Elosztott funkcionális programok helyessége  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37742
típus K
Vezető kutató Horváth Zoltán
magyar cím Elosztott funkcionális programok helyessége
Angol cím Verification of distributed functional programs
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csörnyei Zoltán
Kozma László
Kozsik Tamás
Pásztor Endréné
Tejfel Máté
Zsók Viktória
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 13.990
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Biztonsági szempontból kritikus elosztott alkalmazások fejlesztéséhez számos új eszközt, modellt, helyességbizonyítási módszert és programozási nyelvi elemet hoztunk létre: megalkottuk funkcionális programok temporális tulajdonságai leírásának modelljét, kiterjesztettünk egy helyességbizonyító rendszert, altípusok invariánsainak kezelésére és bizonyítására új típuslevezetési rendszert terveztünk, új magasszintű nyelvi elemeket vezettünk be elosztott funkcionális programok leírásához. Kidolgoztuk az objektum-absztrakció funkcionális programozási modelljét a Clean nyelvhez. Megalkottuk a CPPCC módszert: az általunk temporális tulajdonságok bizonyítására is alkalmassá tett helyességbizonyítóval elkészítjük a kód tulajdonságainak bizonyítását géppel ellenőrizhető formában, majd a kódhoz hozzácsomagoljuk a bizonyított tulajdonságokat. A kiterjesztett helyességbizonyítóhoz megadtuk az új nyelvi elemek szintaxis és szemantikai definícióit, megjelennek az absztrakt objektumok, a specifikációs nyelvben megfogalmazhatók invariánsok és biztonságossági tulajdonságok. Megadtunk egy új altípusrendszert annotációk bevezetésével. Az annotációkkal megfogalmazott programtulajdonságokat részben a nyelv fordítóprogramja bizonyítja, részben a tételbizonyító rendszer segítségével lehet azokat bizonyítani. Megalkottuk a Clean nyelv egy kiterjesztését, amelynek segítségével funkcionális stílusban, magas absztrakciós szinten írhatunk elosztott funkcionális programot.
kutatási eredmények (angolul)
We introduced new models, tools and programming language concepts to support development of components of distributed safety critical applications. In a pure functional language functional variables are constants, but in case of interactive or distributed programs, or in ones that use IO we consider a series of values computed from each other as different states of the same abstract object. We developed a method to describe abstract objects and temporal properties in an extended version of Core language of the Clean Sparkle theorem prover and we extended the proof system to deal with temporal properties. We proposed CPPCC, a three-parties model of property carrying mobile code exchange. We designed also an extension to the type system which enables to express some safety properties of the program. The idea is to annotate types with type invariants and using subtype and belive-me marks. The annotations can express pre- and postconditions of functions, as well as propagation of properties. Those properties of programs that the annotations describe are either verified by the type checker of the compiler, or turned into theorems to prove by the theorem prover. The distributed evaluation of functions and the communication between Clean programs need a higher level process description and control mechanism. For this reason a control language, the D-Clean language and an intermediate level language, the D-Box language, and their informal semantics were introduced.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/333/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kozma L.: Synthesis Methods of Pipeline Parallel Systems., előadás, Illinois State University School of Information Technology, 2 November 2005, pp. 1-41, 2005
László I. - Kozsik T.: Research Activities at ELTE., Előadás, Seminar presentation, Florida Institute of Technics, Melbourne, FL-USA, 2005. pp. 1-72, 2005
Horváth Z.: Bizonyítottan helyes funkcionális programkód., Előadás, Magyar Operációkutatási Társaság - ELTE Informatikai Kar, Alkalmazott Matematikai és Informatikai Szemináriuma, 2005. május 2., 2005
Horváth Z.: Funkcionális programozás nyelvi elemei., Előadás, CEEPUS vendégelőadás, Kolozsvár, Bolyai Egyetem, 2005. május 24-25., 2005
Zsók V.: Parallel functional programming., Előadás, CEEPUS vendégelőadás, Helsinki, Finnland, 23-26 May 2005., 2005
Diviánszky P.: Direct Graph Manipulation in Functional Languages., Előadás,PhD Workshop, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, Central-European Functional Programming School, Budapest, Hungary, 4-16 July 2005., pp. 1-13 (dia), 2005
Daxkobler K: A CPPCC prototípusa., Diplomamunka és szoftver, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, ELTE Informatika Tanszékcsoport, Budapest, 2002. pp 1-53, 2002
Kozsik T: Subtyping with Strengthening Type Invariants, Előadás, Summer School and Workshop on Generic Programming, St Anne\'s College, 2002. Oxford, UK., pp. 1-31; (dia), 2002
Diviánszky P.: Unique Identifiers in Pure Functional Languages., TFP 2006 Seventh Symposium on Trends in Functional Programming University of Nottingham, UK, 19 - 21 April,6 oldal, 2006 (elfogadva), 2006
Kozsik T.: Tutorial on Subtype Marks., http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, Central-European Functional Programming School, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, 4-16 July 2005., pp. 1-29, 2005
Diviánszky P: Haskell-Clean Compiler., Tudományos diákköri dolgozat és szoftver, ELTE, Budapest, 2003. http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver, 2003
Horváth Z; Hernyák Z; Kozsik T; Tejfel M; Ulbert A: A Data Intensive Application on a Cluster - Parallel Elementwise Processing., P.Kacsuk,D.Kranzlmüller,Zs.Nemeth,J.Volkert(Eds.):Distributed and Parallel Systems-Cluster and Grid Computing,Proc.4th DAPSYS,Kluwer,2002 pp.46-53 (lektorált), 2002
Horváth Z és mások: Biztonságos mobil kód funkcionális környezetben. (Elosztott funkcionális programok helyessége), Előadás, Információs Magyarország Hétvége 2002, márc. 21-24, pp 1-11; (dia), 2002
Diviánszky P: Kombinátoros szintaktikai elemző a Clean nyelvhez, Tudományos diákköri dolgozat és szoftver, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, TDK konferencia, ELTE, Budapest, 2002. december. pp 1-18, 2002
Ivicsics M: A Clean dinamikus típusrendszere, Tudományos diákköri dolgozat, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, TDK konferencia, ELTE, Budapest, 2002. december., pp 1-39, 2002
Horváth Z: Funkcionális programozás nyelvi eszközei, Nyékyné Gaizler J. szerk. Programozási nyelvek összehasonlító elemzése; Kiskapu Kiadó, Budapest, 2003, (lektorált), pp 589-636, 2003
Zsók V: Concurrency Constructs of Functional Languages., Előadás, Research Institute for Symbolic Computation (RISC), Johannes Kepler University, Linz, Austria, 2002, pp. 1-47; (dia), 2002
Csörnyei Z; Nagy S: Típuselmélet és az objektum-elvű programozás, Informatika a felsőoktatásban\'02. Debrecen, Aug. 28-30, 2002., pp. 1118-1124, 2002
Horváth Z; Kozsik T: Safe Mobile Code (CPPCC) : Certified ProvenProperty Carrying Code, Part of Czajkowski G-Vitek J:Resource Management for Safe Languages,pp.1-14.In ECOOP\'02Workshop Reader,Lecture Notes in Comp.Sci. 2548 Springer 2003.pp.8-10(konf), 2003
Horváth Z; Kozsik T: Safe Mobile Code (CPPCC) : Certified-Proven-Property-Carrying Code, The 8th ECOOP Workshop on Mobile Object Systems; New Frontiers (Workshop #18) http://cui.unige.ch/~ecoopws, 2002, pp 1-7, 2002
Hegedűs H; Horváth Z; Zsók V: A Haskell és a Clean nyelv összehasonlító elemzése, Informatika a felsőoktatásban\'02. Debrecen, Aug. 28-30, 2002, pp 1075-1084, 2002
Zsók V; Horváth Z; Tejfel M: Parallel Functional Programming on Cluster., The Third Conference of PhD Students in Computer Science, CSCS\'2002,Volume of Extended Abstract, Szeged, Hungary, July 1-4. 2002, pp. 114-114, 2002
Horváth Z; Tejfel M; Pásztorné Varga K: Funkcionális programok helyessége, Informatika a felsőoktatásban\'02. Debrecen, Aug. 28-30, 2002, pp 942-946., 2002
Zsók V; Horváth Z; Tejfel M: Párhuzamos funkcionális programozás, Informatika a felsőoktatásban\'02. Debrecen, Aug. 28-30, 2002, pp 1085-1094., 2002
Csörnyei Z: A lambda-kalkulus, Elektronikus jegyzet, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, 2002, pp 1-130, 2002
Csörnyei Z: A kombinátor logika, Elektronikus jegyzet, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, 2002, 1-85, 2002
Csörnyei Z: Típuselmélet, Elektronikus jegyzet, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, 2002 , pp 1-96, 2002
Horváth Z: Az ErlVer és a modális mu-kalkulus vizsgálata., Tanulmány, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, 2002, 1-32, 2002
Kozsik T: Assign predicates to subtype marks - a case study, Kutatási jelentés, ELTE, Budapest, 2003, pp 1-23 TR 2003-S01 http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver, 2003
Csörnyei Z: Introduction to Type Theory, Előadás, Friedrich Schiller Egyetem, Jéna, December, pp 1-46 2002, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/; (dia), 2002
Tejfel M: Property specification of Sparkle and its extension possibilities., Kutatási jelentés, ELTE, Budapest, 2003, pp 1-19 TR 2003-S02 http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver, 2003
Bárány V: Breakable terms, Tudományos diákköri dolgozat, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/ TDK konferencia, ELTE, Budapest, 2002. december. pp 1-25, 2002
Simon J: Clean Prelude, ELTE, Budapest, 2003. január, pp 1-81 http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/; (szoftver), 2002
Szabóné Nacsa R: Bevezetés a funkcionális programozásba, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, 2002, pp 1-60; (dia), 2002
Horváth Z: Safe Functional Mobile Code: CPPCC - Certified Proved-Property-Carrying Code, Előadás, Institut für Informatik und Wirtschaftsinformatik, Universität Wien, Austria, May 8, 2002., 1-15; (dia), 2002
Horváth Z: CPPCC - Safe Functional Mobile Code, Előadás, System Software Group, Institut für Praktische Informatik, J. Kepler Universität Linz, Linz, Austria, 2002, pp. 1-15; (dia), 2002
Zsók V: Verified Mobile Code in Functional Environment., Előadás, Research Institute for Symbolic Computation (RISC), Johannes Kepler University, Linz, Austria, 2002, pp. 1-23; (dia), 2002
Horváth Z; Zsók V; P Serrarens; R Plasmeijer: Parallel Elementwise Processable Functions in Concurrent Clean, Mathematical and Computer Modelling 38, Pergamon (2003), pp. 865-875; (lektorált), 2003
Pásztor-Varga K; Várterész M: Comparison and Usability of two Rewriting Systems for Theorem Proving, PUMA, Vol: 13; No: 1-2, 2002, pp. 293-302; (lektorált, referált:MR1700102), 2002
Horváth Z; Kozsik T; Tejfel M: Proving Invariants of Functional Programs., In Proceedings of Eights Symposium on Programming Languages and Software Tools, Kuopio, Finland, June 17-18, 2003., pp. 115-126; (lektorált), 2003
Horváth Z; Varga Z; Zsók V: Clean-Corba Interface for Parallel Functional Programming on Clusters, In Proceedings of Eighth Symposium on Programming Languages and Software Tools, Kuopio, Finland, June 17-18, 2003., pp. 127-136; (lektorált), 2003
Zsók V; Horváth Z; Varga Z: Functional Programs on Clusters, In:Striegnitz,Jörg;Davis,Kei(Eds.) Proceedings of the ECOOPWorkshop on Parallel/High-Performanc Object-Oriented Scientific Computing,FZJ-ZAM-IB-2003-09 Juli2003. pp93-100, 2003
Kozsik T: Subtyping with subtype marks, Kutatási jelentés, ELTE, Budapest, 2004., TR 2004-P05, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver, pp. 1-67; (lektorált), 2004
Pásztor Varga K; Várkertész M: Some Rewriting Systems as a Background of Proving Methods, Kalmár Workshop on Logic and Computer Science, Technical Report, Szeged, Hungary, October 2003, pp. 213-227., 2003
Csörnyei Z: Type Systems and the Program Verification, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary, 2004. január 27-30. Vol I., pp.119-128 (MR referált kiadvány), 2004
Diviánszky P; Szabó-Nacsa R; Horváth Z: A Framework for Refactoring Clean Programs., Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary 2004. január 27-30. Vol I., pp. 129-136, (MR referált kiadvány), 2004
Pásztor-Varga K: Languages of Logic and Applications, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary January 27-31 2004. Vol. I., pp. 484. (MR referált kiadvány), 2004
Kozsik T: Reasoning with Sparkle: a case study, Kutatási jelentés, ELTE, Budapest, 2004., TR 2004-P0?, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver, pp. 1-45; (lektorált), 2004
Horváth Gy.: Funkcionális programok erőforrásigénye, Diplomamunka, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, ELTE, Budapest, 2003., pp. 1-53, 2003
Ivicsics M: Szemétgyűjtő algoritmusok ismertetése, gyakorlati szemétgyűjtési feladat megoldása, Diplomamunka, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, ELTE, Budapest, 2003., pp. 1-50, 2003
Németh-Csóka D: Haskell monadok. A monadok alkalmazási lehetőségei., Diplomamunka, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, ELTE, Budapest, 2003., pp. 1-74, 2003
Horváth Z: Proving Properties of Components of Functional Programs., Előadás, University Innsbruck, Austria, 2003. -Informatics Colloquium, University of Klagenfurt, Austria, 2003. október 24., pp. 1-25; (dia), 2003
Horváth Z: Certified Mobile Functional Code., Előadás, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria, 2003. június 17., pp 1-15; (dia), 2003
Horváth Z: Temporal Properties and Safe Mobile Code., Előadás, University of Nijmegen, The Netherlands, 2003. március 26., pp. 1-22; (dia), 2003
Horváth Z: Funkcionális programok helyessége, Előadás, Neumann-nap 2003, ELTE, Budapest, 2003. november 6., pp. 1-26; (dia), 2003
Horváth Z: Funkcionális nyelven írt mobil kódok, ezek szemantikai tulajdonságai, helyességük bizonyítása., Előadás, Szegedi Egyetem, 2003. február 26., pp. 1-17; (dia), 2003
Zsók V: Parallel Language Elements in Functional Languages, Előadás, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria, 2003. június 26., pp. 1-35; (dia), 2003
Horváth Z; Zsók V; Hernyák Z: Implementing Pipeline Skeleton in Clean using CORBA Channels., 18th EuropeanConf.onObject-OrientedProgramming-ECOOP2004,Univ.Oslo,Norway,June14-18,2004.Multiparad.Progr.withObj.-Or. lang. http://www.multiparadigm.org/mpool04/ pp.1-6, 2004
Horváth Z; Kozsik T; Tejfel M: Extending the Sparkle Core language with object abstraction., CSCS 2004, The Fourth Conference of PhD Students in Computer Science Szeged, Hungary, July 1-4, 2004. Acta Cybernetica, pp. 419-445. (referált), 2004
Szabó-Nacsa R; Diviánszky P; Horváth Z: Prototype Environment for Refactoring Clean programs., CSCS 2004, The Fourth Conference of PhD Students in Computer Science Szeged, Hungary, July 1-4, 2004. Volume of extended abstracts, pp. 113-113, 2004
Zsók V; Horváth Z; Hernyák Z: Control Language for Distributed Clean., CSCS 2004, The Fourth Conference of PhD Students in Computer Science Szeged, Hungary, July 1-4 2004. Acta Cybernetica, pp. 247-271. (referált), 2004
Horváth Z; Kozsik T: A Functional Approach to Designing Parallel and Distributed Software., Proceedings of The8thWorldMulti-Conference onSystemics,Cybernetics&Informatics (SCI\'04, July18-21,2004-Orlando,Florida,USA),Vol.XIV,Comp&Inform.Systems, pp.167-172, 2004
Horváth Z; Kozsik T: Teaching of Parallel and Distributed Software Design., Hudák,S., Kollár,J. eds.:Proceedings of the 6th Internat.ScientificConference ElectronicComputers&Informatics,ECI 2004, September 22-24. 2004,Kosice-Herlany,SK,pp.151-156, 2004
Hernyák Z; Horváth Z; Zsók V: Design of Language Elements for Dynamic Distributed Computation of Clean Expressions on Clusters., Hans-Wolfgang Loidl(Eds.) Proceedings of the Fifth Symposium on Trends in Functional Programming, Ludwig-Maximilians Univ., Munich, Germany, 2004. Nov. 25-26, pp. 257-270, 2004
Vanya Á.: Gráfok Clean programokban, Tudományos diákköri dolgozat, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, TDK konferencia, ELTE, Budapest, 2004, pp. 1-24, 2004
Mészáros M: A JoCaml nyelv, a nyelv modellje, mobil kód JoCaml-ben., Diplomamunka, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, ELTE, Budapest, 2004, pp. 1-110, 2004
Dezső B: Dbox Environment, Nagyprogram, ELTE, Budapest, 2005., pp. 1-20, 2005
Zsók V: Parallel Functional Programming., Előadás, Erasmus guest lectures (8), Tampere University of Technology, Tampere, Finland, March 15-19, 2004, pp. 1-103; (dia), 2004
Szabó-Nacsa R; Diviánszky P; Horváth Z: Prototype Environment for Refactoring Clean Programs., Előadás, AFP 2004 5th International Summer School on Advanced Functional Programming Tartu, Estonia, 14-21 August 2004, pp. 1-21, 2004
Horváth Z: Proving Invariants for Functional Programs., Előadás, Ceepus guest lecture, University Nitra, Slovakia, 2004. március, pp. 1-27; (dia), 2004
Szabó-Nacsa R: A Framework for Refactoring Clean Programs., Előadás, Ceepus guest lecture, University Nitra, Slovakia, March 2004, pp. 1-26; (dia), 2004
Diviánszky P: Funkcionális programok átfogalmazása., Előadás, Neumann-nap 2004, ELTE, Budapest, 2004. november 4., pp. 1-13; (dia), 2004
Horváth Z: Proving Invariants of Functional Programs., Előadás, Informatik-Kolloquium, University Jena, Germany, 2004. december 13., pp. 1-45; (dia), 2004
Lövei L: Specification and Verification of Erlang Programs in EVT, Előadás, http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, HSM Workshop, Budapest, 2005, pp. 1-15; (dia), 2004
Zsók V. - Horváth Z. - Hernyák Z.: Distributed Elementwise Processing in D-Clean., TFP 2006 Seventh Symposium on Trends in Functional Programming University of Nottingham, UK, 19 - 21 April, 2006 (5 oldal, elfogadva), 2006
Horváth Z; Kozsik T; Tejfel M: Verifying Safety Properties of Abstract Functional Objects., Előadás, 5th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary, June 9-12, 2004. pp. 47-47, 2004
Horváth Z; Kozsik T; Tejfel M: Verifying invariants of abstract functional objects - a case study, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary, January 27-31 2004. Vol. I., pp. 201-210 (MR referált kiadvány), 2004
Hernyák Z; Horváth Z; Zsók V: Clean-CORBA Interface Supporting Skeletons, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary, 2004. január 27-31., Vol I. pp.191-200, (MR referált kiadvány), 2004
Horváth Z, Zsók V.: Verification of Functional Skeletons, 5th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary, June 9-12, 2004. pp. 48-48, 2004
Szabó-Nacsa R; Diviánszky P; Horváth Z: Prototype Environment for Refactoring Clean Programs., AFP 2004 5th International Summer School on Advanced Functional Programming Tartu, Estonia, 14-21 August 2004, pp. 19-23, 2004
Pásztor Varga K. - Várterész M.: Theorem Proving Methods, Implementations: An Overview., Vene, V-Meriste, M (eds): Proceedings of the 9th Symposium on Programming Languages and Software Tools (ISBN:9949-11-113-7), pp. 1-35, Tartu,Estonia 13-14 August, 2005
Horváth Z. - Tejfel M. - László I.: Petri-Hálók alkalmazása elosztott programok vizsgálatára., Informatika a felsőoktatásban'05.Debrecen,2005. augusztus 24-26. Pethő A.-Herdon M.(szerk): Informatika a felsőoktatásban 2005. (ISBN 963 472 9096), pp.183-183, CD:1-5, 2005
Hegedűs H; Horváth Z: Distributed Computing Based on Clean Dynamics, Proceedings of the 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary, 2004. január 27-31., Vol I., pp. 181-190. (MR referált kiadvány), 2004
Horváth Z.: Funkcionális nyelven írt mobil kód, szemantikai tulajdonságai, helyességének bizonyítása., Habilitációs előadás és tézisek, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2004. április 2. (bírált, lektorált, elfogadva), 2004
Tejfel M. - Horváth Z. - Kozsik T.: Defining and Proving Invariants of Clean Programs., http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, Central-European Functional Programming School, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, 4-16 July 2005., pp. 1-13 (lektorált), 2005
Zsók V. - Hernyák Z. - Horváth Z.: Distributed Pattern Design in D-Clean., előadás, Vene, V-Meriste, M(eds): Proceedings of the 9th Symposium on Programming Languages and Software Tools(ISBN:9949-11-113-7), pp.220-234, Tartu,Estonia 13-14 August, 2005
Zsók V. - Hernyák Z. - Horváth Z.: Distributed Pattern Design in D-Clean., http://aszt.inf.elte.hu/~fun_ver/, Central-European Functional Programming School, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, 4-16 July 2005., pp. 1-33 (lektorált), 2005
Horváth Z. - Csörnyei Z. - Lövei L. - Zsók V.: Funkcionális programozás témakörei a programtervező képzésben., Informatika a felsőoktatásban'05.Debrecen,2005. augusztus 24-26. Pethő A.-Herdon M.(szerk): Informatika a felsőoktatásban 2005. (ISBN 963 472 9096), pp.189-189, CD:1-7, 2005
Porkoláb Z. - Kozsik T. - Zsók V.: Új szoftverparadigmák nyelvi támogatása: a jelen oktatása - a holnap technológiája., Informatika a felsőoktatásban'05.Debrecen,2005. augusztus 24-26. Pethő A.-Herdon M.(szerk): Informatika a felsőoktatásban 2005. (ISBN 963 472 9096), pp.195-195, CD:1-5, 2005
Diviánszky P.: Substructural Functional Programming., 17th International Workshop on Implementation and Application of Functional Languages IFL 2005 Dublin, Ireland - 19-21 September 2005. pp. 1-32, 2005
Horváth Z. - Hernyák Z. - Zsók V.: Implementing Distributed Skeletons using D-Clean and D-Box., 17th International Workshop on Implementation and Application of Functional Languages IFL 2005 Dublin, Ireland - 19-21 September 2005. pp. 1-16, 2005
Csörnyei Z. - Kovács L. - Légrádi G.: Purely functional programming and the object-oriented inheritance., Algebraic systems (Felix-Oradea, 2001). Pure Math. Appl. 13 (2002), no. 1-2, 125--132. 68N18 (68N19) (lektorált, referált: MR1987205 ), 2002
Csörnyei Z.: Type systems, Tactics and Tacticals., 5th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary, 9-12 June 2004. Volume of Abstracts, pp. 36-36, 2004
Kozsik T.: The Expressive Power of Inequalities., 5th Joint Conference on Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary, 9-12 June 2004. Volume of Abstracts, pp. 55-55, 2004
Pásztor Varga K. - Várterész M.: Usability of some theorem proving systems., Fourth Joint Conference on Applied Mathematics. Pure Math. Appl. 15 (2004), no. 2-3, 273--284 (2005). 68T15 (03B35 03F20 68Q42) (lektorált, referált: MR2182012), 2005
Horváth Z. - Tejfel M.: Petri-hálók alkalmazása elosztott programok vizsgálatára., In: Iványi A. (szerk): Informatikai algoritmusok 2., ELTE, Eötvös Kiadó 2005. (ISBN: 963 463 775 2) pp. 1168-1227 (lektorált), 2005
vissza »