Theory and Practice of Genetic Criticism  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37746
Type F
Principal investigator Tóth, Réka
Title in Hungarian A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
Title in English Theory and Practice of Genetic Criticism
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Romance Philology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.374
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Hamarosan, terveim szerint ez év végéig elkészül egyrészt az egyetemi segédkönyvként is használható monográfia a szöveggenetikáról, arról a francia irodalomtudományi irányzatról, amely a kéziratokat és a belőlük kiolvasható, mozgásban lévő szöveget önálló kutatási tárgynak tekintve megújította a szövegkiadás gyakorlatát (genetikus és genetikus-kritikai kiadások), s az írás folyamatának rekonstruálásával és elemzésével tovább tágította az irodalomtudomány kutatási területét; másrészt Pilinszky János Beszélgetések Sheryl Suttonnal című prózai művének genetikus-kritikai kiadása (genetikus kiadás Magyarországon még nem készült, Pilinszky műveiből sem készült még kritikai kiadás). Az OTKA-támogatás lehetővé tette, hogy alapvető, itthon még könyvtárakban is fellelhetetlen szakkönyveket vásárolhassak, több alkalommal Párizsban tanulmányozhassam a legfrissebb szakirodalmat. Ez jelentős mértékben bővítette és átformálta a készülő monográfiát, alakította a genetikus-kritikai kiadás szerkezetét.
Results in English
By the end of this year, I intend to finish a monograph (applicable as a university textbook) on textual genetics, the branch of French literary studies that, considering the manuscripts and the running text that can be read thereof, as a separate field of research, has revived the practice of publishing (genetic and genetic-critical editions) and, reconstructing and analysing the process of writing, has further enlarged the scope of literary scholarship. I also aim to finish the genetic-critical edition of János Pilinszky’s prose work, Conversations with Sheryl Sutton. (No genetic edition has ever been published in Hungary, nor has Pilinszky’s work seen a critical edition yet). The OTKA scholarship has provided me the opportunity to purchase basic reference books that are not available even in libraries in Hungary, and to study the latest criticism in Paris, on several occasions. This helped to enlarge and transform the monograph-in-process, and has formed the structure of the genetic-critical edition.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=37746
Decision
No

 

List of publications

 
Tóth Réka: Pilinszky János: Kérdés. Szöveggenetikai elemzés, Irodalomtörténet, 2004
Back »