International trade theory and the Hungarian agricultural trade  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37868
Type K
Principal investigator Fertő, Imre
Title in Hungarian Kereskedelemelmélet és magyar agrárkereskedelem
Title in English International trade theory and the Hungarian agricultural trade
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Nemes, Gusztáv
Podruzsik, Szilárd
Szabó, Gábor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.048
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
CMS modell azt mutatja, hogy Magyarország általános versenyképessége az EU-ban és a világpiacon csökkent, Az agrárkereskedelem speicalizációja vegyes képet mutat. Eredményeink szerint a vizsgált időszakban a kereskededelem szerkezete konvergált Csehországban, Magyarországon, Litvániában, Lengyelországban és Szlovéniában, míg a polarizálódott Észtországban, Lettországban és Szlovákiában. Az egyes csoortokban a B indexek nagyobb változékonyságot mutattak. Meglehetősen nagy annak a valószínűsége, hogy egy termékcsoport specializációja csökkenjen, míg annak növekedésére az esély változó. A kutatás ágazaton belüli kereskedelmet vizsgálta Magyarország és az Eu között. Az ágazaton belüli kereskedelmet horizontális és vertikális összetevőire bontjuk az egységértékek alapján. Eredményeink azt mutatják, hogy a vertikális típusú kereskedelem meghatározó a teljes ágazaton belüli kereskedelemben a mezőgazdasági termékek esetében. Pozitív kapcsolatot találunk a tényezőellátottság és a vertikális ágazaton belüli kereskedelem között. Megmutatjuk továbbá, hogy a jövedelemelosztásnak nincs szignifikáns hatása, míg a távolság csak az N típusú vertikális differenciált modellt befolyásolja. Továbbá, a regressziós elemzésben az ágazaton belüli kereskedelem különböző mérőszámai közül az ágazaton belüli kereskedelem szintje jobb függő változónak bizonyult, mint az ágazaton belüli kereskedelem foka, illetve aránya.
Results in English
Constant Market Share analysis indicates that Hungary’s general competitiveness in EU and world markets fell. The extent of trade specialisation exhibits a mixed trend; Our results suggest that trade pattern has converged in Czech Republic, Hungary, Lithuania, Poland and Slovenia, while it polarised in Estonia, Latvia, and Slovakia over the period. For particular product groups, the indices display greater variation. They are stable for product groups with comparative disadvantage, but product groups with weak to strong comparative advantage show significant variation. The research investigates intra-industry trade (IIT) in agri-food products between Hungary and the EU. Intra-industry trade is separated into its horizontal and vertical components on the basis of differences in unit values. Results show vertical type trade is predominant in total IIT of agri-food products. We find a positive relationship between factor endowment and vertical IIT. It is also shown that variation in income distribution has no significant effect, and distance affects significantly only N models of vertical IIT. More importantly, using a measure of IIT that reflects the level of trade produces better regression results than those based on the degree or share of IIT. The model relating to Hungary’s vertical IIT in agri-food products yields the most promising results in terms of explanatory power.
Full text http://real.mtak.hu/383/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fertő Imre: Revealed Comparative Advantage in Hungarian Agriculture, Competitiveness of National Economies and The Efficient Integration into the European Union. Cluj-Napoca, Romania, pp. 387-396, 2003
Fertő Imre: Agri-Food Trade between Hungary and the EU, Századvég Kiadó, Budapest, 1-257. o., 2004
Fertő Imre: Kereskedelem okozta alkalmazkodás a magyar gazdaságban, Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai, Pécs, 34-40. o., 2004
Fertő Imre: Magyarország mezőgazdasági kereskedelmének teljesítménye az Európai Unióban a kilencvenes években, Gazdálkodás Vol. 48. (2) pp. 15-25, 2004
Fertő Imre: A közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelmének teljesítménye az Európai Unióban a kilencvenes években, Külgazdaság Vol. 48. (5) pp. 64-80, 2004
Fertő Imre: Az ágazaton belüli kereskedelem mérése, Külgazdaság Vol. 48. (12) pp. 45-59, 2004
Fertő Imre, Lionel Hubbard: Az agrárkereskedelem dinamikája – A csatlakozó országok esete, Közgazdasági Szemle Vol. 52. (1) pp. 24-38, 2005
Fertő Imre: A komparatív előnyök mérése, Statisztikai Szemle Vol. 81 (4) pp. 309-327, 2003
Fertő Imre, Lionel Hubbard: A vertikálisan és horizontálisan differenciált mezőgazdasági termékek ágazaton belüli kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között, Közgazdasági Szemle Vol. 50. (2) pp. 152-163, 2003
Fertő Imre: The Dynamics of Hungarian Agri-Food Trade Pattern in the EU, Acta Oeconomica Vol. 53. (4) pp. 391-405, 2003
Fertő Imre, Lionel Hubbard: Revealed Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian Agri–Food Sectors, The World Economy Volume 26 (2) pp. 247–259, 2003
Fertő Imre: Vertikálisan differenciált kereskedelem és az egy főre jutó GDP - Az Európai Unióval folytatott magyar élelmiszerkereskedelem példája, Külgazdaság Vol. 47. (12) pp. 30-41, 2003
Fertő Imre: A magyar agrárkereskedelem dinamikája az EU piacain, Európa Fórum, Vol. XIII. (1) pp. 102-112, 2003
Fertő Imre: A magyar agrárkereskedelem dinamikájáról a világpiacon, Competitio Vol. 2. (1) pp. 26-35, 2003
Fertő Imre, Lionel Hubbard: Megnyilvánuló komparatív előnyök és versenyképesség a magyar élelmiszer-gazdaságban, Külgazdaság Vol. 46. (9) pp. 46-58, 2002
Fertő Imre: Vertically Differentiated Trade and Differences in Factor Endowment - The Case of Agri-Food Products between Hungary and the EU, TJournal of Agricultural Economics, Vol. 56. (1) pp. 117-134, 2005
Fertő Imre: Dinamikus ágazaton belüli kereskedelem és alkalmazkodási költségek. – A magyar élelmiszeripar esete., Külgazdaság Vol. 48. (10) pp. 47-65, 2005
Fertő Imre: Megnyilvánuló komparatív előnyök a magyar mezőgazdaságban: kaotikus vagy koherens szerkezet?, Competitio, Vol. 4. (2) pp. 59-82, 2005

 

Events of the project

 
2011-12-21 08:50:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »