes.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/328/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nosetto, M. D., E. G Jobbágy, T. Tóth, C. M. Di Bella: The effects of tree establishment on water and salts dynamics in naturally salt-affected grasslands, Oecologia., 2007
Tóth, T., Gy. Várallyay: Past, present and future of the Hungarian classification of salt-affected soils, Soil Classification 2001. European Soil Bureau. Research Report No.7. European Communities. pp125-135., 2002
Kovács, D. T. Tóth, P. Marth: A talajsófelhalmozódás jelenlegi tendenciái Magyarországon, III. Magyar Földrajzi Konferencia Tudományos Közleményei. Kiadja MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. ISBN 963 9545120. MTA Budapest. 2006. szeptember 6-7. (CD), 2006
Tóth, B., T. Tóth, T. Hermann, G. Tóth.: Evaluating Methods of In-field Soil Organic Matter Analysis, Communications in Soil Science and Plant Analysis. 37: No. 15-20. 2471-2479., 2006
Tóth, T., L. Pásztor, Gy. Várallyay, G. Tóth: Overview of soil information and soil protection policies in Hungary, Hengl et al. (eds.) Status and prospect of soil information in south-eastern Europe. JRC Technical Report. EUR 22646EN, 2007
Douaik, A., M. Van Meirvenne, T. Tóth.: Comparison of space-time interpolation methods of soil salinity, Monitoring space-time dynamics of soil chemical properties to improve soil management and enviromental quality, 2005
Szabó, B.: Eredeti módszer a talaj humusztartalmának gyors helyszíni meghatározására, Tudományos Diákköri Dolgozat. Budapest., 2003
Kovács, D. T. Tóth, P. Marth: Study of food chain element transport analogy: salinity/sodicity/alkalinity of Hungarian soils during a decade as shown by the national soil monitoring network, Cereal Research Communications. 34: (No.1) 231-234., 2006
Douaik, A., M. Van Meirvenne, T. Tóth: Temporal stability of spatial patterns of soil salinity determined from laboratory and field electrical conductivity, Arid Land Research and Management. 20: 1-13, 2006
Jozefaciuk, G., T. Toth, G. Szendrei: Surface and micropore properties of saline soil profiles, Geoderma 135: 1-15., 2006
Pechmann Ildikó, Tóth Tibor, Tamás János, Kardeván Péter, Róth László, Burai Péter, Katona Zsolt: Eltérő talajsótartalmú növényzeti foltok elkülönítése hiperspektrális technológiáva, In: Gaál Zoltán, Máté Ferenc és Tóth Gergely (szerk.) Földminősítés és földhasználati információ. Keszthely 2003. december 11-12. Országos konferencia kiadványa. Veszprém, 2003
Kuti L., Tóth T., Zöld A., Szentpétery I.: The fluctuation of groundwater level, and its consequences in the soil - parent material - groundwater system of a sodic grassland, Agrokémia és Talajtan. 51: 253-262., 2002
Kuti L., Tóth T., Zöld A., Szentpétery I.: Changes induced by the fluctuation of groundwater level in soil - parent material – groundwater system., Transactions of the 17th World Congress of Soil Science. 14-21 Bangkok. Thailand. CD-ROM., 2002
Tóth T. Kuti L.: Testing alternative techniques of numerical simulation versus repeated field instrumental measurements for assessing soil salinity status in a sodic grassland., Agrokémia és Talajtan.51: 243-252., 2002
Tóth T. Kuti L.: Spatio-temporal changes in soil salinity status in lowland areas with shallow groundwater., Transactions of the 17th World Congress of Soil Science. 14-21 Bangkok. Thailand. CD-ROM., 2002
Tóth T. Kuti L.: A talaj sótartalom-változás tényezői a kiskunsági Apajon., (Kátai J. és Jávor A. szerk.) Talaj és környezet. 106-116.o.Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum., 2002
Tóth T.: Szikes talajok tér- és időbeli változatossága., MTA Doktori Értekezés., 2002
Tóth T. Szabó B.: Módszer a talaj szerves-C-tartalmának gyors helyszíni meghatározására., Agrokémia és Talajtan 52.: (3-4) 409-508., 2003
Douaik A., Van Meirvenne M., Toth T., Serre M.: Space-time mapping of soil salinity using probabilistic Bayesian Maximum Entropy, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 18:219-227., 2004
Kuti, L., Kerék, B., Tóth, T.: Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agrogeológiai jellemzése, Tákökológiai Lapok. 3: 83-97., 2005
Tóth, T., Fórizs, I., Kuti, L., Wardell, J. L.: Data on the elements of carbon cycle in a Solonetz and Solonchak soil, Cereal Research Communications. 33: (No.1) 133-136., 2005
Douaik A., Van Meirvenne M., Toth T., Serre M.: Soil salinity mapping using spatio-temporal kriging and bayesian maximum entropy with interval soft data., Geoderma. 128: 234– 248., 2005
Cockx, L., M. Van Meirvenne, T. Tóth, G. Hofman, T. Németh (eds.): Monitoring space-time dynamics of soil chemical properties to improve soil management and enviromental quality, Proceedings of a workshop organized in the frame of the bilateral scientific and technological cooperation between Flanders and Hungary,, ISBN: 90-5989-097-3, (Ghent, 8-9 December 2005.), 2005
Tóth, T., D. Kovács, L. Kuti, I. Fórizs, S. Kabos, A. Douaik: Factors affecting soil salinization in a sodic grassland., pp. 1-13. In: Monitoring space-time dynamics of soil chemical properties to improve soil management and enviromental quality,, 2005
Douaik, A.: Evaluation of the space-time variabilityof soil salinity by statistical, geostatistical and Bayesian maximum entropy methods., Faculty of Bioscience Engineering. PhD Thesis.ISBN 90-5989-051-5, 2005
Csókáné Pechmann, I.: Agrár-környezetvédelmi indikátorok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a szántóföldi növénytermesztésben, PhD értekezés. Debrecen., 2005
Szabó, B.: Eredeti módszer a talaj humusztartalmának gyors helyszíni meghatározására, Diplomamunka. Gödöllő., 2005
Kun A., Tóth T., Szabó B., Koncz J.: A dolomitjelenség: Kőzettani, talajtani és növényzeti összefüggések. (Kőzet-, talaj- és növény elemzések magyarországi mészkő- és dolomit sziklagyepekben.), Botanikai Közlemények. 92. (1-2) 1-25., 2005
Füzy, A., T. Tóth, B. Biró.: Seasonal Dynamics of Mycorrhizal Colonization in the Rhizosphere of Some Dominant Halophytes, Agrokémia és Talajtan 55: 231-240., 2006
Kovács, K., T. Tóth, P. Marth: oil Salinity between 1992 and 2000 in Hungary, Agrokémia és Talajtan 55: 89-98, 2006
Tóth T., Szendrei G.: A hazai szikes talajok és a szikesedés valamint a sófelhalmozódási folyamatok rövid jellemzése., pp7-20. In: Szendrei Géza és Tóth Tibor (szerk.) A magyarországi szikes talajok felszíni sóásványai. Topographia Mineralogica Hungariae IX., 2006
Ristolainen, A., T. Tóth, Cs. Farkas: Measurement of soil electrical properties for the characterization of the conditions of food chain element transport in soils. Part I. Instrumental comparison, Cereal Research Communications. 34: (No.1) 159-162., 2006
Tóth, T., A. Ristolainen, V. Nagy, D. Kovács, Cs. Farkas: Measurement of soil electrical properties for the characterization of the conditions of food chain element transport in soils. Part II. Classification of management units, Cereal Research Communications. 34: (No.1) 163-166., 2006
Tóth T., Szendrei G.: A sókivirágzások elterjedésének és képződésének összefüggése a környezeti, ezen belül talajtani tényezőkkel., pp79-90. In: Szendrei Géza és Tóth Tibor (szerk.) A magyarországi szikes talajok felszíni sóásványai. Topographia Mineralogica Hungariae IX., 2006
vissza »