Solanum stoloniferum alapú burgonya Y vírus immunitás gén (RYsto) molekuláris genetikai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37827
típus K
Vezető kutató Polgár Zsolt
magyar cím Solanum stoloniferum alapú burgonya Y vírus immunitás gén (RYsto) molekuláris genetikai vizsgálata
Angol cím Molecular genetic investigation of Solanum stoloniferum
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Agrártudományi Kutatóközpont Burgonyakutatási Központ (Pannon Egyetem)
résztvevők Alföldi Zoltán Péter
Horváth Sándor
Taller János
Wolf István
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.980
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A burgonya Y vírus (PVY) világviszonylatban az egyik legveszélyesebb kórokozója a burgonyának. A termést erős fertőzés, és fogékony fajta esetén akár 100 %-kal is csökkentheti. Az ellene való legcélravezetőbb védekezési lehetőség a rezisztens fajták termesztése. Ennek megfelelően kutatási projektünk célja a keszthelyi fajtákra jellemző S. stoloniferum vad burgonyafaj eredetű Rysto Y vírus extrém rezisztencia gén molekuláris genetikai vizsgálata, ezen belül a génnel szorosan kapcsolt DNS markerek azonosítása, valamint az Rysto expressziójával kapcsolatba hozható cDNS-ek izolálása volt. A munka során a White Lady fajtán dolgozva, AFLP és RAPD technikákat alkalmazva, a vizsgált génhez négy szorosan kapcsolt, a szakirodalomban publikált egyéb Rysto markerektől különböző markert azonosítottunk. A markerek megbízhatóságát 3 populáción is leellenőriztük. Meghatároztuk a markerek szekvencia sorrendjét, melynek alapján egy marker a paradicsom 12-es, 3 marker pedig a burgonya 5-ös kromoszómáján lévő szekvenciákkal mutatott magas homológiát. A White Lady fajtából mesterséges PVY fertőzés után különböző időpontokban RNS-t izoláltunk, s elkezdtük first strand szintézist követően olyan cDNS klóntárak készítését, melyek a génizolálás későbbi kiindulási alapját jelenthetik.
kutatási eredmények (angolul)
The potato virus Y (PVY) is one of the most important potato pathogen worldwide. In case of severe infection and susceptible variety the yield reduction can reach 100 %. The most effective way of protection against PVY is the cultivation of resistant varieties. Accordingly the goal of our research project was the molecular study of Rysto extreme resistance gene originating from the wild potato species S. stoloniferum and being common in Keszthely’s bred potato varieties. Among this we focused on the identification of DNA markers tightly linked to the resistance gene as well as on the identification of cDNAs expressed as the effect of the expression of Rysto gene. During the study working on variety White Lady for markers tightly linked to the resistance gene was identified by the help of AFLP and RAPD techniques. These markers were proved to be different from all previously published Rysto markers. The reliability of the markers were proved on three different populations. Based on their sequencing data one of them showed high homology to a region of chromosome XII of tomato, while the other three to a region of chromosome V of potato. RNAs were isolated at different timing after artificial infection of White Lady with PVY. Later creation of cDNA libraries being useful as a starting point for a later gene isolation study was started after first strand synthesis.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/365/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Cernák István, Fehér Emma, Wolf István, Polgár Zsolt, Alföldi Zoltán, Taller János: PVY rezisztenciagén markerezése burgonyában, IX. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, Konferencia kiadvány, 301. oldal, 2003
Taller János, Cernák István, Fehér Emma, Wolf István, Alföldi Zoltán, Polgár Zsolt: Molekuláris rezisztencianemesítés a Georgikonban I., XI. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2005
Emma Fehér, István Cernák, István Wolf, Zsolt Polgár, János Taller: Molecular markers for the Rysto gene in potato, Breeding and Adaptation of Potatoes, EAPR-EUCARPIA Konferencia, Oulu, Finland, Konferencia kiadvány, 37. oldal, 2003
Cernák István, Fehér Emma, Babinszky Gergely, Wolf István, Polgár Zsolt, Alföldi Zoltán, Taller János: Molekuláris rezisztencianemesí-tés a Georgikonban II. A Rysto lókuszhoz kapcsolt RAPD markerek detektálása a burgonyában, XI. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2005
I. Cernák, E. Fehér, G. Babinszky, I. Wolf, Z. Polgár, Z. Alföldi, J. Taller: Development of RAPD markers linked to a new Rysto locus in potato, European Association for Potato Breeding Conference, Bilbao, Spain, 2005
Taller, J., I. Cernák, E. Fehér, I. Wolf, Z. Alföldi, Z. Polgár: Merits and limits of molecular markers in the resistance breeding of potato, European Association for Potato Breeding Conference, Bilbao, Spain, 2005
Cernák I., Fehér E., Polgár Zs., Wolf I., Alföldi Z., Taller J.: Molekuláris genetikai összehasonlító vizsgálatok a burgonyában., IX. Növénynemesítési Tudományos Napok, Konferencia kiadvány 61. oldal, 2003
vissza »