Ínfű fajok és a lucerna másodlagos kémiai anyagai és hatástani vizsgálatai rovarokon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37792
típus K
Vezető kutató Polgár A. László
magyar cím Ínfű fajok és a lucerna másodlagos kémiai anyagai és hatástani vizsgálatai rovarokon
Angol cím Allelochemicals from alfalfa and Ajuga plants and those of biological activity on different insect orders
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
résztvevők Darvas Béla
Fekete Gábor
Raskóné Báthori Mária
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.244
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Különböző Ajuga fajok teljes növényi őrleményét (Plodia interpunctella), teljes és frakcionált metanolos kivonatait (Acyrthosiphon pisum, Dysdercus cingulatus, Aedes aegypti, Daphnia magna), valamint tisztított ekdiszteroidok hatékonyságát vizsgáltuk. A Plodia-teszben az A. reptans 8 %-os dózisa azon túl, hogy kétszeresére növelte a posztembrionális kifejlődéshez szükséges időt és csökkentette a bábok súlyát – számottevő mortalitást (77 %) is okozott. Az A. aegypti esetében jelentős hatékonyságot csak az A. reptans 100%-os metanolos frakciója mutatott (0,1 %-os dózisban ~80 %-os mortalitás). A szívó szájszervű rovaroknál (A. pisum, D. cingulatus) A. chamaepitys 100%-os és az A. bracteosa 60%-os frakciói bizonyultak a leghatékonyabbak (0,1 %-os koncentrációban 100 %-os mortalitás). A tisztított ekdiszteroidok közül a 20E és a Polipodin B voltak hatékonyak a levéltetű tesztben (LC50 = 1,07 és 0,21 ppm). Az A. reptans-ból 10 különböző ekdiszteroidot (20-hidroxiekdizon, 20-hidroxiekdizon 3-acetát, ciaszteron, ciaszteron 3-acetát, 29-nor-ciaszteron, ajugaszteron B', ajugalakton, szengoszteron, 23-hidroxi-kapitaszteron, 24-etil-24,26-dihidroxi-taxiszterol 26-metilát) sikerült izolálnunk. Ezek közül két vegyület (23-hidroxi-kapitaszteron, 24-etil-24,26-dihidroxi-taxiszterol 26-metilát) új természetes ekdiszteroidnak bizonyult. Az A. reptans-ból eddig izoláltak közül a 20-hidroxiekdizon 3-acetátot és a ciaszteron 3-acetátot elsőként nyertük ki ebből az Ajuga fajból.
kutatási eredmények (angolul)
We studied the efficacy of whole plant grist (Plodia interpunctella), crude and fractionated methanolic extracts (Acyrthosiphon pisum, Dysdercus cingulatus, Aedes aegypti, Daphnia magna) as well as pure ecdysteroids from different Ajuga spp. In the Plodia-test the strongest effects were found at 8% concentration of A. reptans grist, which reduced the pupal weight, doubled the postembryonic developmental time, and caused 77% mortality until emergence of adults. In the Aedes-test the crude as well as the 100% methanolic fraction from A. reptans showed high efficacy (80% mortality at 0.1% concentration). In the case of sucking insect species (A. pisum, D. cingulatus) the 100% methanolic fraction of A. chamaepitys and the 60% methanolic fraction of A. bracteosa were highly effective on A. pisum (100% mortality at 0.1% concentration) Polipodine B and 20-hydroxyecdysone were the most effective pure phytoecdysteroids on aphids (LC50 = 0.21 ppm and 1.07 ppm). We have identified 10 different ecdysteroids from the Ajuga reptans var. reptans (20-hydroxyecdysone, 20-hydroxyecdysone acetate, cyasterone, cyasterone 3 acetate, 29-nor-cyasterone, ajugasterone B', ajugalactone, sengosterone, 23-hydroxi-kapitasterone, 24-ethyl-24,26-dihydroxi-taxisterol 26-metilat). Among these 23-hydroxi-capitasterone and 24-ethyl-24,26-dihydroxi-taxisterol 26-metilat are new phytoecdysteroids while, 20-hydroxyecdysone acetate and cyasterone 3 acetate were firstly isolated from A. reptans.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/353/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fekete G.: Növényi kivonatok hatása a rovarok metamorfózisára című PhD Disszertáció, Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2005
Fekete G., Polgár L.A., Báthori M., Coll J. and Darvas B.: Per os efficacy of different Ajuga extracts (A bracteosa, A. chamaepitys, A. genevensis, A. reptans var. reptans) on sucking insects: Pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) and Red cotton bug (Dysdercus cingulatus Fabr.), Pest. Manag. Sci., 2004. 60:1099-1104., 2004
Hunyadi A., Báthori M., Fekete G., Praszna L. és Máthé I.: Serratula ekdiszteroidok izolálása és in vivo aktivitása zöldborsó-levéltetűn (Acyrthosiphon pisum Harris), X. Magyar Gyógynövény konferencia. Abs. 2002. p. 93., 2002
Fekete G., Polgár L. A., Báthori M. and Nádasy M.: Effect of methanolic extracts of Ajuga spp. on postembrionic development of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) and red cotton bug (Dysdercus cingulatus Fabr.)., 54th International Symposium on Crop Protection. 2002. Gent, Belgium Abs. pp. 160-161., 2002
Fekete G., Levkovetz, I., Starodub, N. B. és Székács A.: Nagy vízibolha (Daphnia magna) bioteszt alkalmazása különböző ínfű (Ajuga spp.) kivonatok, és ekdiszteroidok víztoxikológiai hatásának vizsgálatára, 49. Növényvédelmi Tudományos Napok. Budapest, 2003. Abs. p. 158., 2003
Fekete G. és Polgár A. L: Különböző ínfű (Ajuga spp.) fajok metanolos kivonatainak hatása Aedes aegypti (Diptera; Culicidae) csípőszúnyog lárvákon., 50. Növényvédelmi Tudományos Napok. Budapest, 2004. Abs. p. 37., 2004
Lauber É., Gharib A., Kincses J., Vajdics Gy., Fekete G. és Darvas B.: Ínfű (Ajuga) fajok őrleményeinek hatásai aszalványmolyon (Plodia interpunctella), Növényvédelem, 2004. 11:559-569., 2004
A. Hunyadi, N. Tóth, G. Tóth, A. Simon, L. Polgár and M. Báthori: Ecdysteroid isolation using rotation planar chromatography, Symposium on high-performance separation methods. Siófok, September 7-9, 2005, 2005
vissza »