A büntetőeljárás egyszerűsítése és gyorsítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37917
típus F
Vezető kutató Herke Csongor
magyar cím A büntetőeljárás egyszerűsítése és gyorsítása
Angol cím Reducation and acceleration in the Criminal Procedure Law
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjog Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.692
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2005-ös évben mind a szűkebb kutatási területemen (a büntetőeljárás gyorsítása és egyszerűsítése), mind a komplex büntető eljárásjogi ismeretek terén fontos kutatómunkát végeztem. Az év során lehetőségem nyílt több külföldi egyetemen is kutatómunkát végezni. Némelyiket az OTKA támogatásból finanszíroztam, más részüket a PTE, azon belül is az Állam- és Jogtudományi Kar fedezte. A külföldi kutatások (Pozsony, München, Vilnius, Graz, Prága, Firenze stb.) eredményeképpen igen gazdag anyag gyűlt össze az OTKA kutatáshoz. A külföldön végzett kutatásnak konkrét eredményei is születtek, többek között ez tette lehetővé a 2005. évben megjelent 8 idegen nyelvű és egy magyar nyelvű tanulmány elkészítését. Ezek jó része közvetlenül a kutatási területhez kapcsolódik, más részük annak egyes részkérdéseit érinti. Az eredeti munkaterv szerint 2006. évben kell sort keríteni egy összefoglaló monográfia elkészítésére. Ez várhatóan 2006. év végén fog megjelenni és a kutatási területnek megfelelően a büntetőeljárás gyorsítása, azon belül is különösen a vádalkus eljárás a témája. Összességében a kutatást eredményesnek ítélem meg, különös tekintettel arra, hogy a fent említett tanulmányokon felül Gazdasági büntetőeljárás címmel egyetemi tananyagot is írtam (amely szintén nagyban koncentrál az egyszerűsítés és gyorsítás kérdéskörére).
kutatási eredmények (angolul)
In the year 2005, I performed important research work both in my specific area of research (quickening and simplifying the criminal procedure) and in the field of complex criminal procedures. I had possibility during the year to do research at a few foreign universities. Some of the researches were financed from OTKA support, some of them were financed by the PTE, more precisely the Faculty of Political Science and Law. As the result of the research abroad (Bratislava, Munich, Vilnius, Graz, Prague, Florence, etc,) I could collect a very rich material to the OTKA research. The research I did abroad had concrete results, this made possible among others the preparation of the 8 studies in foreign language and one study in Hungarian language published in 2005. Many of these are directly connected to the field of research some of them tackle certain partial issues thereof. According to the original work plan a summary monograph should be prepared in 2006. This will probably come out at the end of 2006 and the subject will be in harmony with the research field namely the quickening of the criminal procedures, within this the plea bargain procedure. I think that the research was successful as a whole, with special regard to the fact that in addition to the studies mentioned above I also wrote a university course book entitle Economic Criminal Procedure (which mostly focuses on the issue of quickening and simplifying).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/401/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Herke Csongor: Büntető eljárásjog. Felkészülést segítő kártyacsomag a büntető eljárásjog tanulásához., Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005. 169 p., 2005
Herke Csongor: Gazdasági büntetőeljárás., Egyetemi jegyzet. Pécs, 2005. 80 p., 2005
Herke Csongor: Kriminalisztika tankönyv és atlasz. (Társszerzők: Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba), Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2005. 600 p., 2005
Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Tremmel Flórián: Új magyar büntetőeljárás, Dialóg-Campus Kiadó, 2004
Herke Csongor: Die Möglichkeiten der vereinfachten Beweisaufnahme in der Vorgerichtsstellung, Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára. PTE ÁJK Pécs, 2004. 53-58. o., 2004
Herke Csongor: Die Absprache im Spiegel der verfassungsrechtlichen Grundsätze, Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. PTE ÁJK Pécs, 2004. 109-114. o., 2004
Herke Csongor: A letartóztatás elrendelésének feltételrendszere, különös tekintettel az alaki feltételekre., In: Tóth Mihály (szerk.): Büntető eljárásjogi olvasókönyv. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 270-281. o., 2003
Herke Csongor: Az ártatlanul elszenvedett előzetes letartóztatással kapcsolatos kártalanítás feltételei, különös tekintettel a terhelt megtévesztő magatartására., In: Tóth Mihály (szerk.): Büntető eljárásjogi olvasókönyv. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 489-500. o., 2003
Herke Csongor: Új magyar büntetőeljárás dióhéjban. (Társszerző: Hautzinger Zoltán)., Pécs, 2003. 127 p., 2003
Herke Csongor: A letartóztatás., Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002. 367 p., 2002
Herke Csongor: Die Behörden im ungarischen Strafverfahren. (Társszerző: Hautzinger Zoltán), In: Gál István László – Kőhalmi László (szerk.): Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára. Pécs, 2005. 145-155. o., 2005
Herke Csongor: The role of criminal recording in the criminalistics involving DNA database. (Társszerző: Fenyvesi Csaba), In: Tremmel Flórián és társai (szerk.): Orvosok és jogászok a büntető igazságszolgáltatásban. Dezső László emlékkönyv. Pécs, 2005. 45-54. o., 2005
Herke Csongor: Die Taktik der persönliche Freiheit begrenzenden Zwangsmassnahmen., In: Jurisprudencia. Kriminalistikos teorija ir nusikalstamų veikų tyrimas. Mokslo darbai 65 (57) tomas. Vilnius, 2005. 67-73. o., 2005
Herke Csongor: Znaczenie analizy kodu DNA na wêgrzech., In: Rafa³ Cie¶la (red.): Nauka wobec praxdy s±dowej. Ksiêga pami±tkowa ku czci profesora Zdzis³ava Kegla. Wroclaw, 2005. 221-226. o., 2005
Herke Csongor: Plea Bargaining as a Measure fort he Fight Against Organized Crime., In: Зборник радова. Collected papers. XXXIX, 1 (2005), Novi Sad, 2005. 189-200. o., 2005
Herke Csongor: Mediation and restorative justice., Jogelméleti Szemle, 2005/2. szám. Internetes elérhetősége: http://jesz.ajk.elte.hu/herke22.html (2005. 06. 20.), 2005
Herke Csongor: Der Kontakt des Verdächtigten mit seinem Verteidiger während der Untersuchungshaft., In: Ligeti Katalin (szerk.): Wiener A. Imre ünnepi kötet. KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2005. 265-274. o., 2005
Herke Csongor: Structure of the expertise on handwriting., In: Balogh Ágnes – Hornyák Szabolcs (szerk.): Tanulmánykötet Erdősy Emil professzor 80. születésnapja tiszteletére. PTE ÁJK Pécs, 2005. 171-175. o., 2005
Herke Csongor: Die Bedeutung der DNA-Analyse in Ungarn., In: Kriminalistika ako teória, praktická veda a uèebná disciplína. Bratislava, 2004. 140-144. o., 2004
Herke Csongor: Die Beschleunigung des Strafverfahrens im ungarischen und im deutschen Recht – Eine vergleichende Analyse der Vorgerichtsstellung und des beschleunigten Strafverfahrens., In: Herke Csongor (szerk.): Jog és jogászok a 21. század küszöbén. A bűnügyi tudományok alszekció előadásainak szerkesztett változata. (Nemzetközi konferencia, Pécs, 200, 2004
Herke Csongor: Untersuchungshaft – ohne Haftgrund., In: Gellér Balázs (szerk.): Györgyi Kálmán ünnepi kötet. KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2004. 295-302. o., 2004
Herke Csongor: Das Verfahren gegen einen abwesenden Beschuldigten in Ungarn., In: Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára. Társszerkesztő Korinek László és Kőhalmi László. PTE ÁJK Pécs, 2004. 53-58. o., 2004
Herke Csongor: Die Absprache im Spiegel der verfassungsrechtlichen Grundsätze., In: Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. Társszerkesztő Korinek László és Kőhalmi László. PTE ÁJK Pécs, 2004. 109-114. o., 2004
Herke Csongor: Die Möglichkeiten der vereinfachten Beweisaufnahme in der Vorgerichtsstellung., In: 80 éve Pécsett. Jubileumi előadások a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. PTE ÁJK Pécs, 2003. 16. o., 2003
Herke Csongor: Die Absprache als ein Institut der Strafverfahrenserleichterung., In: Fenyvesi Csaba – Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára. PTE ÁJK Pécs, 2003. 97-106. o., 2003
Herke Csongor: The Modification of New Hungarian Criminal Procedure Code., Jogelméleti Szemle, 2002/4. szám. Internetes elérhetősége: http://www.extra.hu/jesz/herke12.html (2002. 12. 19.), 2002
Herke Csongor: Die Perspektiven der Vereinfachung des ungarischen Strafverfahrens im Spiegel der Empfehlung des Europarates., In: Fenyvesi Csaba - Herke Csongor (szerk.): Tanulmányok Erdősy Emil professzor tiszteletére. PTE ÁJK Pécs, 2002. 74-87. o., 2002
Herke Csongor: La nouva Legge XIX del 1998 sulla procedura penale della Repubblica di Ungheria., Berislav Pavisic – Davide Bertaccini: Le altre procedure penali. Torino, 2002. 439-444. o., 2002
Herke Csongor: A lefoglalás megszüntetésének egyes kérdései. (Társszerző: Takács István), In: Tóth Mihály – Gál István László (szerk.): Gazdasági büntetőjogi tanulmányok. Pécs, 2005. 144-164. o., 2005
Herke Csongor: A letartóztatás foganatosításáról de lege ferenda., In: A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép- és Kelet-Európában. Magyar Kriminológiai Társaság, Miskolc, 2004. 154-162. o., 2004
Herke Csongor: Megjegyzések a büntető anyagi és eljárási kodifikációhoz. (Társszerző: Tremmel Flórián), In: A büntető törvénykönyv és a büntető eljárási törvény módosításának elméleti és gyakorlati kérdései. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Buda, 2003
Herke Csongor: Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és büntetőpolitika., Belügyi Szemle, 2003/11-12. 51-61. o., 2003
Herke Csongor: A sértett-terhelt mediáció szerepe a bűnmegelőzésben., In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények II. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Sza, 2003
Herke Csongor: A Határőrség büntető eljárásjogi szerepe a 2002. évi I. törvény tükrében., In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények I. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécs, 2002
Herke Csongor: A rendőrségi fogdában fogva tartottak helyzete a Magyar Helsinki Bizottság tapasztalatai alapján. (Társszerző: Péter Iván), Belügyi Szemle 2002/2-3. 37-51. o., 2002
Herke Csongor: Az előzetes letartóztatás elrendelése a terhelt várható magatartása alapján., Jogtudományi Közlöny, 2002/1. 13-26. o., 2002

 

Projekt eseményei

 
2016-03-16 09:26:58
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ÁJK Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjog Tanszék (Pécsi Tudományegyetem).
vissza »