A Föld plazmakörnyezetének háromdimenziós vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37844
típus K
Vezető kutató Tátrallyay Mariella
magyar cím A Föld plazmakörnyezetének háromdimenziós vizsgálata
Angol cím Three-dimensional study of the plasma environment of the Earth
zsűri Fizika 1
Kutatóhely RMI - Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Dóbé Zoltán
Erdős Géza
Kecskeméty Károly
Németh Zoltán
Szego Károly
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.180
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magnetoszféra különböző tartományainak mérete és tipikus tulajdonságai gyakran változnak a Napból eredő ion/elektronáram gyors és lassú változásainak következtében. A napszél plazmát a magnetoszférikus plazmától a magnetopauza határfelület választja el, előtte kialakul a fejhullám, ahol a napszél paraméterek hirtelen megváltoznak. Az azonos műszerekkel felszerelt négy Cluster szonda különleges lehetőséget nyújt a Föld plazmakörnyezetének háromdimenziós vizsgálatára. Cluster mérések alapján vizsgáltuk a mirror típusú mágneses tér fluktuációk fejlődését a kvázi-merőleges fejhullám és a magnetopauza közötti tartományban. A fluktuációk amplitudója közel egy nagyságrenddel kisebb mértékben növekedett a lineáris modellekből számított értékhez képest. 50 forró plazmával töltött mágneses üreg (Hot Flow Anomaly) jellemző tulajdonságait tanulmányoztuk a fejhullám előtti tartományban. Megállapítottuk, hogy a gyors napszél kedvezően befolyásolja ezen események kialakulását, mivel a napszél sebessége majdnem minden esetben nagyobb volt az átlagos értéknél. A bolygóközi térben a plazma keveredésének kisléptékű mágneses struktúrákra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A Cluster mérések igazolták az elméleti és numerikus modellszámítások alapján várható lepelszerű kétdimenziós struktúrák jelenlétét.
kutatási eredmények (angolul)
The size and characteristic properties of the different regions of the magnetosphere often change as a result of fast and slow changes in the ion/electron flow originating from the Sun. The solar wind plasma is separated from the magnetospheric plasma by the magnetopause boundary surface, in front of which the bow shock forms where solar wind parameters suddenly change. The identically equipped four Cluster satellites provide a unique opportunity for a three-dimensional study of the terrestrial plasma environment. Based on Cluster measurements, the evolution of mirror type magnetic field fluctuations was investigated in the region between the quasi-perpendicular bow shock and the magnetopause. The determined growth rate of the amplitudes was about an order of magnitude smaller than the values predicted by linear model calculations. The characteristic features of 50 hot flow anomalies (magnetic cavities filled by hot plasma) were studied upstream of the bow shock. Fast solar wind was found to favour the evolution of the events since most of them occurrred when the solar wind velocity was above its average value. In the interplanetary field, the effect of plasma mixing was investigated on small-scale magnetic field structures. Cluster measurements supported the existence of sheet-like two-dimensional structures predicted by theoretical models and numerical simulations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/373/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Verigin M; Slavin J; Szabo A; Gombosi T; Kotova G; Plohova O; Szegő K; Tátrallyay M; Kabin K; Shugaev F: Planetary bow shocks: Gasdynamic analytic approach, Journal of Geophysical Research, 108(A8), 1323, 2003
Kecskeméty K; Daly P; Erdős G; Horbury TS; Lucek EA; Tátrallyay M; Dandouras I; Kudela K: Suprathermal ion distributions around hot flow anomalies, STAMMS Conference, Orleans, 2003, p. 60, 2003
Erdős G; Kecskeméty K; Tátrallyay M; Balogh A; Daly P: Analysis of the outbound bow shock crossing event on 3 April 2001, STAMMS Conference, Orleans, 2003, p. 56., 2003
Erdős G; Balogh A; Daly P; Kecskeméty K; Tátrallyay M: ULF waves observed by CLUSTER upstream of the bow shock on 3 April 2001, Magnetospheric Response to Solar Activity Workshop, Prague, 2004, p. 53, 2003
Tátrallyay M; Erdős G: Statistical investigation of mirror type magnetic field depressions observed by ISEE-1, Magnetospheric Response to Solar Activity Workshop, Prague, 2003, p. 28, 2003
Tátrallyay M; Erdős G: Statistical investigation of mirror type magnetic field depressions observed by ISEE-1, Planetary and Space Science, 53: 33-40, 2005
Németh Z: Transport across complex magnetic environment, 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, D1.2-40, 2004
Kecskemtéy K; Erdős G; Facskó G; Tátrallyay M; Dandouras I; Daly P; Kudela K: Distributions of suprathermal ions near Hot Flow Anomalies observed by RAPID aboard Cluster, 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, D 3.1-11, 2004
Verigin M; Tátrallyay M; Erdős G; Kotova G: Magnetosheath-Interplanetary Medium reference frame: application for a statistical study of mirror type waves in the terrestrial plasma environment, 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, D 3.5-68, 2004
Németh Z; Erdős G; Facskó G; Balogh A: Investigation of complex magnetic field configurations using Cluster four-point measurements, 35th COSPAR Scientific Assembly, Paris, D 3.5-69, 2004
Kecskeméty K; Erdős G; Facskó G; Tátrallyay M; Dandouras I; Daly P; Kudela K: Distributions of suprathermal ions near Hot Flow Anomalies observed by RAPID aboard Cluster, Advances in Space Research, 38, 1587-1594, 2006
Németh Z; Facskó G; Erdős G; Balogh A: Plasma mixing as a cause of solar wind magnetic field variations, Advances in Space Research, 37, 467-472, 2006
Verigin M; Tátrallyay M; Erdős G; Kotova G: Magnetosheath-Interplanetary Medium reference frame: application for a statistical study of mirror type waves in the terrestrial plasma environment, Advandes in Space Research, 37, 515-521, 2006
Tátrallyay M: A Föld magnetoszférájának vizsgálata a Cluster program keretében, Földi elektromágnesség konf. http://www.ggki.hu/new/fo.htm, 2003
Facskó G; Kecskeméty K; Erdős G; Tátrallyay M; Dandouras I; Daly P: Global analysis of Hot Flow Anomalies based on Cluster multi-spacecraft measurements between February and April 2003, http://www.astro.unifi.it/~turbo05/session2.html, 2005
Facskó G; Kecskeméty K; Tátrallyay M; Erdős G: Identification and statistical analysis of Hot Flow Anomalies using Cluster multi-spacecraft measurements, Publ. Astronomy Dept. Eötvös University, 15, 93-102, 2005
Facskó G: Low energy particle studies near the Earth using Cluster RAPID measurements, Publ. Astronomy Dept. Eötvös University, 14, 25-33, 2004
Németh Z: Transport across complex magnetic environment, Advances in Space Research, 35, 653-659, 2005
Facskó G; Kecskeméty K; Erdős G; Tátrallyay M; Daly P; Dandouras I: A statistical study of Hot Flow Anomalies using Cluster data, Advances in Space Research, submitted, 2007
Facskó G; Kecskeméty K; Erdős G; Tátrallyay M; Daly P; Dandouras I: A statistical study of Hot Flow Anomalies using Cluster data, 36th COSPAR Assembly, Beijing, D3.2-0112-06, 2006
Tátrallyay M; Erdős G; Balogh A; Dandouras I: The evolution of mirror type magnetic fluctuations in the magnetosheath based on multipoint observations, 36th COSPAR Assembly, Beijing, D3.1-0010-06, 2006
Tátrallyay M; Erdős G; Balogh A; Dandouras I: The evolution of mirror type magnetic fluctuations in the magnetosheath based on multipoint observations, Advances in Space Research, submitted, 2007
Facskó G; Kecskeméty K; Tátrallyay M: Hybrid simulations of Hot Flow Anomalies in the light of Cluster measurements, Publ. Astronomy Dept. Eötvös University, 17, 31-36, 2006
Tátrallyay M; Erdős G: Interplanetary influence on the occurrence of magnetic depressions in the magnetosheath, AGU Spring Assembly, Montreal, session SM00, 2004
Facskó G; Kecskeméty K; Erdős G; Tátrallyay M; Dandouras I; Daly P: Comparison of hot flow anomaly observations aboard Cluster with hybrid simulations, Geophysical Research Abstracts, 8, ST2-1FR5O-006, 2006
vissza »