A szerin foszforiláció szabályozó szerepe a B sejtek immunoreceptor tirozin alapú aktiváló motívumok által közvetített jelátvitelében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37777
típus K
Vezető kutató Sármay Gabriella
magyar cím A szerin foszforiláció szabályozó szerepe a B sejtek immunoreceptor tirozin alapú aktiváló motívumok által közvetített jelátvitelében
Angol cím The regulatory role of serine phosphorylation in the immunoreceptor tyrosine based activation motif-mediated signal transduction of B cells
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely Immunológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Koncz Gábor
Medgyesi Dávid
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 13.128
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Célunk az FcgRIIb szerint tartalmazó, sejtmembrán-közeli intracelluláris motívuma és a MAPK kölcsönhatásának, valamint az FcgRIIb szerinen történő foszforilációja funkcionális következményeinek felderítése volt. Igazoltuk, hogy aktív MAP kinázok kötődnek az FcγRIIb-n levő dokkoló helyhez, amelyek az aktivált B sejtekben foszforilálhatják magát a receptort és/vagy más, ahhoz kötődő fehérjét. Azonosítottuk azt a legrövidebb IgG Fc szekvenciát, amely FcgRII által kiváltott jelek közvetítésére alkalmas. Megállapítottuk, hogy a szerin/alanin mutácót tartalmazó receptorok fokozott tirozin kináz (lyn) és Erk aktivációt tesznek lehetővé B sejtekben, ami arra utal, hogy a vad típusú receptort hordozó sejtekben ezek a kinázok kisebb mértékben aktiválódnak. Igazoltuk, hogy a sejtbejuttatható FcgRIIb foszfopeptidek alkalmasak a B sejt receptoron keresztül kiváltott jelek pozitív és negatív szabályozására a foszforilált aminosavtól (ser vagy tyr), a dózistól és a kezelési időtől függő módon. Kimutattuk, hogy a MAPK gátlása B sejtekben fokozza az FcgRIIb expressziót, feltehetőleg a receptor leválás megakadályozásán keresztül. Ez arra a enged következtetni, hogy aktivált B sejtekben a MAPK ezzel ellentétes folyamatot, a negatívan szabályozó FcgRIIb leválását vezérli. Eredményeink azt sugallják, hogy mind a szerinen, mind a tirozinon foszforilált FcgRIIb motívum negatív szabályozó szerepet játszik a B sejt stimuláció során.
kutatási eredmények (angolul)
Our aim was to explore the interaction between the membrane proximal intracellular motif of FcgRIIb and the MAPK in B lymphocytes and to reveal the functional consequences of the phosphorylation of FcgRIIb on serine. We first proved that active MAP kinases bind to a docking site on FcgRIIb, then may phosphorylate the receptor itself and/or any protein that may bind to it. We identified the shortest peptide corresponding to a linear sequence in IgG Fc that binds and induces signals via FcgRII. We described that ser/ala mutant FcgRIIb admit an enhanced protein tyrosine kinase (lyn) and Erk activation in B cells, suggesting that these kinases become less activated by BCR signals in cells expressing the wild type FcgRIIb . We have shown that cellmembrane permeable FcgRIIb phosphopeptides may positively and negatively regulate signals in B cells, depending on the kind of amino acid residue (ser or tyr), the dose and time of interaction. We also pointed out that the inhibition of MAPK in B cells enhances FcgRIIb expression, most probably by inhibiting receptor release. These data indicate that activated MAPK may induce an opposite process, namely the shedding of the negatively regulating FcgRIIb from activated B cells. Our results suggest that both ser and tyr phosphorylated motifs of FcgRIIb may downregulate antigen induced signals mediated via BCR.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/349/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Medgyesi D; Uray K; Sallai K; Hudecz F; Koncz G; Abramson J; Pecht I; Sármay G; Gergely J.: Functional mapping of the Fcƒ×RII binding site on human IgG1 by synthetic peptides, Eur. J. Immunol. 34(4):1127-1135, 2004
Sármay G; Kertész A; Takács B; Angyal A; Medgyesi D; Váradi Gy; Tóth GK.: The role of Grb2 associated binder 1 (Gab1) scaffolding adaptor protein on signal transduction in human B cells, In: 30th FEBS & 9th IUBMB Congress, Budapest, Hungary; The FEBS Journal, Vol. 272 Suppl. 1, July 2005., 2005
Sármay G; Koncz G; Iványi-Nagy R; Sárközi R.: B sejtek Fc gamma receptor Ilb-től függő szabályozása: a receptor hetero-aggregátumok és a szerin foszforiláció szerepe, Magyar Immunológiai Trársaság 32. Kongresszusa, 2002
Sármay G; Iványi-Nagy R; Sárközi R; Koncz G.: Human Fcƒ×RIIb may interact with extracellular signal regulated kinases, In: Keystone Symposia on:Molecular and Cellular Biology of Lekocyte Regulatory receptors, Tahoe City, California, 2002
Kertész Á; Arató K; Medgyesi D; Koncz G; Váradi Gy; Tóth G; Sármay G.: Phosphopeptides and cellular signaling: identification of binding partners and functional consequences, In: Magyar Immunológiai Társaság XXXIII. Vándorgyűlése - Győr, 2003., 2003
Sárkozi R; Koncz G; Medgyesi D; Arató K; Váradi Gy; Tóth G; Sármay G.: The role of serine phosphorylation in the Fcg receptor mediated regulation of human B cell activation, Immunol. Letters 87, 131-132, 2003
Sármay G; Sárkozi R; Koncz G; Medgyesi D; Arató K; Váradi Gy; Tóth GK.: Serine phosphorylation upon Fcg receptor regulated human B cell activation, FEBS Special Meeting 2003 on Signal Transduction, Brussells, Belgium, Eur. J. Biochemistry, 270, suppl. 224-225, 2003
Medgyesi D; Sárközi R; Koncz G; Arató K; Kertész Á; Váradi Gy; Tóth G; Sármay G.: Functional consequences of a MAPK docking site on human FcgRIIb, Immunol. Letters, 92: 83-90, 2004
Koncz G; Medgyesi D; Sármay G.: Fcgamma receptors in autoimmunity, In: Zouali M. (ed.) Frontiers in Autoimmunity Fundamental Aspects and Clinical Perspectives, NATO Science series, IOS Press, 2003. pp. 196-216, 2003
Zoualy M; Sármay G.: B lymphocyte Signaling Pathways in Systemic Autoimmunity: Implications for pathogenesis and treatment, Arthritis & Rheumatism 50:2730-2741, 2004
Akos Kertesz, Balazs Takacs, Gyorgyi Varadi, Gabor K. Toth, Gabriella Sarmay: Design and functional activity of phosphopeptides with potential immunomodulating properties, ANN NY Acad Sci (in press), 2006
Sarmay G; Maus M; Angyal A; Kertesz A; Medgyesi D; Varadi Gy; Toth GK.: The role of Grb2 associated binder (Gab) scaffolding adaptor proteins in B cell receptor mediated signaling, In: Keystone Symposia, B cell Development, Function and Disease, Colorado, USA, 2005, 2005
Kertész Á; Takács B; Kövesdi D; Tóth GK; Sármay G.: SHP-2 enzimaktivitást szelektíven módosító foszfopeptid mimetikumok tervezése és funkcionális analízise., Magyar Immunológiai Társaság XXXIV. Kongresszusa 2004. Október, Szeged, 2004
Medgyesi D; Sárközi R; Arató K; Angyal A; Koncz G; Váradi Gy; Tóth GK; Isnardi I; Daeron M; Sármay G.: MAPK docking and phosphorylation of the membrane proximal serine in human FcgRIIb regulate FcgRIIb-dependent B cell inhibition, 12th International Congress of Immunology,Montreal (Canada) July 18-23, 2004, 2004
David Medgyesi, Akos Kertesz, Gyorgyi Varadi, Gabor K. Toth, Gabriella Sarmay: MAPK influences FcgRIIb expression and function in B cells, Cellular Signalling (submitted), 2006
vissza »