Kormányzás és kodifikáció a polgári kori Európában  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37785
Type K
Principal investigator Rácz, Lajos
Title in Hungarian Kormányzás és kodifikáció a polgári kori Európában
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of General Legal and Political History (Eötvös Loránd University)
Participants Antalóczi, Péter
Basa, Ildikó
Kisteleki, Károly
Lővétei, István
Máthé, Gábor
Nagyné dr. Szegvári, Katalin
Pomogyi, László
Schweitzer, Gábor
Takács, Albert
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.720
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
I/ A kutatás eredményei három kötetben kerültek publikálásra: - Kormányzás és kodifikáció.(tanulmánykötet) Budapest. 2OO6. 300 pp. - Diplomáciatörténet (Kincses László) Budapest. 2OO4. 226 pp. - Felekezeti egyházjog. Budapest. 2OO3. 517 pp. (tanulmánykötet, s ebben vonatkozó résztanulmányok) A kutatás főbb eredményeit két nagy problémakörbe lehet sorolni: A/ az államkormányzattal és közigazgatás történettel foglalkozók, B/ a főbb jogágak átstrukturálása a jogalkotás eszközeivel a polgári korszakban. A/ Az európai államkormányzat kezdetei Bizánci birodalomig vezethetők vissza, majd a középkori európai királyi tanácsok és kancelláriák kerülnek bemutatásra. A modernkori hatalommegosztási tendencia, illetve az újkori közigazgatás kiépítése, s működésének törvényes garanciái. Az állampolgársággal kapcsolatos kutatást két nagy típussal, a némettel és franciával reprezentálja. Az állam és egyház viszonyának, alkotmányos szabályozásának elemzése. B/ A jogalkotás dominanciája a burzsoá korszak egyik fő államkormányzati jellegzetessége így a jog, mint kormányzati eszköz felértékelődése. Ezen belül: a/ magánjogi szabályozás, b/ az igazságszolgáltatás újkori rendje.
Results in English
I/ The results of the research have been published in three volumes:  Governance and Codification. (studies) Budapest. 2006. 300 pp.  The History of Diplomacy. (László Kincses) Budapest. 2OO4. 226 pp.  Denominational Canon Law. (studies, relating essays) Budapest. 2OO3. 517 pp. The main results of the research fell into two main categories A/ state governance and history of public administration, B/ restructuring of law by means of legislation in the bourgeois era. A/ The roots of the European state governance trace back to the Byzantine Empire. Thereafter the European monarchial councils and chanceries of the middle ages were studied. We further researched the modern doctrine of the split of powers, the establishment of the modern public administration, and legal guarantees of its operation. The problem of citizenship is represented by two examples, the German and the French regulation. The research also covered the relation between state and church, and the constitutional regulation thereof. B/ The dominance of legislation and law as a governmental instrument are one of the main features of governance of the bourgeois era. Main topics of this part are a/ private law, b/ juridical organization in the modern age.
Full text http://real.mtak.hu/352/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kincses László: Diplomáciatörténet, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 226 old., 2005
Antalóczy Péter-Bajusz Ferenc-Beke Margit-Berki Feriz-Boleratzky Lóránd-Lőrincz Ernő-Rácz Lajos-Szathmáry Béla: Felekezeti egyházjog, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó 519 old., 2004
Antalóczy Péter-Homoki-Nagy Mária-Illés Géza-Kelemen Miklós-Kisteleki Károly-Nagyné Szegvári Katalin-Nótári Tamás- Rácz Lajos: Kormányzás és kodifikáció, Új Ember Kiadó, 2006
Back »