Development of joint inversion methods to investigate near surface 2-D and 3-D structures  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37842
Type K
Principal investigator Ormos, Tamás
Title in Hungarian Együttes (joint) inverziós módszerek fejlesztése felszín közeli 2-D és 3-D szerkezetek kutatására
Title in English Development of joint inversion methods to investigate near surface 2-D and 3-D structures
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Geofizikai és Térinformatikai Intézet (University of Miskolc)
Participants Daragó, Attila
Gyulai, Ákos
Petho, Gábor
Szabó, Norbert Péter
Török, Ida
Turai, Endre
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.994
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1.) Új direkt feladatok bevonása az együttes inverziós algoritmusokba (3D FD DC geoelektromos, és SH refrakciós ray-tarcing). Az elektromágneses direkt feladat vizsgálata e célból. 2.) Különböző bázisfüggvények szerinti sorfejtések alkalmazása egyetlen inverziós algoritmusban. A függvénysorok hosszának meghatározására irányuló vizsgálatok. 3.) A GRM ''direkt'' inverz refrakciós módszer továbbfejlesztése a sorfejtéses technika alkalmazásával. 4.) Az IP TAU-transzformáció módszerének továbbfejlesztése a sorfejtéses technika alkalmazásával. 5.) Az együttes (joint) inverzó tovább eltérő réteghatárok esetére, apriori információkra alapozott regularizációs egyenlőségek bevezetésével. 6.) A geoelektromos együttes (szimultán) inverzió leképezési pontosságának és megbízhatóságának növelése a kombinált függvény inverziós módszer kifejlesztésével. 7.) Az együttes inverziós módszerek fejlesztése és vizsgálata 3D felszínközeli geológiai szerekzetek kutatásában (Felületi hullám tomográfia és refraktált hullám, valamint geoelektromos függvényinverzió)
Results in English
1.) Introduction of new direct problem solvers in to the joint inversion algorithm (3D FD DC geoelectric, and SH refraction ray-tracing) 2.) The using of series expansion of different basic functions in the same inversion algorithm. Investigations on the length of the series. 3.) Developements and modifications on GRM refraction ''direct'' inversion using the series expansion of basic functions. 4.) Developements and modfication on IP TAU-transformation using the series expansion of basic functions. 5.) Development on the joint inversion with different layer boundaries, based on apriopri informations, using additional equations for regularization. 6.) Development the "combined funtion inversion method" for the better and accurate determination of the model parameter with the geoelectric simultan inversion. 7.) Developments and investigations on joint inversions for 3D near surface structures (Guided wave tomography - refraction waves, and geoelectric joint inversion.
Full text http://real.mtak.hu/372/
Decision
Yes

 

List of publications

 
T. Bálint, L. Ficsór, G. Pethő, I. Török: Some detectability aspects of FEM using HED sources, EEGS-ES 8. konferencia, Aveiro, Portugália, 2002. szeptember 8-12., 2002
M. Dobróka, T. Ormos: 3D approximate joint inversion of refraction traveltimes and guided wave dispersion, EAGE Near Surface konferencia, Palermo, 2005. szeptember 4-7. P064. ISBN 90-73781-914, 2005
Á. Gyulai, T. Ormos: New geoelectric-seismic joint inversion method to determine 2-D structures for different layer thicknesses and boundaries, Geophysical Transactions, 44. 273-299., 2004
E. Turai: IP Data processing results from using TAU-transformation to determine time-constant spectra, Geophysical Transactions, 44. 301-312., 2004
Daragó A.: Refrakciós kiértékelési eljárások összehasonlítása fizikai modellen mért adatok segítségével, XXXV. Ifjú Szakemberek Ankétja, Sárospatak, 2004. március 19-20., 2004
A. Daragó, T. Ormos: Parallel inversion of refracted travel times of P and SH waves using function approximation, Acta Geod. Geoph. Hung. Vol. 40(2), 215-228. 2005., 2005
T. Ormos: Kinematic Inversion of Refracted First Breaks using a function approximation, Near Surface Geophysics (elbírálás alatt), 2006
Turai E., Dobróka M.: Hulladéklerakók jellemzése az IP adatok TAU-transzformációja segítségével/Characterization of the Waste Sites using TAU-Transformation of IP Data, Környezettudományi Konferencia, 2005. március 17-18., Kolozsvár, Sapientia-EMTE, 2005
E. Turai, M. Dobróka: New results in the Waste Site characterization using TAU-transformation of Time-Domain IP Data, EGU General Assembly, Vienna, 24-29 April 2005, 2005
K. Baracza, Á. Gyulai, T. Ormos, I. Szabó, E. Turai, M. Dobróka: The exploration of waste sites by means of geoelectric and seismic methods, EGU General Assembly, Vienna, 24-29 April 2005. EG05-A-05597;MPGR11-1WE4P-0312, 2005
R. Kavanda, Á. Gyulai, T. Ormos: Combined Function Inversion Method, EAGE 68th Conference & Exhibition, Vienna 12-15. June 2006. P221. ISBN 90-73781-00-0, 2006
A. Daragó, T. Ormos: Development on Generalized Reciprocal Method, EAGE Near Surface konferencia, Utrecht, 2004. szeptember 6-9. P040. ISBN 90-73781-37-X, 2004
Ormos T.: Joint Inversion in Exploration of Near Surface Geological Structures., MTA-MGE-ME Inverziós Ankét, Miskolc 2006. március 20-21., 2006
Back »