A történeti ruszisztika historiográfiájának alapkutatásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37739
típus K
Vezető kutató Szvák Gyula
magyar cím A történeti ruszisztika historiográfiájának alapkutatásai
Angol cím The Basic Research on the Historiosraph of Russistics
zsűri Történelem
Kutatóhely Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Filippov Szergej
Krausz Tamás
Sisák Gábor
Sz. Bíró Zoltán
V. Molnár László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.045
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás keretében két nemzetközi konferenciát szerveztünk, amelyeken megvalósult az orosz és nem-orosz ruszisztika találkozója, számba vettük a legújabb historiográfiai irányzatokat és kutatási eredményeket először egy szűkebb történelmi keresztmetszetben („Moszkóvia” történetében), majd kronológiailag és tematikailag jelentősen kitágítva. Csoportunk tagjai még további nyolc nemzetközi konferencián vettek részt, ahol öregbítették a magyar ruszisztika hírnevét és megismerkedhettek az oroszországi és a nemzetközi ruszisztika számos kutatási területének új megközelítéseivel. A kutatás négy éve alatt a kutatásban résztvevők a kutatási témában összesen két PhD-disszertációt írtak, három monográfiát, négy tanulmánykötetet, két forráskiadványt és 16 tanulmányt publikáltak. Ezek a publikációk az orosz történelem olyan releváns problémáit érintették, mint az autokrácia és legjelentősebb képviselői, az orosz egyházszakadás és a szlavofilizmus előtörténete, az Oroszország és Európa-problematika, Szibéria és az orosz expanzió kérdésköre, a szovjet holokauszt, és még számos egyéb történeti kérdés. Ezek vizsgálatán keresztül képet alkothattunk a mai orosz historiográfiáról. Egy valójában interaktív képet, hiszen miközben magunk is vizsgálat tárgyává tettük ezeket a problémákat, azonközben számba vettük az orosz történetírás legújabb eredményeit, sőt mintegy leellenőriztük azokat, szembesítve a nem orosz nyelvű ruszisztikával.
kutatási eredmények (angolul)
In 2005, we organized two international conferences where representatives of Russian and non-Russian schools of historical Russian studies could change ideas. Latest trends of historiography and their academic results were reviewed in two aspects: first, in a close historical cross-section (that of the history of Muscowy), secondly, in a chronologically and thematically wider view. Beside these, members of our research group took part in eight different international conferences, and our researchers had the opportunity to become acquainted with new approaches in many fields of research of international and Russian schools of Russian studies. In 4 years, members of our research group defended two PhD dissertations, wrote three monographs, four volumes of studies, two source books and 16 essays, related to the research profile of our group. These publications concerned such relevant problems of Russian history as the autocracy and its outstanding representatives, the Russian schism and the pre-history of slavofilism, the problem of Russia and Europe, the question of Siberia and the Russian expansion, the soviet Holocaust, and several other historical questions. Through the study of these issues, a detailed picture of contemporary Russian historiography has stood out. In fact, this picture was interactive, because we examined the recent results of Russian historiography and compared them to the findings of Russian historical studies in non-Russian language areas.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/331/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szvák Gyula, Jevgenyij Anyiszimov: IV. Iván - I. Péter, Budapest, Pannonica Kiadó, 2004
Szvák Gyula: Iván és Péter, 2000, 2004/12, 2004
Szili Sándor: Vengerszkije voini na szluzsbe Moszkovszkomu goszudarsztvu v konce XVI i XVII veke, Vesztnyik VolGU (Vesztnyik Volgogradszkogo goszudarsztvennogo unyiverszityeta). Szerija 4. Isztorija. Regionovegyenyije. Mezsdunarodnije otnosenyija. 2003. Vipuszk 8. 77-81., 2004
Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban, Ph.D-disszertáció (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola), 2004
Szvák Gyula (szerk.): A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada, Budapest, Ruszisztikai Központ, 220 p., 2005
Szili Sándor (szerk.): A középkori orosz történelem forrásai, Budapest, Pannonica Kiadó, 320 p., 2005
Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban (Ruszisztikai Könyvek XIV.), Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005
Halász Iván: A tábornokok diktatúrái – a diktatúrák tábornokai (Ruszisztikai Könyvek XV.), Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005
Szvák Gyula (szerk.): Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics (Ruszisztikai Könyvek XVI.), Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 204 p., 2005
Krausz Tamás (szerk.): Az ismeretlen fekete könyv, Budapest, Pannonica Kiadó, 397 p., 2005
Filippov Szergej: Religioznaja borba v Rosszii szeregyini XVII v. i krizisz tragyicionnoj kul'turi, Ph.D-disszertáció, Pécs, 2005
Filippov Szergej: Обрядоверие как историческая проблема, Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. Budapest, 2005, p. 98-104., 2005
Szvák Gyula: Венгнрская русистика в десятилетие смены режима, Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. Budapest, 2005, p. 9-17., 2005
Krausz Tamás: Kak v kaple vodi… Holokoszt i novije predrasszudki v vosztocsnojevropejszkoj isztoricseszkoj nauke, // Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. Budapest, 2005, p. 190-196., 2005
Radnóti Klára: Európa Moszkóvia-képe a XV-XVI. században, Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2002
Szvák Gyula (szerk.): Moszkovija: szpecifika razvityija/Muscovy: The Peculiarities of its Development, Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2003
Szvák Gyula: Jescse raz ob isztoriografii carsztvovanyija Ivana Groznogo, In: Moszkovija: szpecifika razvityija/Muscovy: The Peculiarities of its Development. Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 69-75., 2003
Krausz Tamás: Lenin és a szovjet-lengyel háború, In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Budapest, Pannonica Kiadó, pp. 120-126, 2003
Szvák Gyula, Krausz Tamás (szerk.): Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára, Budapest, Pannonica Kiadó, 2004
Szvák Gyula: Az első Romanovok személyiségvonásai, In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Budapest, Pannonica Kiadó, pp. 256-261., 2003
V. Molnár László: Vlagyimir Bronyevszkij itineráriuma Magyarországról (1810), In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Budapest, Pannonica Kiadó, pp. 274-279., 2003
Szvák Gyula (szerk.): Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára., Budapest, Pannonica Kiadó, 2003
V. Molnár László: Meszto kulturnoj kontaktologii v ruszisztyike – vozmozsnosztyi i barjeri v napravlenyijah isszledovanyij, Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. Budapest, 2005, p. 133-143., 2005
Szili Sándor: Koncepcija ovlagyenyija Szibirju v russzkoj i szovjetszkoj isztoriografii, Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. Budapest, 2005, p. 74-82., 2005
Szvák Gyula: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada, In: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Budapest, Ruszisztikai Központ, pp. 9-14., 2005
Radnóti Klára: Magyar királyság két császárság között – orosz-magyar állami és kulturális kapcsolatok a XIX. században., In: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Budapest, Ruszisztikai Központ, pp. 53-59., 2005
V. Molnár László: Magyarok és oroszok a kapcsolattörténet tükrében (A XVIII. század kulturális érintkezésének tanulságai)., In: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Budapest, Ruszisztikai Központ, pp. 39-44., 2005
Szili Sándor: Moszkóvia és Magyarország., In: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Budapest, Ruszisztikai Központ, pp. 23-29., 2005
Sz. Bíró Zoltán: A magyar-orosz politikai kapcsolatok (1991-2005), In: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Budapest, Ruszisztikai Központ, pp. 87-91., 2005
vissza »