History of the official use of Latin language in the Roman Empire  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37798
Type F
Principal investigator Adamik, Béla
Title in Hungarian A latin nyelv hivatalos használatának története a Római Birodalomban
Title in English History of the official use of Latin language in the Roman Empire
Panel History
Department or equivalent Institute of Ancient and Classical Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 0.940
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási periódus alatt a vonatkozó források szociolingvisztikai vizsgálatával sikerült szinkrón és diakrón módon leírni a Római Birodalom hivatalos nyelvhasználati gyakorlatát a Kr.e. 3. századtól a Kr.u. 8. századig, figyelmünket mindvégig a birodalom két, a rómaiak által egyedül hivatalosnak tekintett presztízsnyelvére, a latinra és a görögre koncentrálva. Feltártuk a római hivatalos nyelvhasználati gyakorlat elméleti hátterét, azaz leírtuk a római nyelvpolitika jellegzetességeit. A kutatómunka részeredményeit itthoni és külföldi konferenciaelőadások formájában ismertettük és vitattuk meg a szakmai közvéleménnyel, amelyeket magyar és / vagy idegen nyelven is publikáltunk. A kutatási periódus végére elkészült egy a kutatómunka eredményeit összegző monografikus munka a római birodalom nyelvpolitikájáról, amely publikáció előtt áll.
Results in English
During the research period we have described the praxis of official language use of the Roman Empire both synchronically and diachronically from the 3rd century B.C. to the 8th century A.D. based on the sociolinguistic interpretation of the relevant sources resp. focusing on the two prestige languages only regarded as official by the Romans, namely Latin and Greek. We have tried to discover the theoretical background of the Roman praxis of official language use, i.e. the Roman language policy. We have presented the partial results of the research project to experts, both at national and international congresses and we have published these results in the actes of these congresses or in periodicals. Until the end of the research period we have completed a monographic study on the language policy of the Roman Empire (under publication).
Full text http://real.mtak.hu/355/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Adamik Béla: Romanizáció és hivatalos nyelvhasználat, GENESIA. Tanulmányok Bollók János emlékére. Budapest, 455-468. o., 2004
Adamik Béla: Offizielles Kommunikationssystem und Romanisierung, Latin vulgaire - latin tardif VII. Actes du VIIe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Séville, 2 au 6 septembre 2003., 2006
Adamik Béla: Sprachpolitik im Römischen Reich. Zur Frage einer angenommenen sprachpolitischen Reform unter der Tetrarchie, Proceedings of the13th International Colloquium on L, 2007
Adamik Béla: Tres bybliothecas habeo, unam Graecam, alteram Latinam. Textkritische, philologische und soziolinguistische Interpretation von Petrons Satyricon 48, 4., Acta Ant. Hung. 45, 2005, 2006
Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban, Budapest, Tinta Kiadó, 2006
Back »