Virális antigének, növekedési faktorok és adhéziós molekulák szerepe a krónikus hepatitis progressziójában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37838
típus K
Vezető kutató Schaff Zsuzsa
magyar cím Virális antigének, növekedési faktorok és adhéziós molekulák szerepe a krónikus hepatitis progressziójában
Angol cím The role of viral antigens, growth factors and adhesion molecules in the progression of chronic hepatitis
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Patológiai, Igazságügyi és Biztosításorvostani Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Gonda Péter
Kiss András
Lotz Gábor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.460
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A munka célja egyes hepatotrop vírusok, kiemelten a hepatitis C vírus (HCV) májkárosodást okozó pathomechanizmusának és a vírus szerepének tanulmányozása volt. Igazoltuk, hogy a Magyarországon legnagyobb arányban előforduló HCV1b genotípus a fertőzöttek 70%-ában steatosissal jár. A máj steatosisa kockázati tényező a krónikus hepatitis C (CH-C) progressziójában. A steatosis fokozatának beépítése a hisztológiai aktivitási indexbe prognosztikailag fontos és korrelál az ALT szint emelkedéssel. Több munkánkban rámutattunk a hepatitis B és C vírus indukált hepatocarcinogenesis különbözőségére, és ebben a virális és gazdasejt faktorok szerepére. A sejtkapcsoló molekulák közül kiemelten a claudinokat vizsgálva igazoltuk, hogy az emelkedett claudin-4 expresszió elkülöníti a cholangiocellularis és hepatocellularis carcinomákat, ugyanis az utóbbiakban nem expresszálódik. A claudin-1 és -2 a fetális és embrionális komponenseket elkülöníti hepatoblastomában, mely differenciál diagnosztikus értékű. Igazoltuk, hogy a hepatikus őssejtek matrilin-2-t, ezen fontos matrix proteint termelik, mely részt vesz a májkárosodást követő szerkezet reorganizációjában, és a máj fibrotikus folyamataiban lényeges tényező.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the study was to investigate the pathomechanism and role of certain hepatotropic viruses causing liver damage, with special emphasis on the hepatitis C virus (HCV). We proved that the HCV1b genotype – the most frequent in Hungary – is associated with steatosis in 70% of those infected and is a risk factor in the progression of chronic hepatitis C (CH-C). From the viewpoint of prognosis, it is important to include the degree of steatosis in the histological activity index since it was found to correlate with the elevation of the ALT level. In our studies we have emphasized the differences between heptitis B and C virus induced hepatocarcinogenesis and have also thrown light on the role of viral and host cell factors. From the cell junction molecules, our studies have prominently focused on the claudins, finding that high claudin-4 expression differentiates cholangiocellular from hepatocellular carcinomas, since it is not expressed in the latter. Further, we have found claudin-1 and -2 to differentiate between the fetal and embryonal components in hepatoblastomas, which bears differential diagnostic significance. Based on our studies it has gained proof that hepatic stem cells produce the important matrix protein: matrilin-2, which has been noted to take part in the structural reorganization following liver damage and is an essential factor in the fibrotic processes of the liver.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/370/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Schaff Zs, Nagy P: Diffúz májbetegségek patomechanizmusában szerepet játszó új tényezők: apoptosis és őssejtek, Orv Hetil 145: 1787-1793, 2004
Schaff Zs, Kovalszky I, Páska Cs, Kiss A: A hepatitis vírusok szerepe a hepatocarcinogenesisben, \''A népegészségügy kihívásai és lehetőségei a posztgenomika évszázadában\'', Hajdúszoboszló, április 23-25, 2004
Kiss A, Kaposi-Novák P, Páska C, Szabó E, Szijjártó A, Kupcsulik P, Schaff Z: Claudin 2 and 4 mRNA expression is markedly downregulated in human hepatocellular carcinomas while only claudin 2 protein expression showed this phenomenon, 18th Meeting of the European Association for Cancer Research, Innsbruck, Austria, 3-6 July, 2004
Kiss A, Páska C, Szabó E, Holczbauer Á, Szijarto A, Kupcsulik P, Schaff Zs: Markedly downregulated claudin 4 expression differenciates human hepatocellular carcinomas from metastatic liver tumors, Falk Symposium No. 144, Gastroenterology Week, Freiburg, Germany, 16-17 October, 2004
Lodi Cs, Kiss A, Holczbauer A, Batmunkh E, Paku S, Illyes Gy, Kupcsulik P, Schaff Zs: High expression of claudin 4 in human cholangiocellular carcinomas, Falk Symposium No 144, Gastroenterology Week, Freiburg, Germany, 16-17 October, 2004
Jármay K, Lonovics J, Schaff Zs.: Klinikopatológiai megfigyelések krónikus C-vírushepatitis interferon-alfa-kezelése kapcsán., Orv Hetil 144: 1325-1330, 2003
Lotz G, Simon S, Patonai A, Sótonyi P, Nemes B, Sergi C, Glasz T, Füle T, Nashan B, Schaff Zs: Detection of Chlamydia pneumoniae in liver transplant patients with chronic allograft rejection, Transplantation 77: 1522-1528, 2004
Szabó E, Lotz G, Páska Cs, Kiss A, Schaff Zs:: Viral hepatitis: New data on hepatitis C infection., Pathol Oncol Res 9: 215-221, 2003
Jármay K, Karácsony G, Nagy A, Schaff Zs.: Changes in lipid metabolism in chronic hepatitis C., World J Gastroenterol 11: 6422-6428, 2005
Halász J, Holczbauer Á, Páska Cs, Kovács M, Benyó G, Verebély T, Schaff Zs, Kiss A:: Claudin-1 and claudin-2 differentiate fetal and embryonal components in human hepatoblastoma., Human Pathol, In press, 2006
Szabó E, Páska Cs, Kaposi Novák P, Schaff Zs, Kiss A:: Similarities and differences in hepatitis B and C virus induced hepatocarcinogenesis., Pathol Oncol Res 10: 5-11, 2004
Schaff Zs, Székely E, Járay B, Kiss A:: A májdaganatok patológiája., Orv Hetil 145: 368-374, 2004
Kaposi Novák P, Páska Cs, Lódi Cs, Holczbauer Á, Batmunkh E, Szabó E, Szijártó A, Kupcsulik P, Schaff Zs, Kiss A:: Upregulated claudin 1 and downregulated claudin 3 and 4 expression differentiates human hepatocellular carcinoma from colorectal liver metastasis., Előkészületb en, 2006
Batmunkh E, Lódi Cs, Holczbauer Á, Szabó E, Tátrai P, Páska Cs, Kiss A, Kupcsulik P, Kovalszky I, Schaff Zs:: High expression of agrin in hepatocellular and cholangiocellular carcinoma., Előkészületb en, 2006
Szabó E, Nagy P, Paku S, Korpos E, Kiss I, Deák F, Lódi Cs, Páska Cs, Kiss A, Schaff Zs:: High expression of matrilin-2 by stem cells in liver regeneration, Előkészületb en, 2006
Szabó E, Nagy P, Paku S, Korpos E, Kiss I, Deák F, Lódi Cs, Páska Cs, Kiss A, Schaff Zs:: High expression of matrilin-2 by stem cells in liver regeneration. 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, April 13-17, 2005, Paris, France, J Hepatol 42 S2: 134, 2005
Szabó E, Páska Cs, Deák F, Kiss I, Batmunkh E, Lódi Cs, Holczbauer Á, Kiss A, Kovalszky I, Schaff Zs:: Matrilin-2, a novel extracellular matrix component in cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, April 13-17, 2005, Paris, France, J Hepatol 42 S2: 101, 2005
Batmunkh E, Lódi Cs, Holczbauer Á, Szabó E, Tátrai P, Páska Cs, Kiss A, Kupcsulik P, Kovalszky I, Schaff Zs:: High expression of agrin in hepatocellular and cholangiocellular carcinoma. 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, April 13-17, 2005, Paris, France, J Hepatol 42 S2: 88, 2005
Schaff Zs, Jármay K, Karácsony G, Lonovics J, Kiss A, Simon S:: Steatosis in chronic hepatitis C. XXIV. International Congress of the International Academy of Pathology, Amsterdam, The Netherlands, 5-10 October, 2002, Histopathology 44 S1: 128, 2002
vissza »