A magyar folklór szövegek tematikus chrestomathiája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37900
típus K
Vezető kutató Voigt Vilmos
magyar cím A magyar folklór szövegek tematikus chrestomathiája
Angol cím Treasury of Hungarian folklore texts
zsűri Kultúra
Kutatóhely Néprajzi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.455
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményei A magyar folklór első, filológiailag pontos, több műfajra kiterjedő antológiájának elkészítése (Voigt Vilmos szerk.: Magyar folklór szöveggyűjtemény. Budapest, 2005. Osiris Kiadó, 845 lap, illusztrációkkal – az „Osiris tankönyvek” sorozatban). A könyv a magyar folklorisztika legfontosabb kiadványcsoportjait veszi alapul, a XIX. század elejétől napjainkig. Teljes, fontos szövegeket közöl, bevezetőkkel és kommentárokkal. Ezek kitérnek a szövegek folklór műfajok textológiájára. A kötet az egyetemi oktatás számára készült. Hasonló méretű és pontosságú folklór antológiát Európában sem készítettek.
kutatási eredmények (angolul)
Results of the research project After many years of the research the very first anthology of Hungarian folklore texts was published: Voigt, Vilmos (ed.) : Magyar folklór szöveggyűjtemény. Budapest, 2005. Osiris Publishers, 845 p., with illustrations. In the textbook series „Osiris tankönyvek”, published for universities, teaching folklore, Hungarian language, and literature. Its text selection covers the years from 1800 until today. Folk songs, ballads, tales, ritual poetry are the major genres included, and there is also a rich collection of folk music, with references to dances and childrens’ games. In a separate chapter texts by famous Hungarian writers are included, which refer to Hungarian folklore as well. All the published texts are full, carefully edited, and with necessary philological notes added. The book has no parallels in Hungary or abroad. There is no similar anthology in European folklore research, both for its size, complexity and textual treatment. The research led to new methods and considerations in actual folklore textology in Hungary.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/396/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Voigt Vilmos: Magyar folklór szöveggyűjtemény. I., Osiris Kiadó. 845 lap, illusztrációk. 4. ''Osiris tankönyvek'' Budapest, 2005
Voigt Vilmos: A Brief Account of More than Two Hundred Years of Teaching Folklore and Ethnography (including Cultural Anthropology) at Hungarian Universities, Acta Ethnographica Hungarica, 2004
Voigt Vilmos: Is there an ’Ecclesiastic Code’ of Early European Folk Ballad and Song Collecting?, Peere, Isabelle – Top, Stefaan (eds.): Ballads and Diversity. Perspectives on Gender, Ethos, Power and Play. Trier, 258-265., 2004
Voigt Vilmos: Alte Namen für „alte Wörter”. Historische Bezeichnungen der europäischen Sprichwörter., Földes, Csaba (edidit): Res humanae proverbiorum et sententiarum. Ad honorem Wolfgangi Mieder. Tübingen, 365-377., 2004
Voigt Vilmos: A közmondások megnevezésének európai mintái., Magyar Nyelv C (2004/4) 474-481., 2004
Voigt Vilmos: Újabb adatok a magyar folklór forrásismeretéhez., Bárth Dániel – Laczkó János szerk.: Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére. Kecskemét, 525-543., 2004
Voigt Vilmos: Rímek és „rímek” a magyar folklórban, Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Budapest, III. kötet, 205-217., 2004
Voigt Vilmos: Magyar folklórtörténeti adatok Bod Péter szótárában (1767), Tüskés Gábor, szerk.: Bod Péter, a historia litteraria művelője. Tanulmányok. Budapest, 2004
Voigt Vilmos: A kővé vált pénzek folklórja, Hála József – Kecskeméti Tibor – Voigt Vilmos: Kőpénzek. Mondák, költemények és énekek. Marosvásárhely, 249-311., 2004
Voigt Vilmos: Magyar, magyarországi és nemzetközi. Történeti folklorisztikai tanulmányok,, Budapest,, 2004
Voigt Vilmos: A magyar népballadák címei., In: Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének 10 éves jubileumán... Budapest, 9-17. 9., 2004
Voigt Vilmos: Les questions de la textualisation du folklore hongrois,, Paládi-Kovács Attila (eitor-in-chief): Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millenium. Budapest, 321-333.,, 2004
Voigt Vilmos: A folklór textológia új távlatai (nálunk)., In. Folklorisztikai olvasmányok III. Szeged, 13-20. 13., 2003
Voigt Vilmos: A magyar ősvalláskutatás kérdései.,, Budapest,, 2003
Voigt Vilmos: Allegorie und Ideologie in einem "doppelköpfigen" klassischen Werk der Europäischen Ethnologie: "Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild". = Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung 39 (2003) 33-50. 50., = Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung 39 (2003) 33-50. 50., 2003
Voigt Vilmos: Die Entdeckung von Burgenland., Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 21 (2004) 198-207. 198., 2004
Voigt Vilmos: Régi magyar álmok és álomelméletek. Ethnographia 115 (2004) 47-62. 47., Budapest, 2004
Voigt Vilmos: A magyar folklór textológia helyzete és új távlatai., Irodalomtörténet LXXXV (2004) 356-366. 366., 2004
Voigt Vilmos: Sebestyén Gyula folklórszöveg-elemzései., Ethnographia 115 (2004) 143-161. 144., 2004
Voigt Vilmos: Balassi Bálint rímei., Hungarológiai Közlemények. XXVI (2005/1.) 24-50. 24., 2005
Katona Imre - Voigt Vilmos: ''A Magyar Népköltészet Forrásai'', című kiadványsorozatról Mindenes gyűjtemény I. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára Budapest, 483-491., 2005
vissza »