Processing of stem diseases and leaf rust species on poplar in Hungary and their identification with classical and molecular genetical methods.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37782
Type K
Principal investigator Szántó, Mária
Title in Hungarian A nyárakon kéregmegbetegedést előidéző kórokozók és a lombkárosító rozsdagomba fajok hazai feldolgozása, azonosításuk klasszikus és molekuláris genetikai módszerekkel.
Title in English Processing of stem diseases and leaf rust species on poplar in Hungary and their identification with classical and molecular genetical methods.
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Sárvári Kísérleti Állomás (Forest Research Institute)
Participants Szécsi, Árpád
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.441
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1./ nemesnyárfajták különböző kórokozókkal szembeni fenotípusos toleranciájának a vizsgálata történt meg csemetekertekben és állományokban, 2./ nagyszámú laboratóriumi tisztatenyészet illetve izolátum gyűjtemény felállítása történt meg a Dothichiza populea, Cytospora chrysosperma és a Cytospora nivea fajokból Magyarország különböző nyáras állományaiból a későbbi vizsgálatok céljára, 3./ a begyűjtött izolátumok laboratóriumi vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a törzskárosító kórokozók populációja egységes, nem alakult ki eltérő patogenitású rassza egyik kórokozónak sem, 4./ a levélkorong módszer alkalmazásával megállapítottuk különböző nyárfajták rozsdagombákkal szembeni toleranciáját, RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) analízis alkalmazásával 9 nyár fajta molekuláris jellemzése történt meg, 5./ a klasszikus morfológiai és egy morfometriai módszer alkalmazásával megállapítottuk, hogy Magyarországon a nemesnyárasokban két faj okozza a rozsdagomba-megbetegedéseket: a Melampsora larici-populina és a M. allii-populina, 6./ megkezdtük a Melampsora fajok molekuláris vizsgálatát, sikeresen izoláltunk DNS-e uredospórákból.
Results in English
1./ investigation of different fenotypic tolerance to desease of poplar varieties in nurseries and in stands was done, 2./ a large culture collection was done from Dothichiza populea, Cytospora chrysosperma and Cytospora nivea species from Hungarian poplar stands for further investigation, 3./ from this population we established that there are no different pathogenic races of the species using laboratory technik 4./ we established the different tolerance of several poplar clones’ to rust infection using leaf-disc method,RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) procedure was used to establish genetic diversity of 9 polar clones 5./ we identified the poplar rust species (using the classical morphological and a morphometrical method) and we found that there are two species causing leaf-problem on poplar varieties in Hungary: Melampsora larici-populina and M. allii-populina, 6./ we started the molecular investigation of Melampsora species, the isolation of DNA from uredospores was succesfull.
Full text http://real.mtak.hu/351/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szántó Mária, Kiss Erzsébet és Szőke Antal: A Melampsora fajok fertőzésével szembeni eltérő tolerancia nemesnyárakon. Tudományos előadás. Elhangzott az 51. Növényvédelmi Tudományos Napokon. Budapest 2005. február 22-23., MTA, 2005
Szántó Mária: A Melempsora fajokkal szembeni eltérő tolerancia nemesnyárakon.Szakdolgozat. 2004. pp.:1-46., Szent István Egyetem, Gödöllő, Könyvtár, 2004
Mária Szántó, Erzsébet Kiss: Different tolerance against of rust infection on several poplar clones., IUFRO, 2004
Mária Szántó, Csiha Imre: Health condition of poplar stands between different site conditions., Konferencia kiadvány, 2004
Benke Attila, Szántó Mária: Fajtaösszehasonlító kísérletek alapján ajánlható nemes-nyárfajták az alföldön., Konferencia kiadvány, 2004
Mária Szántó: Forest Research Intitute in Hungary, mycological research topics in FRIH., Saját előadás-gyűjtemény, 2004
Szántó Mária: Mycological Methods In The Forest Health Monitoring In Hungary. 5-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘PROBLEMS OF FOREST PHYTOPATHOLOGY AND MYCOLOGY ’Moszkva 2002. Október 7.-14. Konferencia kiadványa., ERTI Könyvtár, 2004
Szántó Mária: Occurence of Melampsora larici-populina and M. allii-populina in Hungarian poplar stands, investigation of differently pathogenic strains of the species. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. Vol.:52. Num.:2. pp.: 218., MTA, 2005
Szántó Mária: Investigation of poplar leaf-rust species in Hungary. Abstract. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. Vol.:52. 2005. Supplement of the 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM). pp.:153-154., MTA, 2005
Szántó Mária: ’Nemesnyárasaink egészségi állapota, a kór- és károkozók, a védekezés lehetőségei.’ Tudományos előadás az „AGRONÖ-VÉNYVÉ-DELEM ’03”Országos Fórumon, Kecskeméten 2003. 01.22., ERTI Könyvtár, 2003
Szántó Mária, Albert László: Nyárasaink gombái. MMT rendezvény, Budapest, 2003. október 15, ERTI Könyvtár, 2003
Szántó Mária: A gombák szerepe az erdei életközösségben OEE Rendezvény, Debrecen 2003. március 27 Tudományos előadás, ERTI Könyvtár, 2003
Szántó Mária, Kiss Erzsébet és Szőke Antal: A Melampsora fajok fertőzésével szembeni eltérő tolerancia nemesnyárakon. Növényvédelmi Tudományos Napok 2005. kiadványa. pp.: 52., MTA, 2005
Szántó Mária: A Melampsora larici-populina és a M. allii-populina; a fajok eltérő patogenitású rasszai. Tudományos előadás. Elhangzott a III. Magyar Mikológiai Kongresszuson. 2005. május 26-27. Mátraháza., MTA, 2005
Szántó Mária: Investigation of poplar leaf-rust species in Hungary. Abstract. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. Vol.:52. 2005. Supplement of the 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM). pp.:153-154., MTA, 2005
Back »