A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37854
típus K
Vezető kutató Kerezsi Klára
magyar cím A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében
Angol cím Restorative justice for tracking crime
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Kriminológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barabás Andrea Tünde
Kiss Anna
Vígh József
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.046
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négyéves kutatás során a kutatási team regionális szakmai munkamegbeszélések megszervezésével mérte fel a szakemberek ismereteit a helyreállító igazságszolgáltatás ismertségéről. A kutatás során 3 empirikus kutatást végeztünk: 1.) fiatalkorú bűnelkövetők körében mértük fel, hogy hajlandók lennének-e az okozott kár helyreállítására, 2.) 1200 fős lakossági mintán és 3.) 512 jogi végzettségű ügyészségi munkatárs körében mértük fel, hogy mit gondolnak a RJ eszközeiről és a büntető igazságszolgáltatás feladatairól. A kutatás eredményeit 11 publikációban hasznosítottuk.
kutatási eredmények (angolul)
The researchers organized several workshops during the first year of the research project for testing the knowledge base of the participating professionals (e.g. judges, public prosecutors, policemen, probation officers) about restorative justice. We conducted three empirical researches meanwhile: 1.) we tested the willingness of reparation among young offenders in reformatory schools or under probation period 2.) we tested the citizens’ attitude in a representative sample of 1200 respondents concerning restorative justice and the aims and tasks of criminal justice system, and 3.) we tested the attitudes in a non-representative sample of 512 law enforcement professionals’ (public prosecutors and clerks) concerning restorative justice. The results of the research project have been disseminated in 11 publications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/378/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kerezsi Klára: A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata, Kriminológiai Tanulmányok (szerk: Irk, F.), Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 121-159.o, 2003
Kerezsi Klára: A közösség és a közösségi büntetés, Belügyi Szemle 2003/2-3. sz. 84-109.o., 2003
Vígh József: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazságszolgáltatás rendszerében, Jogelméleti Szemle 2003/2 http://www.extra.hu/jesz/, 2003
Vígh József: Restorative Criminal Justice and Society, Annales Universitatis Scentiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Tomus XLIII. Budapest, 2003. 71-99, 2003
Vígh József: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazság-szolgáltatás rendszerében, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis de Rolando Eötvös nominatae tom. XL ann. 2003 Budapestini, ELTE (szerk: Földi, A.). 193-221. old, 2003
Barabás A. Tünde – Windt Szandra: Elterelés vagy elzárás?, Kriminológiai Tanulmányok, 41.k. (szerk: Irk, F.) Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 295-315.o., 2004
Barabás A. Tünde: Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában, KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest, 2004., 2004
Kiss Anna: Az adhéziós eljárás szerepe a büntetőeljárásban, Kriminológiai Tanulmányok 42. k. (szerk: Irk, F.) Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 367-380.old., 2005
Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: Az alternatív szankciók dilemmája napjaink büntetőpolitikájában, Complex Kiadói Kft. Budapest (Megjelenik:2006.október), 2006
Tamási Erzsébet (szerk): A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében, Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest (Megjelenik:2006.szeptember), 2006
Kerezsi Klára: Public opinion on safety and crime prevention, The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 15-17, Program and Abstracts, p.212-213, 2006
vissza »