Életérzés és társadalomkép  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37740
típus K
Vezető kutató Hunyady György
magyar cím Életérzés és társadalomkép
Angol cím Life feelings and representatiop of society
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Kiss Paszkál
Kósa Éva
Kovács Mónika
Lángné Tarnai Márta
Münnich Ákos
N. Kollár Katalin
Nguyen Luu Lan Anh
Perczel Forintos Dóra
Pörzse Katalin
Szabó Éva
Székely Mózes
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.160
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a társadalmi viszonyokra, kategóriákra, történeti változásokra vonatkozó – egyéni tartalmakban megjelenő, társadalmi mintázatot mutató – nézetek feltárására irányult, keresve ezek érzelmi töltetét, a bennük megjelenő közhangulatot, a személyes helyzettel, illetve a társadalmi közállapotokkal való megelégedettség összetevőit és mértékét. A rendszerváltó Magyarországon a megtapasztalt és látni vélt elégedetlenség viszonylag nagy mérvű, és a kibontakozó markáns társadalmi egyenlőtlenségeknek – a szociálpszichológia nemzetközi szakirodalmában kimutatott – kognitív-affektív igazolása itt csak részleges és a kritikai közszellemhez képest erőtlen. A kiterjedt mintákon zajló, és empirikus mérőeszközöket adaptáló és kifejlesztő kutatás érdemben hozzájárul a társadalmi feszültségek azonosításához a köztudatban, miközben mint alapkutatás, a kognitív szociálpszichológia látókörébe vonja az érzelmek megélését, percepcióját és szerepét.
kutatási eredmények (angolul)
The research focused on revealing views and judgments regarding social conditions, categories and historical changes as appearing in individual judgments showing social patterning, attempting to unfold their emotional charge, public morale, and the magnitude and elements of satisfaction with personal situation and general state of affairs. The cognitive-affective justification of the experienced and presumed relatively large dissatisfaction in Hungary during its transformation to democracy and the large-scale social inequality emerging in its wake – well known in the international literature of social psychology - is only partially substantiated when compared to critical public morale. The research utilizing an extensive sample, developing and adapting empirical tools is indispensable in identifying social tensions in public thinking, while at the same time functioning as a basic research drawing the perception, role and experiencing of emotions into the sphere of cognitive social psychology.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/332/
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Hunyady György: A kontraszelekció pszichológiája, Magyar Pszichológiai Szemle, 2002
Hunyady György: Psychology of contraselection, Applied Psychology in Hungary, 2002
Hunyady György: A belső harmónia esélyei egy zaklatott társadalomban, Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet, 2003
Hunyady György, Műnnich Ákos, Csukonyi Csilla, Máth János: Személyes értéktudat, mint a társadalmi csoportok percepciójának nézőpontja: Egy módszertanilag újszerű megközelítés, A demokratikus nevelés, polgári értékek és Európa tudat: az iskolai nevelés helyzete és lehetőségei. Debrecen 2002. 7.fejezet, 2003
Hunyady György: Social stereotypes and the''implicit social theory'', Perspectivism in Social Psychology of Scientific Program The Yin and Yang. (Ed. Jost,J.T.,Banaji, M.R.,Rentice D.A.) Washington D.C. APA, 2004. 187-201., 2004
Hunyady György: Közérzeti ambivalenciák a közállapotok megítélésében, Magyar Pszichológiai Társaság XVI.Nagygyülése Debrecen 2004. május 27-29., 2004
Hunyady György: Nyílt gondolkodással a kognitív lezárásról: a kognitív stílus fogalmának megújítása, Arie V. Kruglanski: A zárt gondolkodás pszichológiája, 2005
Hunyady György: A társadalmi csoportok értékelő megkülönböztetése: váltott kutatási perspektívák, Sidanius J.& Pratto F.: A társadalmi dominancia, A társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete, 2005
Hunyady György: A szociális kogníció: egy korszakos irányzat és mértékadó képviselői, David L. Hamilton, Susan Fiske, John A. Bargh: A társak és a társadalom megismerése, 2006
Hunyady György, Berkics Mihály: System Justification and the Idea of Contraselection among Hungarian Conservatives, 11th International Social Justice Conference, 2006
vissza »