Sopron és környéke a Kr.e. utolsó évezredben - A Sopron-krautackeri későbronzkori és vaskori telep és temető  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37853
típus K
Vezető kutató Jerem Erzsébet
magyar cím Sopron és környéke a Kr.e. utolsó évezredben - A Sopron-krautackeri későbronzkori és vaskori telep és temető
Angol cím Sopron and its surrounding area in the first millenium BC - Late Bronze Age and Iron Age settlement and cemetery at Sopron-Krautacker
zsűri Régészet
Kutatóhely MTA Régészeti Intézet
résztvevők Havasi Bálint
Rudner Zita Edina
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.452
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Fő célkitűzésünk, a 15 évig tartó soproni ásatás teljes leletanyagának végleges publikációra való előkészítése megvalósult. A program kivitelezésén a DAAD támogatásával egy 9 tagú magyar és német régészekből álló team és még jó néhány természettudományos szakember dolgozik. Az évek során elvégzett munka tapasztalatai befolyásolták a kutatási stratégiát és szemléletváltást eredményeztek. Előtérbe kerültek a gazdaságtörténeti és ökológiai szempontok, ezek komplex értékelését a régebbi és újonnan végzett sokoldalú környezetrégészeti, valamint archaeometriai vizsgálatok tették lehetővé. A telep és temetők leleteinek részletes kronológiai elemzése, egyúttal a környező lelőhelyek korban párhuzamos anyagainak tanulmányozása alapján megállapítottuk, hogy a Lajta- és Soproni-hegység, illetve a Fertő tó között elhelyezkedő mikrorégió központja az őskorban – már a korábban e területen alig ismert neolitikumtól kezdve – Sopron és közvetlen környéke volt. A fejlődés felgyorsulása azonban különösen az általunk hangsúlyosan kutatott későbronzkortól és vaskortól kezdve figyelhető meg. Az új kutatások alapján a késővaskori fazekasság és vasfeldolgozás alapvető hatással volt a kulturális és szociális változásokra és érthetővé teszi azt a kézműipar fejlődésével összefüggő átalakulást, amelyet a Sopron-krautackeri telepen a kelta gazdaság és az azzal összefüggő távolsági kapcsolatok szemléltetnek a mintegy 500 éves európai, római kort megelőző fejlődéssel összhangban.
kutatási eredmények (angolul)
The main aim of our project – that is, preparing the finds of the 15-year excavation at Sopron for publication – has been completed. A team of nine Hungarian and German archaeologists, as well as a number of other specialists, have been working on the realisation of the programme with the support of the DAAD. The experiences gathered along the years have influenced our initial research strategy and therefore resulted in a change of perspective. Economic historical and ecological aspects have come to the forefront, whose complex evaluation has been made possible by comprehensive environmental and archaeometrical studies. After a detailed chronological survey, as well as the analysis of contemporary materials from neighbouring sites, we have established that the prehistoric centre of the microregion between the Lajta Mountains and Lake Fertő was Sopron and its immediate environs, right from the Neolithic onwards (a period that has been hardly known before in the area). An increase in the pace of development is especially obvious from the Late Bronze and Iron Ages onwards, which have been the focal points of our investigation. Based on new research, it seems that Late Iron Age pottery making and iron production had a fundamental impact on cultural and social changes and cast light on the transformation of craftsmanship, which is demonstrated by the existence of a Celtic economy and the long-distance trade, in line with 500 years of pre-Roman European development.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/377/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erzsébet Jerem: Animal sacrifice and structured deposits from the Iron Age and the Early Roman Period in the Carpathian Basin, Exeter, AEA (Association of Environmental Archaeology) előadás, 2006
Erzsébet Jerem: Iron Age Hillforts in Transdanubia (Western Hungary). New remarks to an old topic, Nebelsick, L.D; Metzner-Nebelsick, C; Elites and the Landscape: Iron Age Strongholds in Central Europe p. 305, 2006
Erzsébet Jerem: Problems and achievments in the application of multimedia: cultural heritage and museum presentations in Hungary, Ioannides, M; Arnold, D; Niccolucci, F; Mania; The e-volution of Information Communication Technology in Cultural Heritage. Project papers CIPA/VAST/ pp. 194-199, 2006
Erzsébet Jerem, Zsolt Mester, Zsolt Vasáros: Természeti és régészeti örökség, Magyar Múzeumok, 2004/4, 26-27 oldal, 2004
Erzsébet Jerem, Zsolt Vasáros: A soproni Bécsi-dombra tervezett turisztikai látogatóközpont és kilátó, Soproni Szemle, 2005/2, 125-137 oldal, 2005
Erzsébet Jerem, Zsolt Vasáros: Display Sopron - a project for the presentation of the natural and cultural heritage of a region in NW Hungary., Beyond the Artifact, CAA 2004, Prato p.15., 2004
Erzsébet Jerem, Zsolt Vasáros: Visitor Centre Sopron: A Project for the Presentation of the Cultural, Natural and Intellectual Heritage of a Region in NW Hungary., Workshop 9 ''Archäologie und Computer'' Wien, Abstracts der Sessions Tourismus - Weltkulturerbe p.38., 2004
Erzsébet Jerem: Applying interdisciplinarity in the research of Celtic religion: pros and cons (Remarks on the FORCAN-FERCAN project)., 5th International Colloquium of Anthropology of the Indo-European World and Comparative Mythology. A Santiago de Compostelaban tartott ülésszak aktáiban fog megjelenni, 2005
Erzsébet Jerem: Vaskori táj és erdőgazdálkodás, In: Az erdő és fa régészete és néprajza. Archaeology and Ethnography of Forest and Wood, pp. 35-38, 2007
Elizabeth Jerem, Thomas Meier: Landscape Ideologies, European Association of Archaeologists - 11th Annual Meeting - Cork, p.101, 2005
Erzsébet Jerem, Zita Edina Rudner: Man - Vegetation Relations in a lake-close environment in Late Holocene at Sopron-Krautacker, Hungary, in print, 2006
Erzsébet Jerem, Zsolt Vasáros, Gábor Kállay, Zsolt Mester: The Concept of Archaeological Presentation Sites and Visitor Centres in Hungary, pp. 97-105. in: Jerem E; Mester Zs; Benczes R; Archaeological and Cultural Heritage Preservation within the Light of Technologies. Epoch Lecture Notes. Archaeolingua, Bp., 2006
Erzsébet Jerem, György Csáki: GIS Application and Digital Mapping at Sopron-Krautacker (NW-Hungary), Fargo, ND - USA. Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage. CAA2006, 2006
Elizabeth Jerem: Applying interdisciplinarity in research on Celtic religion: the case of the Eravisci, Journal of Roman Archaeology (in print) Supplement volume in: Häusler, R; King, T; Continuity and Innovation in Religion in the Roman West, 2007
Erzsébet Jerem, Zsolt Mester, Zsolt Vasáros: Projects for the Presentation of the Natural and Cultural Heritage in Hungary, (in print) in: Niccolucci, F; Hermon, S (eds.); CAA2004, Prato, 2007
Erzsébet Jerem: Funktion und Charakteristika der spätkeltischen Höhensiedlungen an der Donau anhand ausgewählter Beispiele., Internationales ÖGUF-Symposium 2006. Kelten – Römer – Germanen im Spannungsfeld von Integration und Konfrontation p.3., 2006
Erzsébet Jerem: Archaeological Parks in Hungary, Százhalombatta, Park konferencia megnyitó előadása, 2006
Erzsébet Jerem: A Sopron-krautackeri ásatások, és a feldolgozás legújabb eredményei., Sopron, A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulati Vándorgyűlése, előadás, 2006
Elisabeth Jerem, Zsolt Vasáros, Magdolna Vicze: Plans of a new Visitor Centre at the Archaeological Park in Százhalombatta, Hungary. The latest multipurpose project for presenting Cultural Heritage, Bécs, Archäologie und Computer. Kulturelles Erbe und Neue Technologien. Workshop 11. Projektbörse, előadás, 2006
Erzsébet Jerem: Problems and achievments in the application of multimedia: cultural heritage and museum presentations in Hungary, VAST Ciprus, Nicosia, előadás, 2006
Erzsébet Jerem: Das späthallstatt- und latènezeitliche Gräberfeld von Sopron-Krautacker in seinem kulturellen Umfeld, Roundtable, Budapest, előadás, 2006
vissza »