A latin nyelv hivatalos használatának története a Római Birodalomban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37798
típus F
Vezető kutató Adamik Béla
magyar cím A latin nyelv hivatalos használatának története a Római Birodalomban
Angol cím History of the official use of Latin language in the Roman Empire
zsűri Történelem
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.940
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási periódus alatt a vonatkozó források szociolingvisztikai vizsgálatával sikerült szinkrón és diakrón módon leírni a Római Birodalom hivatalos nyelvhasználati gyakorlatát a Kr.e. 3. századtól a Kr.u. 8. századig, figyelmünket mindvégig a birodalom két, a rómaiak által egyedül hivatalosnak tekintett presztízsnyelvére, a latinra és a görögre koncentrálva. Feltártuk a római hivatalos nyelvhasználati gyakorlat elméleti hátterét, azaz leírtuk a római nyelvpolitika jellegzetességeit. A kutatómunka részeredményeit itthoni és külföldi konferenciaelőadások formájában ismertettük és vitattuk meg a szakmai közvéleménnyel, amelyeket magyar és / vagy idegen nyelven is publikáltunk. A kutatási periódus végére elkészült egy a kutatómunka eredményeit összegző monografikus munka a római birodalom nyelvpolitikájáról, amely publikáció előtt áll.
kutatási eredmények (angolul)
During the research period we have described the praxis of official language use of the Roman Empire both synchronically and diachronically from the 3rd century B.C. to the 8th century A.D. based on the sociolinguistic interpretation of the relevant sources resp. focusing on the two prestige languages only regarded as official by the Romans, namely Latin and Greek. We have tried to discover the theoretical background of the Roman praxis of official language use, i.e. the Roman language policy. We have presented the partial results of the research project to experts, both at national and international congresses and we have published these results in the actes of these congresses or in periodicals. Until the end of the research period we have completed a monographic study on the language policy of the Roman Empire (under publication).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/355/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Adamik Béla: Romanizáció és hivatalos nyelvhasználat, GENESIA. Tanulmányok Bollók János emlékére. Budapest, 455-468. o., 2004
Adamik Béla: Offizielles Kommunikationssystem und Romanisierung, Latin vulgaire - latin tardif VII. Actes du VIIe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Séville, 2 au 6 septembre 2003., 2006
Adamik Béla: Sprachpolitik im Römischen Reich. Zur Frage einer angenommenen sprachpolitischen Reform unter der Tetrarchie, Proceedings of the13th International Colloquium on L, 2007
Adamik Béla: Tres bybliothecas habeo, unam Graecam, alteram Latinam. Textkritische, philologische und soziolinguistische Interpretation von Petrons Satyricon 48, 4., Acta Ant. Hung. 45, 2005, 2006
Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban, Budapest, Tinta Kiadó, 2006
vissza »