A mezőgazdasági gépesítési problémák megoldásának elvi és módszertani megalapozása a kis- és középvállalkozásokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37872
típus K
Vezető kutató Husti István
magyar cím A mezőgazdasági gépesítési problémák megoldásának elvi és módszertani megalapozása a kis- és középvállalkozásokban
Angol cím Theoretical and practical fundation of the solution of farm machinery problems in the small and medium size enterprises
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Alkalmazott Menedzsment Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Benko János
Daróczi Miklós
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.768
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás elsődleges céljának megfelelően olyan gépesítésfejlesztési módszertant hoztunk létre, amely alkalmas a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások gépparkjának összeállítására, illetve a már meglévő géppark racionális fejlesztésére. Továbbfejlesztettük a termeléstechnológiák tervezésének módszertanát. Kidolgoztuk a géprendszer-tervezés alapjául szolgáló „mérleg-egyenlet” alkalmazási feltételeit és erre építve modellszámításokat végezve igazoltuk módszertanunk használhatóságát. A kialakított módszertan használata nem igényel jelentős számítógépes tudást és kapacitást, továbbá speciális előismereteket. Próbaszámításaink és azok gyakorlati kontrollja alapján jó esélyt látunk arra, hogy a kutatás eredményei a mezőgazdasági kis- és középvállalkozók körében érdeklődésre tartsanak számot.
kutatási eredmények (angolul)
According to the primary objective of the research, we developed such methodology for machinery development that is suitable to arrange and rationally develop the machinery stock of the small and medium-size agricultural enterprises (farms). We improved the planning methodology of the production technologies. We developed the application conditions of the “scale equation” that is the base for machinery system planning. We justified the applicability of our methodology by model calculations based on the “scale equation”. The use of this methodology does not require special computer skill and capacity or special preliminary studies. According to our calculations and their practical control, we truly think that the small and medium-size agricultural enterprises will be interested in the results.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/384/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
HUSTI István: Mitől nehéz a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások gépesítése?, MTA AMB XXVIII. K+F Tanácskozás. Gödöllő, 2004. január 20-21. 1. kötet 232 � 237. p., 2004
DARÓCZI Miklós: Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése, PhD értekezés. SZIE, GEK, Gödöllő, p.139., 2004
HUSTI István: Fókuszban a gépesítési költségek. A mezőgazdasági gépesítés gazdasági hatásai (2.), =Gyakorlati Agrofórum. 2004. 15. évf. 12. sz. p.: 38-40. ISSN 1416- 0927 7, 2004
DARÓCZI Miklós: Gépberuházási döntések motivációi a mai magyar mezőgazdaságban., MTA AMB K+F Tanácskozása. Gödöllő, 2005. január 18-19., 2005
HUSTI István: Gépesítés-ökonómiai problémák a mai magyar mezőgazdaságban, MTA AMB K+F Tanácskozása. Gödöllő, 2005. január 18-19., 2005
HUSTI István: Why is the mechanisation of Hungarian small and medium size farms so difficult.(Miért nehéz a magyar mezőgazdasági kis- és középüzemek gépesítése?)., Hungarian Agricultural Engineering. No. 17. p.: 74-75. HU ISSN 0864-7410, 2004
HUSTI István: A mezőgazdasági gépesítés gazdasági hatásai (3.), =Gyakorlati Agrofórum. 2004. 16. évf. 2. sz. p.: 66-70. ISSN 1416- 0927, 2005
HUSTI István: Gépesítés-ökonómiai problémák a mai magyar mezőgazdasági kis- és középvállalkozásokban., II. Erdei Ferenc Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2003. VIII. 28-29. 19-23. p. -2. CD: ISBN 963 472 742 5.19., 2003
HUSTI István: Gondok és teendők a magyar mezőgazdaság kis- és középvállalkozásainak gépesítésében., XLVII. Georgikon Napok és 15. ÖGA éves találkozó. Keszthely, 2005. szeptember 29-30. Abstract: 74. p. Proceedings: CD, ISBN 963 9096 997, 2005
HUSTI István: A mezőgazdasági kis- és középvállalkozások gépesítését befolyásoló tényezők., MTA AMB XXX. K+F Tanácskozás. Gödöllő, 2005. január 24., 2006
HUSTI István: Problems and Tasks in the Mechanisation of Small and Medium-Size Farms in Hungary., Proceedings of the 34th International Symposium “Actual Tasks on Agricultural Engineering”, Opatija, Croatia, 21-24. February 2006. Proceedings: p. 445-455., 2006
HUSTI István: Műszaki fejlesztés a mezőgazdaságban., MTA Doktori értekezés. Budapest, 2005. p.161, 2005
HUSTI István: Mezőgazdasági vállalkozásaink gépesítésének ökonómiai problémái., Debrecen, AVA Nemzetközi Konferencia, 2003. április 1-2. CD: ISBN 963 472 742 5., 2003
HUSTI István: Technical Development Tasks int he Hungarian Agriculture., Int. Scientific Days 2006 („Competitivness int he EU – Challenge for the V4 Countries” May 17-18, 2006. Nitra, Slovak Republic. CD ISBN 80-8069-704-3, 2006
HUSTI István: A mezőgazdasági gépesítés gazdasági hatásai (1.), =Gyakorlati Agrofórum. 2004. 15. évf. 11. sz. p.: 70-72. ISSN 1416- 0927, 2004
HUSTI István: A mezőgazdasági gépesítés gazdasági hatásai (1.), =Gyakorlati Agrofórum. 2004. 15. évf. 11. sz. p.: 70-72. ISSN 1416- 0927, 2004
HUSTI István: A mezőgazdasági termelés eszközei, A mezőgazdaság földrajza. Szerk.: SZABÓ LAJOS. p. 245-270, 2005

 

Projekt eseményei

 
2011-02-28 09:44:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Műszaki Gazdaságtan Tanszék (Szent István Egyetem), Új kutatóhely: Alkalmazott Menedzsment Tanszék (Szent István Egyetem).
vissza »