A magyar fizika XX. századi története  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37796
típus K
Vezető kutató Kovács László
magyar cím A magyar fizika XX. századi története
Angol cím History of physics in Hungary (XX. century)
zsűri Történelem
Kutatóhely Fizika Intézeti Tanszék (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.869
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményei 1. Elkészült a Magyar fizikus emlékhelyek a világban c. tanulmány, melynek teljes anyaga internetre feltehető formában is megvan. Egyes részeit itthon és külföldön is publikáltuk. 2. Elkészült A magyarok szerepe a fizika XIX. és XX. századi történetében –Tudós és tanár portrék a kutatási eredmények és az oktatási alkalmazások kiemelésével—c. tanulmány. Önálló kötetben megjelent angolul és magyarul a Wigner, a Neumann és Rátz , a Zemplén és a Gábor Dénes kismonográfia. Kötet részeként és folyóiratban tettük közzé az Orován, Neumann, Gábor Dénes, Edelmann, Jedlik, Wigner, Mikola, Teller, Öveges és a Farkas Gyula tanulmányt. Elkészült és bemutatásra került a Deutsches Museumban fellelhető magyar fizikus és műszaki emlékeket és a Gábor Dénes hamvainak megtalálását bemutató tv-film. Kéziratban vannak az Intézeteink és vezető személyiségeik sorozatból: Selényi Pál és a MÜFI, Gothard Jenő és a GAO valamint a Simonyi Károly és a KFKI c. munkák. 3. Előadások tartásával, kiállítással, képzőművészeti alkotások ihletésével és finanszirozásával kapcsolódtunk a Fizika Évéhez. Az évfordulókhoz kapcsolódóan sok magyar és nemzetközi előadást szenteltünk Einstein, Neumann, Guericke , Teller és Wigner életművének .
kutatási eredmények (angolul)
Results 1. We made the paper: Memories of the Hungarian physicists int he world. The paper is on CD and it is proper for internet use as well. We published some parts of this work in Hungary and abroad. 2. The work: „The role of Hungarians int he history of physics at the XIXth and XXth century – concentrating on the personality of the scientists and his teachers, with documentation of educational applications”. From this work we published in separated books in Hungarian and English: the life and work of Wigner, Neumann, Rátz, Zemplén, Gábor. We published papers in journals, at the www and as a part of a book on Orován, Neumann, Gábor, Edelmann, Jedlik, Wigner, Mikola, Teller, Öveges, G.Farkas. We made tv-films, which were on air as well, on documents of Hungarian physicists and enginers at the Deutsches Museum and on the discovery of resting place of D. Gábor. From the series „Our research institutions and their leading scientists” the following manuscripts are ready: P. Selényi and the MÜFI, E. Gothard and the GAO, C. Simonyi and the KFKI. 3. We take part in the events of the World Years of Physics with lectures, exhibitions and sculptures. We helt lectures on Einstein, Neumann, Guericke, Teller and Wigner connecting to the anniversaries.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/354/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
László Kovács: Die hervorragaende Vorstellung der Magdeburger Otto-von-Guericke-Gesellschaft in Szombathely/ Ungarn, Magdeburger Halbkugeln, 34, november 2003, 2003
Kovács László: Edelmann Sebő, in Szombathelyi tudós tanárok II. (Szerk.: Köbölkuti Katalin), Szombathely, 44-61., 2002
Király Árpád--Kovács László: In memoriam Anian Jedlik, in Jedlik Ányos tisztelete (Szerk.: Király Árpád), Jedlik Ányos Társaság, Budapest, 53-67., 2002
Kovács László--Dobos Krisztina--Gazda István: A fasori csoda (Rátz--Mikola--Wigner--Neumann), Mesterek és tanítványok, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, pp 112, 2002
Marx György--Kovács László: Wigner Jenő, A múlt nagy tudósai, Akadémiai Kiadó, pp 204., 2002
László Kovács: Eugen P. Wigner and his Hungarian Teachers, Studia Physica Savarienses (SPS) IX. pp 114, Szombathely, 2002
Kovács László: Neumann János Lajos életrajzi vázlata, Neumann János emlékek, in Neumann János emlékezete, Kecskeméti Főiskola GAMFK, 17-31., 2002
Kovács László: Teller Ede, a hidrogénbomba és a csillagháború atyja, \''bolondbiztos\'' atomreaktorok tervezője, Wigner Jenő angol nyelvű köszöntőjével, Szombathely, pp 24, 2003
Kovács László: Kőbe zárt tisztelet, Természettudósok emlékhelyei Vas megyében - és másutt, Fizikai Szemle 56., 489-506, 2002
L. Kovács: The Physical Tourist, Budapest: A Random Walk in Science and Culture, Physics in Perspective, Vol. 5., 310-348., 2003
L. Kovács: László Rátz and John von Neumann, a gifted teacher and his brilliant student, Faculty of Education, University of Manitoba, pp 108, ISBN 0-96955481-5-x, 2003
Kovács László: Neumann János és magyar tanárai, SPS X. pp 122, Szombathely, 2003
Kovács László: Farkas Gyula emlékhelyek, In Farkas Gyula élete és munkássága (szerk.: Martinás Katalin) ELFT, 51-53., 2003
Kovács László: Neumann János magyar tanárai, A zseniális diák tehetséges mesterei, Természet Világa Neumann-emlékszám (2003/III. különszám), 36-42., 2003
László Kovács: Bahnbrecher der modernen Elektrizitaetslehre: Otto von Guericke (1602-1686) - Leben und Wirken, Jahrhunderte der Hochspannung, Geschichte der Elektrotechnik 21., VDE Verlag Berlin, p 25-34., 2004
László Kovács: József Öveges the most popular physics teacher was a TV-star, http://www.deutsches-museum.de/bildung/veroeff/tagung_p.htm, p 30-36, 2004
László Kovács: A Gifted Teacher and his Brilliant Pupils (L. Rátz, J. von Neumann, E.P. Wigner), Physics Teaching and Learning, Dedicated to the Memory of Professor Arturo Loria pp203-209, Published by GIREP, FORUM, Udine, 2005
Szerk.: Kovács László: Zemplén Győző Emlékkönyv, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, ISBN 963 216 914 x pp 126, 2004
Kovács László: Zemplén The Scientist and the Teacher, SPS XI., Ed. L. Kovács, Szombathely, pp 8, ISBN 963 9531 24 3, 2004
Hargittai István: Teller Ede tragédiája, SPS XII., Sorozatszerkesztő: Kovács László, Szombathely, pp 57, 2004
I. Abonyi: Zemplén\'s Monography on \''Elektricity and its Practical Applications\'', in SPS XI., p 36-40., 2004
L. Kovács: The Zemplén Competitions and Memorial Days, in SPS XI., p 50-52, 2004
Kovács lászló: Újabb kutatási eredmények, in Zemplén Győző Emlékkönyv, BLG, Nagykanizsa, p 29-32, 2004
Abonyi Iván: \''Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai\'' Zemplén Győző úttörő magyar monográfiája 1910-től, in Zemplén Győző Emlékkönyv, BLG, Nagykanizsa, p 55-72., 2004
Kovács László: Orován Egon szilárdtestfizikus centenáriumán, Magyar Tudomány, Új folyam XLVIII. 372-375., 2002
Kovács László: Gábor Dénes, a mérnök fizikus, pp87, Savaria University Press Szombathely, 2005
Kovács László: Gábor Dénes, a mérnök fizikus, A Természet Világa külön száma:A fizika százada pp74-76, 2006
vissza »