Catalysis with carbene complexes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37817
Type K
Principal investigator Ungváry, Ferenc
Title in Hungarian Katalízis karbén-komplexekkel
Title in English Catalysis with carbene complexes
Panel Chemistry 1
Department or equivalent TTK Szerves Kémia Szintézis és Katalízis (University of Pannonia)
Participants Sisak, Attila
Tuba, Robert
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 6.768
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Rendkívül hatásos új kobalt-katalizált szén-szén kötéshez vezető, általánosan alkalmazható szintézis utat fedeztünk fel karbonsav-származékok előállítására, amelynek lényege egy ketén intermedier képződése a diazo-csoport szén-monoxiddal való kicserélése által. A karbonsav származékok a ketén intermedierből vezethetők le változatos B-H típusú reagensekkel. A karbonsav származékok 100%-ot megközelítő kitermeléssel nyerhetők ezen egyszerűen megvalósítható egyreakcióedényes katalitikus reakcióval. A trimetilszilil-diazometán Co2(CO)8-katalizált karbonilezését szobahőfokon és légköri nyomáson alkalmas preparatív módszerré fejlesztettük trimetilszilil-ketén minden eddiginél egyszerűbb előállítására. Ródium- és palládium-komplexek alkalmas katalizátoroknak bizonyultak CFC és HCFC vegyületek homogénfázisú katalitikus dehidrohalogénezésére. A kidolgozott módszerek lehetővé teszik e környezetre káros anyagok hasznos termékekké való átalakítását.
Results in English
We discovered a very efficient new cobalt-catalyzed carbon-carbon bond-forming synthesis leading to carboxylic acid derivatives. The essence of this high-yield one-pot synthesis is the catalytic substitution of a diazo group by carbon monoxide to form a ketene intermediate, which can be trapped with different B-H type reagents to give various carboxylic acid derivatives in up to 100% yield. The Co2(CO)8-catalyzed carbonylation of trimethylsilyldiazomethane at ambient conditions give trimethylsilylketene in excellent isolated yields, which seems to be the best preparative method so far to obtain this precious synthetic intermediate. Rhodium and palladium complexes proved to be effective catalysts in hydrodechlorination of CFC and HCFC compounds in homogeneous phase. By this way these harmful chemicals can be converted to useful products.
Full text http://real.mtak.hu/362/
Decision
Yes

 

List of publications

 
A. Sisak, O. B. Simon, K. Nyíri: Homogeneous catalytic hydrodechlorination of CFC and HCFC compounds, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 213, 163-168, 2004
F. Ungváry: Kobalt-karbonilokkal megvalósítható új reakciók, Tudományos előadások, MTA Veszprémi Területi Bizottság, 2004
N. Ungvári, T. Kégl, F. Ungváry: Octacarbonyl dicobalt-catalyzed selective carbonylation of (trimethylsilyl)diazomethane to obtain (trimethylsilyl)ketene, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 209, 7-11, 2004
F. Ungváry: Application of transition metals in hydroformylation annual survey covering the year 2003, Coordination Chemistry Reviews 248, 867-880, 2004
R. Tuba, E. Fördős, F. Ungváry: Kinetics and Mechanism of the reaction of octacarbonyldicobalt with ethyl diazoacetate, Inorg. Chim. Acta 358, 4081-4085, 2005
F. Ungváry: Application of transition metals in hydroformylation annual survey covering the year 2004, Coordination Chemistry Reviews 249, 867-880, 2005
F. Ungváry: Application of transition metals in hydroformylation annual survey covering the year 2005, Coordination Chemistry Reviews közlésre beküldve, 2006
R. Tuba, E. Fördős, F. Ungváry: Preparation of triphenylphosphane substituted ethoxycarbonylcarbene-bridged dicobalt carbonyl complexes and their application as catalyst precursors in the carbonylation of ethyl diazoacetate to diethyl malonate, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 236, 113-118, 2005
E. Fördős, N. Ungvári, T. Kégl, F. Ungváry: Reactions of 13CO with ethoxycarbonylcarbene-bridged dicobalt carbonyl complexes: [mu2-{ethoxycarbonyl(methylene)}mu2-(carbonyl)-bis(tricarbonyl-cobalt(Co-Co)] and [di-mu2-{ethoxycarbonyl(methylene)}-bis(tricarbonyl-cobalt)(Co-Co), Eur. J. Inorg. Chem. Nyomdában, 2006
A. Sisak, O. B. Simon: Dehalogenation reactions, In Handbook of Homogeneous Hydrogenation, de Vries, H., Elsevier, K. Eds., Wiley-VCH, Weinheim, Nyomdában, 2006
O. B. Simon, A. Sisak: Homogeneous catalytic hydrodechlorination of HCFC compounds, XVIth FECHEM Conf. on Organometal. Chem., Budapest, 2005. Szept. 3-8, Book of Abstracts P71, 2005
Back »