Felsővégtag és kéz contracturáinak etiologiája, pathologiája és terápiája (Posttraumás-, ischaemiás-. Dupuytren-, perinatalis, cerebralis spasticus-, és congenitális)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37803
típus K
Vezető kutató Renner Antal
magyar cím Felsővégtag és kéz contracturáinak etiologiája, pathologiája és terápiája (Posttraumás-, ischaemiás-. Dupuytren-, perinatalis, cerebralis spasticus-, és congenitális)
Angol cím Etiology, pathology and of contractures of the upper extremities and of the hand (posttraumatic, ischemic, Dupuytren`s, perinatal, cereral, spastic hand congenital)
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet
résztvevők Gál András
Hankiss János
Kassai Tamás
Novoth Béla
Pataki Gergely
Simon Balázs
Vancsó Péter
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunkban tanulmányoztuk a különböző contracturák okait, kialakulásuk folyamatát, megelőzésük lehetőségeit, módozatait, és kialakítottuk az optimális kezelési módok protokollját. Eredményeinket, megállapításainkat a futamidő alatt rendszeresen publikáltuk, elsősorban hazai és külföldi kongresszusokon, valamint a gradualis és a postgradualis képzésben. Összesen 40 előadást (ezek egy része idézhető abstrakt formában is megjelent), 3 közleményt, és 3 könyvfejezetet publikáltunk a futamidő alatt, további 3 összefoglaló közlemény készül az elvégzett munka eredményeiről. A futamidő végén jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy a kutatási téma tudományos feldolgozása jó döntés volt, több szempontból is: - A változó okok miatt létrejött contracturák nagyon sok fiatal, munkaképes korosztályban lévő embert érintenek, hosszú ideig tartó betegállománnyal, többszöri műtéti kezeléssel és munkaképesség csökkenéssel. E betegségek megelőzése és korszerű kezelése magas szintű kézsebészeti ismereteket igényel. - A témavezető helyesen döntött, amikor a kutató csoportba fiatal orvosokat vont be. E kollégák a futamidő alatt 4 díjat nyertek el kongresszusi előadásaikkal, ismertséget és elismertséget szerezve önmaguknak, a kutatócsoportnak és Intézetünknek. Az Országos Tudományos Kutatási Alap fogadja hálás köszönetünket az anyagi támogatásért.
kutatási eredmények (angolul)
We studied the causes of various contracture types, the process of their development, possibilities and methods of prevention, and designed the protocol of optimal treatment methods. We regularly published our results and statements, primarily at congresses held in our country and abroad as well as at the gradual and postgradual training courses. We published 40 presentations, some of them also in the form of citable abstract, 3 articles, and 3 chapters in books. Moreover, 3 comprehensive publications are in the stage of preparation about the results of our completed research work. It is a pleasure for us to establish that the scientific work on the research topic proved to be a good decision from several aspects, as follows: · Contractures, caused by various factors, occur in a huge group of young people of working age, being in the sick list for long, undergoing several surgical procedures, and suffering from the decrease of working ability. Prevention and up-to-date management of these diseases require high level knowledge of hand surgery. · It proved to be a proper decision of the project coordinator that young doctors had been included into the research group. These young colleagues won 4 prices with their lectures at congresses during the research period, obtaining repute and recognition for themselves, for the research group and for our Institute. Many thanks to the National Research Foundation for the financial support.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/356/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vancsó P, Zimmermann I, Zárai A:: Szeptikus eseteink előfordulása az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Kézsebészeti Osztályának 10 éves anyagában., MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, A-0029., 2005
Vancsó P, Simon B, Hardy G, Renner A, Rupnik J, Zimmermann I:: Szeptikus izületi sérülések ellátása intézetünkben az elmúlt 5 év anyaga alapján., Fiatal Kézsebészek Fóruma és a Magyar Kézsebész Társaság Kongresszusa, Füzesgyarmat,, 2005
Gál A., A. Renner, B. Simon, I. Zimmermann, G. Hardy:: Frequency and Results of Tenolysis After Flexor Tendon Injuries (Retrosepktive Study)., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0485, 198., 2004
Renner A.: Kézsebészet, Sebészet 1094-1134. oldal, 2002
Hankiss J., Flügel M., Renner A., Santoni R., Redecker J.: Vascularised bone grafts in the treatment of Kienböck’s disease and scaphoid pseudarthroses, 8th Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, Amsterdam P-10-213, 2002
Hankiss J., Flügel M., Renner A., Santoni R., Redecker J.: Reverse pedicled 2nd dorsal metacarpal artery (DMA) tenocutan composite flaps, 8th Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, Amsterdam TH-05-047, 2002
Renner A.: Baleseti sebészet, Sebészet és ágainak története Magyarországon a II. Világháború után (1945-1990) 31-40, 2002
Renner A.: Kézsebészet, Sebészet és ágainak története Magyarországon a II. Világháború után (1945-1990) 85-92, 2002
Kassai T.- Kővári T.- Hargitai E.- Renner A.: Rotationskontraktur bei posttraumatischen überwachstum und Beugung an der Speiche, MTT-ÖGU közös Kongresszus Sopron, 2002
Gál A.- Renner A.- Simon B.- Zimmermann I. - Hardy G.: Häufigkeit und Ergebnisse der Tenolyse nach Beugesehnenverletzungen, 43. Symposium der DAH Wien, 2002
Renner A.: Early and late complications of vascular and nerve injuries associated with supracondylary humerus fractures in childhood, XII. Congress of Societies of Orthop. and Trauma. of Yugoslavia Kladovo, 2002
RennerA.-Hardy G.-Gál A.: „Malignus” haemangioma a kézen, Magyar Kézsebész Társaság IX. Kongresszusa Debrecen, 2002
Kassai T.: Hyperaktive Treatment of large soft tissue injured children, Philadelphia Pediatric Emergency Education Salzburg, 2002
Hankiss J.-Flügel M.-Renner A.-Santoni R.-: Vascularised bone grafts in the treatment of Kienböck’s disease and scaphoid pseudarthroses, 8th Congress of the FESSH Amsterdam, 2002
Hankiss J.-Flügel M.-Renner A.-Santoni R.-Redecker J.: Reverse pedicled 2nd dorsal metacarpal artery (DMA) tenocutan composite flaps, 8th Congress of the FESSH Amsterdam, 2002
Renner A.-Hardy G.-Gál A.-Rupnik J.: Vasculäre Malformationen an der Hand, 43. Symposium der DAH Wien, 2002
Simon B.: Nervus medianus compressio szokatlan esete, Magyar Kézsebész Társaság IX. Kongresszusa /Fiatalok Fóruma Debrecen, 2002
Gál A.- Szekeres S.- Domokos A.-Sebesy E.-Tamás D.: Defektdeckung und Wiederherstellung des Strecksehnengleitlagers mit freiem lateralen Oberarmlappen nach septischer Komplikation am Handrücken, 43. Symposium der DAH Wien, 2002
Gál A.- Domokos A.- Szekeres S.-Sebesy E.-Tamás D.: Szeptikus kézháti szövődmény utáni funkcionális helyreállítás oldalsó felkari fasciocután szabadlebennyel, Magyar Kézsebész Társaság IX. Kongresszusa /Fiatalok Fóruma Debrecen, 2002
Kassai T.-Hargitai E.-Kővári T.-Novoth B.: Calcaneus törések kezelése gyermekkorban, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2002
Kővári T.-Hargitai E.-Kassai T.: Az alkar diafizis törések kezelési protokollja, X. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés, Tivadar, 2002
Novoth B.-Fekete K.-Hargitai E.-Kassai T.-Kővári T.-Sashegyi M.: Die percutane intramedullare Reposition und Stabilisierung dislozierter Radiushalsfrakturen im Wachstumsalter, Operative Orthopädie und Traumatologie 313-322, 2002
Kassai T.- Hargitai E.-Kővári T.-Novoth B.-Nyakas D.: Children Calcaneal Fractures, Európai Traumatológus Kongresszus Satellit Symposium Budapest, 2002
Kassai T.-Kővári T.-Hargitai E.-Renner A: Rotationskontraktur bei posttraumatischen Überwachstum und Beugung an der Speiche, MTT-ÖGU Közös Kongresszus Sopron, 2002
Novoth B.-Hargitai E.-Kassai T.-Kővári T.: Jobb későn, mint soha, Magyar Kézsebész Társaság IX. Kongresszusa Debrecen, 2002
Kassai T.-Kővári T.-Hargitai E.: Die Spickung der distalen Epiphyse der Speiche führt zur Epiphyseodese, MTT-ÖGU Közös Kongresszus Sopron, 2002
Kassai T.-Hargitai E.-Kővári T.-Novoth B.: Minimalinvaziv ellátás a gyermekkori csonttörések kezelésében, Minimalinvaziv ellátás a gyermekkori csonttörések kezelésében, 2002
Novoth B.-Hargitai E.-Kassai T.-Kővári T.: A gyermek kézsérültek ellátásának hiányosságai, X. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés, Tivadar, 2002
Fohl B.-Hargitai E.-Kassai T.-Kővári T.:: Lateral humeral condylar fractures in children, Szlovák Traumatológus Társaság Éves Kongresszusa, Kassa, 2003
Novoth B.: Gyermeksérültek akut ellátása, A gyermekintenzív ellátás elmélete és gyakorlata /Oktató tanfolyam Budapest, 2002
Balázs Gy.-Harkányi Z.-Tasnádi G.-Novoth B.-Entz L.: Végtagartériák balesetes vagy iatrogén sérüléseinek CTA és színes Doppler-vizsgálata gyermekekben, XXI. Magyar Radiologus Kongresszus Szeged, 2002
Novoth B.-Sárközy S.-Bognár Zs.-Krasser P.-Csitáry F.-Koszó P.-Ringwald Z.-Hegyi G.: Ogden II/B distalis radius epiphyseolysisek konzervatív kezelésével szerzett tapasztalataink, MTT-ÖGU Közös Kongresszus Sopron 40, 2002
Novoth B.-Fekete K.-Hargitai E.-Kassai T.-Kővári T.-Sashegyi M.: Closed reduction and intramedullary pinning of radial neck fractures in children, Operative Orthopädie und Traumatologie 289-298, 2002
Balázs Gy.-Harkányi Z.-Tasnádi G.-Novoth B.-Entz L.: CTA and color Doppler evaluation of accidental and iatrogenic injuries of extremity arteries in children, 39th Annual Congress of European Society of Pediatric Radiology Bergen 102, 2002
Balázs Gy.-Harkányi Z.-Tasnádi G.-Novoth B.-Entz L.: Végtagartériák balesetes vagy iatrogén sérüléseinek CTA és színes Doppler-vizsgálata gyermekekben, Magyar Radiologia 196, 2002
Fohl B.-Hargitai E.-Kassai T.-Kővári T.:: Végtagsérülés ellátásának fontossága polytraumatizált gyermekeknél, Fiatal Gyermekgyógyászok Találkozója, Székesfehérvár, 2003
Hegyi G. -Novoth B.-Sárközy S.- Bognár Zs.- Krasser P.: Supracondylaris törések gyakori szövódménye, A Magyar Gyermekorvosok Társasága Közép-Magyarországi Területi Szervezete 2003. évi tudományos ülése, Budapest, 2003
Novoth B.-Sárközy S.-Bognár Zs.- Hegyi G. -Ringwald Z. - Csitáry F.: Súlyos sérültek és sérülések ellátási taktikája sebészeti osztályunk traumatológiai részlegén, A Magyar Gyermekorvosok Társasága Közép-Magyarországi Területi Szervezete 2003. évi tudományos ülése, Budapest, 2003
Lamp G.-Kassai T.:: Polytraumatizált gyermek első ellátása, Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, (házi) tud.előadás, 2003
Kassai T.-Hargitai E.-Kővári T.-Novoth B.: Gyermekkori lágyrész-károsodások és hiányok hyperaktív szemléletű ellátása, VIII. Dél-magyarországi Traumatológus Kongreszus, Szombathely, 2003
Renner A. -Zimmermann I.: Classical methods of thumb reconstruction (phalangization, elongation, 3 stage thumb reconstruction), 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki Fair Centre, Helsinki, Finland, 2003
Hankiss J.- Gál A.- Renner A.- Szendrői M.: Long term follow up of patients with large extremity bone defects of various etiology treated with free vascularised bone transfer, II. Congress of The World Society for Reconstructive Microsurgery, Heidelberg, Germany, 2003
Renner A-Hargitai E.-: Early and late complications of vascular and nerve injuries associated wirth supracondylar humeral fractures in childhodd diagnosis-management, IX. FESSH Congress, Lisboa, 2003
Vancsó P. - Renner A. - Simon B.: "Minimale invasive" management of hand infection with late diagnosis., IX. FESSH Congress, Lisboa, 2003
Renner A.-Rupnik J.-Hardy G.-Gál A.-Simon B.: Primary septic processes in the hand, IX. FESSH Congress, Lisboa, 2003
Gál A.-Szekeres S.- Domonkos A.-Sebesy E.-Tamás D.: Septic defect at the dorsal hand. Decision-making, free lateral arm flap transfer and follow up (a case report), IX. FESSH Congress, Lisboa, 2003
Novoth B.: Humerus diaphysis törések gyermekkorban, X. .Gyermektraumatológiai Vándorgyülés, Piliscsaba, 2003
Kassai T.- Hargitai E.- Kővári T.- Renner A.- Litvai G.: Rotációs mozgásokat korlátozó gyermekkori inveterált Galeazzi sérülések diagnosztikája és terápiája, Magyar Kézsebész Társaság X. Kongresszusa, Székesfehérvár,, 2003
Novoth B.-Sárközy S.-Bognár Zs.-Krasser P.-Csitáry F.-Koszó P.-Ringwald Z.-Hegyi G.: Ogden II/B distalis radius epiphyseolysisek konzervatív kezelésével szerzett tapasztalataink, MTT-ÖGU Közös Kongresszus Sopron, 2002
Novoth B.-Hargitai E.-Kassai T.-et al.: A fixateur externe szerepe a gyermekellátásban, II.Magyar Gyermeksebész Hétvége Lakitelek, 2002
Hegyi G.-Novoth B. - Sárközy S. - Bognár Zs.: Polyraumatizált gyermek súlyos vállövi sérülésének ellátása. Esetismertetés, X. .Gyermektraumatológiai Vándorgyülés, Piliscsaba, 2003
Bognár Zs.- Novoth B.- Sárközy S.: A fixateur externe használata és dinamizálása a gyermek korához adaptálva. Próbálozások., X. .Gyermektraumatológiai Vándorgyülés, Piliscsaba, 2003
Novoth B.: Gyermeksérültek akut ellátása, A gyermekintenzív ellátás elmélete és gyakorlata-tanfolyam Heim Pál Gyermekkórház., 2003
Gál A.-Renner A.-Vancsó P.: Tenosynovites bactériennes des tendons fléchisseurs: principes thérapeutiques et résultats, 44. Symposium DAH, Liederhalle Stuttgart, 2003
Hardy G.-Renner A.-Vancsó P.: Primer szeptikus folyamatok a kézen, Magyar Sebész Társaság Észak-magyarországi Csoport Kongresszusa, Gyöngyös, 2003
Renner A.: Mai szemllet és gyakorlat a kéz fejlődési rendellenességeinek kezelésében., Pilaszanovicdh Imre Emlékülés, Pécs, 2003
Tóth K.- Végh Gy.-Kassai T.--Fényes L.-Szula Zs.:: Functional treatment after leg lengthening accomplished with, Gerhard Küntschrkreis International Congress, Budapest, 2003
Kővári T.:: Vállövi sérülések gyermekkorban, X. Jubileumi Gyermektrauma Konferencia, Piliscsaba, 2003
Fohl B.-Kassai T.-Kővári T.:: Gyermekek nyílt epiphysis sérülésének ellátása, MTT éves Vándorgyűlése és Fiatalok Fóruma, Miskolc, 2003
Novoth B.- S. Sárközy, Gy. Rékó, L. Király, G. Tasnádi: Severe consequences of an association of seemingly trivial, small lesions, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Novoth B. E. Hargitai, T. Kővári, T. Kassai, S. Sárközy: Clinical experience with phalangeal trochlear fractures in childhood, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Novoth B. E. Hargitai,: Unsere Erfahrungen mit der Versorgung von Fingerglied-trochleabrüchen, 23. Tagung der Sektion Kindertraumatologie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, 2004
Novoth B. Tasnádi G. Sárközy S. Schmidt Zs.: Gigantismus kapcsán felmerülő problémák, XI. Gyermek-traumatológiai Vándorgyűlés, Lipót, 2004
Novoth B. Schmidt Zs. Ringwald Z. Sárközy S.: Hüvelyk duplikáció megoldása azonos értékű ujjak esetén, XI. Gyermek-traumatológiai Vándorgyűlés, Lipót, 2004
Hegyi G. Novoth B. Schmidt Zs.: Keresztlebeny létjogosultsága a gyermek kézsérültek ellátásában., XI. Gyermek-traumatológiai Vándorgyűlés, Lipót, 2004
Bognár Zs. Novoth B. Krasser P. Sárközy S. Schmidt Zs.: Metacarpus nyújtás fixateur externnel, XI. Gyermek-traumatológiai Vándorgyűlés, Lipót, 2004
Garai G. Novoth B. Hegyi G. Schmidt Zs: Csuklótáji ganglionok ellátási taktikája osztályunkon, XI. Gyermek-traumatológiai Vándorgyűlés, Lipót, 2004
Kassai T., Novoth B., Renner A., Hargitai E., Kővári T.: Gyermekkori végpercamputáció után kialakuló „papapgájcsőr deformítás korrekciós lehetőségei, XI.Gyermektraumatológiai Vándrogyűlés, Lipót, 2004
Sárközy S. Novoth B.: Polytrauma=csapatmunka, 10 éves a Székesfehérvári Sűrgősségi Betegellátó Osztály, Országos jubileumi kongresszus, Székesfehérvár, 2004
B. Novoth, E. Hargitai, T. Kővári T. Kassai A Saringfer: Clinical experience with phalangeal trochlear fractures in childhood, Magyar traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet XLVII.évf 287.., 2004
B. Novoth, S. Sárközy, Gy. Rékó, L. Király, G. Tasnádi: Severe consequences of an association of seemingly trivial, small lesions, Magyar traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet XLVII.évf- 314., 2004
B. Novoth, E. Hargitai, T. Kővári, T. Kassai, S. Sárközy, Zs. Schmidt, A. Sáringer: Clinical experience with phalangeal trochlear fractures in childhood, European Journal of Trauma No.3. 214., 2004
B. Novoth, S. Sárközy, P. Koszó, Zs. Schmidt, Z. Ringwald: Early reconstruction of Monteggia injury in childhood by fixateur externe, European Journal of Trauma No.3. 214-215, 2004
Novoth B. Hargitai E. Kassai T Kővári T. Kecskeméti Á. Vánkos Z. Fekete K.: Gyermekkori diszlokált radiusnyak törések velőűrsínes repozíciójával szerzett tapasztalataink., Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet XLVII. évf. 2. 90-97., 2004
Novoth B. Hargitai E. Kassai T Kővári T: A gyermek kézsérültek ellátásának hiányosságai, Gyermekorvos továbbképzés III.évf. d3.sz. 185-190., 2004
Gál A.- Renner A.- Simon B.-: Frequency and results of tenolysis after flexor tendon injuries (retrospective study), 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Gál A. Szekeres S. Domonkos A Sebesy E. Tamás D.: Septic defect at the dorsal hand Decision-making, free lateral arm fllap transfer und follow up (acase report), 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Hankiss J. Gál A. Szendrői M.: Long term follow of patients with large extremity bone defects of various etiology, treated with free vascularised bone trensfer, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Gál A. Vancsó P. Renner A.: Bacterial tenosynovitis of flexor tendons: concept of treatment and results, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Renner A. Gál A. Hardy G. Rupnik J.: Vascular malformations of the hand, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Simon B. Vancsó P. Hardy G. Rupnik J. Gál A. Renner A.: Treatment of septic articular injuries at our Institute, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Simon B.: Efficiency and symbiosis, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Simon B. Vancsó P. Hardy G. Rupnik J. Gál A. Renner A.: The treatment of septic articular injuries at our institute, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Hardy G. Simon B.: Extraosseal osteosarcoma on the hand, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Hardy G. Simon B. Vancsó P.: Tumours of nerve origin on the upper limb, 9th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Kassai T. Kővári T. Hargitai E.: A felsővégtag szártöréseinek kezelése titán elasztikus velőűrszeggel /TEN-nel/, a taktika megváltozása a gyermek-centrikus ellátás, Magyar Gyermekorvosok Társasága Ifjúsági Tagozat III. Találkozó és Szakmai Napok, Szeged, 2004
Kassai T. Hargitai E. Kővári T.: Blanka combcsontjából 8 cm hiányzik primeren elvégzett kallusz disztrakció, Magyar Gyermekorvosok Társasága Ifjúsági Tagozat III. Találkozó és Szakmai Napok, Szeged, 2004
T. Kassai E. Hargitai T. Kővári: The new combination for treatment of unstable shaft fractures in children, 6th European Trauma Congress Czech Repulik Prague, 2004
T. Kassai, T. Kővári, E. Hargitai: The treatment of the shaft fractures of the upper extremity with TEN., 9 th congress of the IFSSH , Budapest, 2004
B. Fohl. E. Hargitai T. Kassai T. Kővári B. Novoth: Lateral humeral condylar Fractures, 6th European Trauma Congress Prague, 2004
T.Kassai T. Kővári A. Renner E. Hargitai: The diagnostic and treatments of the children’s chronic Galeazzi injuries causing rotational limitation, 9 th congress of the IFSSH Budapest, 2004
E. Hargitai A. Renner T. Kővári: Brachial artery lesions in supracondylar humerus fractures in children, 9 th congress of the IFSSH Budapest, 2004
T. Kővári, T.Kassai, E. Hargitai: Limitation of movements caused by overgrowing developed after repeated forearm fractures at children, 9 th congress of the IFSSH Budapest, 2004
T. Kassai, B. Novoth, A. Renner T. Kővári, E. Hargitai: Trochlea necrosis following injury to the phalangeal trochlea in childhood and its treatment with osteochondral transplantation, 9 th congress of the IFSSH Budapest, 2004
T.Kassai, P. Vancsó, A. Renner, T. Kővári, E. Hargitai: The reconstruction of the „parrot beak deformity” originate from partial distal phalanx amputation in children, 9 th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Kassai T. Hargitai E. Kővári T. Renner A.: Rotációs mozgásokat korlátozó gyermekkori inveterált Galeazzi sérülések diagnosztikája és terápiája, XI.Gyermektraumatológiai Vándrogyűlés, Lipót, 2004
A. Renner. E. Hargitai. T. Kassai., T. Kővári: Early and late complications of vascular and nerve injuries associated with supracondylar humeral fractures in childhood diagnosis and treatment, 9 th congress of the IFSSH Budapest, 2004
Kassai T. Hargitai E. Kővári T.: Minimálinvazív módszerek kombinációja a gyermekkori - II. típusú – instabil femur ás tibia szártörések rögzítésére, Magyar Traumatológus Társaság Vándorgyűlése Balatonfüred, 2004
Kassai T. - Sződy R. - Kővári T. - Frenyó S. - Szita J.: A kulcscsonttörések kezelése titán elasztikus velőűrszeggel (TEN) - Több, mint 100 eset eredményeinek és tanulságainak bemutatása, Magyar Traumatológus Társaság Vándorgyűlése Balatonfüred, 2004
Kassai T. – Kővári T. – Hargitai E.: A gyermekkori felkartörések kezelése titán elasztikus velőűrszeggel (TEN), Magyar Traumatológus Társaság Vándorgyűlése Balatonfüred, 2004
Hargitai E – Kővári T. – Kassai T.: TEN - történeti áttekintés, biomechanika, femur-tibia-alkar-humerus-claviculatörések kezelése, felnőttkori alkalmazások, Synthes TEN Szimpózium - Flamenco Hotel, 2004
Gál A., Vancsó P., Renner A.:: Bakterial Tenosynovitis of flexor Tendons: Concept of Treatment and Results., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2004
Vancsó P. J.Rupnik A. Renner: The Treatment of Upper Arm Fracture Complicated With the Injury of the Nervus Radialis at our Institute, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2004
Vancsó P. A. Renner B. Simon: Minimally Invasive" Management of Hand Infections with Baletes Diagnosis., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2004
Simon B. Vancsó P.,Hardy G. Rupnik J. Gál A. Renner A.:: The Treatment of Septic Articular Injuries at Our Institute., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2004
Hankiss J.*, Gál A.*, Szendrői M.**, Renner A. *:: Long Therm Follow Up of Patients With Large Extremity Bone Defects of Various Eiology Treated With Free Vascularise Bone Transfer., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0522, 212., 2004
Kassai T., B. Novoth, A. Renner, T. Kővári, E. Hargitai:: Trochlea Necrosis Following Injury To the Phalangeal Trochlea in Childhodd and Its Treatment With Osteochondral Transplantion (Case Report), Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0326, 134., 2004
Kassai T., P. Vancsó, A. Renner, T. Kővári, E. Hargitai:: The Reconstruction of the "Parrot Beak Deformity" Originate From Partial Distal Phalanx. amputation in Children., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0331. 136., 2004
Hargitai E., A. Renner, T. Kővári, T. Kassai:: Brachial Artery Lesions in Supracondylar Humerus Fractures in Children., Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebésze A-0332, 136., 2004
Renner A.:: Beszámoló az Olasz Kézsebész Társaság 42. Kongresszusáról., Magyar Traumatológia Ortopédia, Kézsebészet Plasztikai Sebészet 342-343, 2004
Renner A.:: Septicus kéz, Gyermekgyógyászati kézikönyv, Szerkesztette: Oláh Éva 247-254, 2004
Renner A, Cserkúti F,. Hankiss J: Späteergebnisse der Nerven- transplantation an der oberen Extremität., Handchir. Microchir. Plast. Chir8-13., 2004
Renner A.:: Aktuális kérdések a kéz veleszületett fejlődési rendellenességeinek keze- lésében, XI. Gyermektrauma Konferencia, Liptó, 2004
Kassai T., Vancsó P., Renner A., Hargitai E., Kővári T: Gyermekkori végperc - amputáció után kialakult papagájcsőr - deformitás korrekciós műtéte., XI. Gyermektrauma Konferencia, Liptó, 2004
Renner A: Besondere chirurgische Eingriffe bei Musikern nach Verletzungen oder Erkrankungen., SICM Italienische Gesellschaft für Handchirurgie 42. Kongress, 2004
A. Renner, A. Gál, G. Hardy, J. Rupnik: Vascular Malformations of the Hand (Retrospective Study), MEDIMOND 739-744, 2004
A. Renner: The history of hand surgery in hungrary, The Journal of hand Surgery 296-304, 2004
Kádas I., Z. Magyari, I. Bagi, G. Vecsey, D. Kádas, J. Hankiss: Treatment of intraarticular fractures of the distal radius by using external fixator, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A0127, 51., 2004
Szokoly M., A. Renner: Compressivefixer wire technique, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0691, 279., 2004
Szokoly M., A. Renner: Study of radiocarpat stability in a Subtotally amputated hand 10 yeart after operation, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0693, 279., 2004
Cserkúti F., A. Renner, J. Hankiss: Late outcome of nerve transplantation on the upper extremities, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0945, 378., 2004
Zimmermann I., L. Egri, B. Simon: Occurence of polydactyly in the same family - a famytree for five generations, Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet A-0741, 319, 2004
Kádas I, Flóris I, Renner A, Vendégh Zs:: Prinzipien und Ergebnisse des Radius-Fixateurs., 46. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie, DGH, Jene, 2005
Renner A:: Az elsődleges kéz infekciók kezelése: múlt, jelen, jövő. Referátum és kerekasztal moderálás., Fiatal Kézsebészek Fóruma és a Magyar Kézsebész Társaság Kongresszusa, Füzesgyarmat,, 2005
Renner A:: ''Kéz'' Szakmai koordinátor: Prof. Dr. Renner A, Prof. Dr. Bálint G. REHA Hungary Szakkiállítás + Esélyegyenlőség Napja., Budapest, Petőfi Csarnok, 2005
Vancsó P, Rupnik J, Hardy G:: "Open Palm" Technique in the Management of Dupuytren's Disease., 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery ot the Hand, Budapest, A-0816, 2004
Vancsó P, Rupnik J, Hardy G:: ''Open Palm'' Technique in the Management of Dupuytren's Disease., 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery ot the Hand, Budapest, 2004
Renner A:: Referátum: A leggyakrabban előforduló fejlődési rendellenességek a kézen. A kézsebészeti kezelés lehetőségei., XII. Tudományos Diákköri Konferencia, Marosvásárhely, 2005
Flóris I, Kádas I, Vendégh Zs, Renner A, Szentirmai A:: Behandlung osteoporotischer Frakturen des distalen Radius mit winkelstabiler Platte., 46. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie, DGH, Jene, 2005
Flóris I, Kádas I, Vendégh Zs, Renner A, Szentirmai A:: Behandlung osteoporotischer Frakturen des distalen Radius mit winkelstabiler Platte., 46. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie, DGH, Jene, 2005
Kádas I, Flóris I, Renner A, Vendégh Zs:: Prinzipien und Ergebnisse des Radius-Fixateurs., 46. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie, DGH, Jene, 2005
Simon B, Renner A, Zimmermann I:: The Restoration of Grip Capacity in severe Injuries and after Amputation of the Thumb., Xth Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) and VIII. th Congress, Göteborg, 2005
Simon B, Renner A, Zimmermann I:: The Restoration of Grip Capacity in severe Injuries and after Amputation of the Thumb., Xth Congress of the Federation of the European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) and VIII. th Congress, Göteborg, 2005
Renner A:: A plasztikai sebészet jelenléte a korszerű kézsebészetben., Jubileumi Tudományos Ülés. 50 éves a Honvédkórház Plasztikai Sebészeti Osztálya (1955-2005), Budapest, 2005
Turcsányi I, Fridén J, Renner A, Manninger J, Klauber A, Farkas Cs:: Rekonstrukciós műtétek felső végtagon tetraplegiás betegeknél. Történeti áttekintés., Magy.Traumatol.Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 48, 4: 161-168., 2005
Turcsányi I, Fridén J, Renner A, Nagy A, Farkas Cs:: Rekonstrukciós műtétek felső végtagon tetraplegiás betegeknél. Az aktív könyöknyújtás helyreállítása., Magy.Traumatol.Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 48, 4: 323-329., 2005
Hargitai E, Kassai T, Kővári T:: Callostasis: Eine mögliche Methode zur Erstversorgung der kindlichen. Femurfraktur bei Knochendefekt und Verkiürzung., 24.Tagung der Sektion Kindertraumatologie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Dresden, 2005
Hargitai E, Kassai T, Kővári T:: Callostasis: Eine mögliche Methode zur Erstversorgung der kindlichen. Femurfraktur bei Knochendefekt und Verkiürzung., 24.Tagung der Sektion Kindertraumatologie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, Dresden, 2005
Hargitai E, Kassai T, Kővári T:: Callostasis (distraction) in the acute care of femur fracture with shortening., 13th Congress of the Hungrian Association of Paediatric Surgeons, Miskolc (Lillafüred), 2005
Hargitai E, Kassai T, Kővári T:: Callostasis (distraction) in the acute care of femur fracture with shortening., 13th Congress of the Hungrian Association of Paediatric Surgeons, Miskolc (Lillafüred), 2005
Kővári T, Hargitai E, Kassai T:: Severe open epiphyseal injuries., 14th European SICOT Trainees Meeting, Budapest, 2005
Kővári T, Hargitai E, Kassai T:: Súlyos nyílt epiphysis-sérülések., XII. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés, Hortobágy - EPONA, 2005
Kővári T:: The role of OSTIM in treatment of bony cystic laesion, OSTIM Szimpózium, Frankfurt am Main, 2005
Kassai T, Kővári T, Hargitai E:: Primary reduction or waiting for the remodelong? Treatment of forearm fractures in children., 14th European SICOT Trainees Meeting, Budapest, 2005
Vancsó P:: Kéz(sebész) ellenségei., MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, A-0031, 2005
Kassai T, Hargitai E, Kővári T:: Blanka combcsontjából 8 cm hiányzik - esetbemutatás., Magyar Ortopéd Társaság 2005 évi Kongresszusa, Galyatető, 2005
Kassai T, Hargitai E, Kővári T:: Kisdedkori combnyaktörések., Magyar Traumatológus Társaság Kongresszusa és Fiatalok Fóruma, Pécs, 2005
Kassai T, Kővári T, Hargitai E:: Gyermekkori repozició, vagy várjunk a remodellációra?, XII. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés, Hortobágy - EPONA, 2005
Vancsó P:: Kéz(sebész) ellenségei., MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, 2005
Vancsó P, Simon B:: Súlyos mélytenyéri gyulladás többlépcsős kezelése (esetismertetés), MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, 2005
Vancsó P, Simon B:: Súlyos mélytenyéri gyulladás többlépcsős kezelése (esetismertetés), MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, A-0030, 2005
Vancsó P, Zimmermann I, Zárai A:: Szeptikus eseteink előfordulása az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Kézsebészeti Osztályának 10 éves anyagában., MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, 2005
Simon B, Hardy G, Renner A, Rupnik J, Vancsó P, Zimmermann I:: Szeptikus izületi sérülések ellátása Intézetünkben az elmúlt 5 év anyaga alapján., MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, 2005
Simon B, Hardy G, Renner A, Rupnik J, Vancsó P, Zimmermann I:: Szeptikus izületi sérülések ellátása Intézetünkben az elmúlt 5 év anyaga alapján., MKKT Kongresszus, Füzesgyarmat, A-0028, 2005
Novoth B:: Kézsérülések., Kézterápiás tanfolyam gyógytornászoknak, OBSI, Budapest, 2005
Novoth B:: Supracondylaer könyök törés: szövődmények tárháza., Heim Pál Gyermekkórház, házi Tudományos Ülés, Budapest, 2005
Novoth B, Sárközy L, Király G, Tasnádi Zs, Schmidt S:: Severe Consequences of an Association of Seemingly Trivial, Small Lesion., 13th Congress of the Hungarian Association of Paediatric Surgeons with International Participation, Lillafüred, 2005
Novoth B, Sárközy L, Király G, Tasnádi Zs, Schmidt S:: Severe Consequences of an Association of Seemingly Trivial, Small Lesion., 13th Congress of the Hungarian Association of Paediatric Surgeons with International Participation, Lillafüred Abstract Book 11., 2005
Novoth B, Bognár Zs, Krasser P, Smidt Zs:: Refracturák TEN eltávolítás után alkaron., XII. Gyermektraumatológiai Szekció. Hortobágy - EPONA, 2005
Krasser P, Sárközy S, Novoth B, Bognár Zs:: A radius proximalis harmadi töréseinek kezelési problémái., XII. Gyermektraumatológiai Szekció. Hortobágy - EPONA, 2005
Koszó P, Novoth B, Hüttl K, Rosdy B:: Súlyos vállövi sérülés és szövődményei egy eset kapcsán., XII. Gyermektraumatológiai Szekció. Hortobágy - EPONA, 2005
Zimmermann I, Renner A, Egri L:: Our Results in the Treatment of Dupuytren's disease., IX. Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand.Poster No67, Lisboa, 2003
Zimmermann I, Renner A, Egri L:: Our Results in the Treatment of Dupuytren's disease., IX. Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand.Poster No67, Lisboa, 2003
Zimmermann I, Renner A, Rupnik J Jr:: Our Results in the Treatment of Dupuytren's disease., 9 th Congress of the International Federation of Societies for Surgerí of the Hand (IFSSH) Budapest, A-0769, 2004
Zimmermann I, Renner A, Rupnik J Jr:: Our Results in the Treatment of Dupuytren's disease., 9 th Congress of the International Federation of Societies for Surgerí of the Hand (IFSSH) Budapest,, 2004
vissza »