Viták a globalizációról a magyar nyilvánosságban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37756
típus K
Vezető kutató Heller Mária
magyar cím Viták a globalizációról a magyar nyilvánosságban
Angol cím Debates on Globalisation in the Hungarian Public Sphere
zsűri Társadalom
Kutatóhely Szociológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Némedi Dénes
Rényi Ágnes
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.885
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a globalizációval kapcsolatos diszkurzusok különböző típusainak diszkurzív elemzésével foglalkozott. A globalizációval kapcsolatos témák, alternatívák feltérképezéséhez feldolgoztuk a témával kapcsolatos magyar és nemzetközi tudományos szakirodalmat, elemeztük a tudományos élet számos képviselőjének aktív szerepvállalását a különböző globalizációval kapcsolatos mozgalmakban. A magyar nyilvánosságban folyó globalizációs témájú megszólalások elemzését nyomtatott sajtószövegeken és Internetes anyagokon végeztük. A diszkurzusanalízis eredményeképpen nyilvánvalóvá vált, hogy mind a témáról szóló ténycikkek, tudósítások, mind pedig a vitacikkek egyszerre tartalmaznak normatív és leíró jellegű megállapításokat, igen változatos a globalizáció témájának belső konstrukciója és témakapcsolódásai más témákkal. Míg a szakértői beszédmódra inkább jellemző a szűk témakapcsolás és a mély oktulajdonítás, a laikus beszélők széles témakapcsolásai és sekély oktulajdonításai nem zárják ki, hogy a résztvevők között markáns különbségek érhetők tetten: a nyilvános beszélők nagyon különböző pozíciókat foglalnak el a globalizációt a fejlődéssel összekapcsoló, a globalizáció előnyeit ecsetelő szerzőktől a modern társadalmak minden problémájáért a globalizációt okoló szerzőkig. Az álláspontok nagyon különböző megalapozásokra épülnek: a radikális kapitalizmus-kritikától a harmadik utas bezárkózás, a nemzeti protekcionizmus hirdetéséig: a hagyományos bal- és jobboldal számos érv tekintetében összetalálkozik. A diszkurzuselemzéseken kívül az anti-globalizációs mozgalmak akcióinak, nem-verbális kommunikációinak az elemzésére is sor került.
kutatási eredmények (angolul)
Different types of discourses dealing with the topic of globalization were gathered and analysed through qualitative methods (discourse analysis). In order to define the carious topic constructions for globalization, Hungarian and national scholarly literature was analysed. The role palyed by many international scholars in anti-globalization movements was also surveyed. The discourse analysis of Hungarian public discourses was done on written press materials (daily, weekly papers and journals) as well as on Internet debates. The research proved that discourse on globalization often mixes normative and descriptive elements and that public speakers occupy an extremely wide range of politicla and ideological positions. Experts use more restricted topci constructions and deeper cause assignment as well as more servere consequence chains while lay persons' discourses shoe extremely colourful topic constructions but shallow cause attributions and loose argumentation. Although the discursive positions go from radical criticism of capitalism to "third way" national protectionism and xenophobia, a strange new phenomenon was discernible: left and right wing argumentation often coincide. Beside discourse analysis on texts, the non-verbal activist communication of anti-globalization movements was also analysed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/340/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Heller Mária: Le service public en Europe de l'Est, Médiamorphoses, 2005
Heller Mária és Rényi Ágnes: A nyilvánosság kopmmunikációelméleti megközelitéseiről, Horányi (szerk.): Kommunikáció I-II. Bp: Generál Press pp.231-253, 2003
Heller Mária: Social and political effects of NICTs and their penetration in Hungary, Nyiri (szerk.): Mobile Democracy Vienna: Passagen pp.147-164, 2003
Heller Mária: Heller Mária: Global and European information society. Convergence, divergence and fragmentation,, Ludes, Peter (szerk.:) Convergence and fragmentation. Media in a changing Europe., 2006
Heller Mária és Rényi Ágnes: Public Debate in Hungary on the NATO Alliance, Kovács, A – Wodak, R (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: the case of Austria and Hungary. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Vrlg. pp. 231-280., 2003
Heller Mária: A diskurzus rehabilitációja, Jelkép, 2005/2 pp. 25-54, 2005
Heller Mária, Rényi Ágnes: A nyilvánossság problematikája Pierre Bourdieu műveiben, Felkai G. Molnár A., Pál E. (szerk.): Forrásvidékek. Uj mandátum, pp. 273-292., 2002
Heller Mária: Enlargement of the European Union, Citizenship, Identity and the Hungarian Public Sphere, : Schlesinger, Philip – Fossum, John Erik (szerk.) Changing identities and the Media, 2006
Heller Mária és Rényi Ágnes: Joining Nato: The Analysis of a TV-debate on Hungary's alliance with NATO., Kovács, A – Wodak, R (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: the case of Austria and Hungary. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Vrlg. 2003, pp. 311-345., 2003
Némedi Dénes: Nation, Europe, Nato., Kovács, A – Wodak, R (eds.): NATO, Neutrality and National Identity: the case of Austria and Hungary. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Vrlg. 2003, pp. 201-230, 2003
Heller Mária: National identities and globalisation, Konferencia előadás "Euroepan Identites and European Public Sphere" Stirling University, 2004
Heller Mária: Global challenges and the Hungarian public sphere., Konferencia előadás ESF: Changing Media-Changing Europe. Budapest, 2004
Heller Mária: Penetration of the new info-communication technologies in a globalising world, Konferencia előadás ESF: Changing Media-Changing Europe. Athén, 2004
Heller Mária: Global terrorism and public discourse, Konferencia előadás ESF: Changing Media-Changing Europe. Nizza, 2004
Heller Mária: Identité nationale et identité européenne dans le discours médiatique globalisé., Konferencia előadás "Citoyenneté, identités, légitimité et gouvernance" c. konferencián, Budapest, 2005
Heller Mária: Global communcations, Konferencia előadás a European Journal of Communications szervezésében: Fiesole, 2005
vissza »