Tartós műtrágyázás hatása a talajok nehézfém felhalmozására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37925
típus K
Vezető kutató Lehoczky Éva
magyar cím Tartós műtrágyázás hatása a talajok nehézfém felhalmozására
Angol cím Effect of long-term fertilization on accumulation of heavy metals in soils
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növényvédelmi Intézet (Pannon Egyetem)
résztvevők Debreczeni Béláné
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.460
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) lehetőséget nyújtanak a tartós műtrágyázásnak a talajok nehézfém tartalmára gyakorolt hatásának vizsgálatához. Vizsgálataink kiterjedtek a talajminták különböző oldhatóságú (cc.HNO3+cc.H2O2, 0,1M, KCl + 0,05M EDTA és NH4-acetat+EDTA oldható) Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Cr, Ni tartalmának meghatározására. A talaj-növény rendszerbeli mobilitás tanulmányozására tenyészedényes kísérleteket állítottunk be. A talajok KCl+EDTA oldható Zn és Mn tartalmára a műtrágyakezeléseknek nem volt matematikailag igazolható hatása. A tápanyagkezelések hatására a kísérleti talajokban nőtt a KCl+EDTA a Mo tartalom, ezzel ellentétben a műtrágya adagok növelésével a B tartalom csökkenése volt megfigyelhető. A kísérleti eredmények azt mutatták a 8 kísérleti helyen, hogy a talajok toxikus nehézfém (Cd, Pb, Ni) tartalmát nem befolyásolta a 28 évig tartó műtrágyázás. A keszthelyi műtrágyázási tartamkísérlet talajmintáiban a vizsgált cc.HNO3+cc.H2O2 oldható elemek a következő emelkedő sorrendben fordultak elő: CdCd>Zn>Ni>Mn>Pb>Cr; saláta:Cd>Cu>Mn>Zn>Ni>Cr>Pb, ami a növényi elemkoncentráció és a talaj összes elemtartalma közötti összefüggést mutatja.
kutatási eredmények (angolul)
The National Long-Term Fertilization Trials provide excellent possibilities to examine the effect of long-term fertilization on the heavy metal content of soils. Our experiments involved the specification of the different soluble (cc.HNO3+cc.H2O2; 0,1M KCl + 0,05M EDTA and NH4-acetat+EDTA) Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Cr, Ni content of soil samples. In order to study the mobility of heavy metals in a soil-plant system we set up a pot experiment. The fertilization treatment did not have any mathematically justifiable (significant) effect on the KCI+EDTA soluble Zn and Mn content of soils. As a result of the fertilization treatments the KCI+EDTA soluble Mo content increased in the soils under examination. The increased doses of fertilizers caused the decrease of soluble B content. The experimental results show that 28-year old long-term fertilization treatments did not result higher values than the accepted concentration level, even they did not approach it in eight different agro-ecological regions. In the soil samples of long-term fertilization trials carried out in Keszthely the cc.HNO3+cc.H2O2 soluble elements turned up in the following rising order: CdCd>Zn>Ni>Mn>Pb>Cr; lettuce: Cd>Cu>Mn>Zn>Ni>Cr>Pb.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/405/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Debreczeni Bné- Lehoczky Éva: Tartam műtrágyázás hatása a talajok toxikus nehézfémtartalmára., XVI. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Siófok, Konferencia kiadvány, 180-186., 2002
Kiss Zs. – Lehoczky É. – Németh T. – Baczó Gy.: Nehézfémrtartalom vizsgálatok keszthelyi tartamkísérletekben, Tartamkísérletek, Tájtermesztés, Vidékfejlesztés Nemzetközi Konferencia, Debrecen, 197-202, 2002
Kiss, Zs. – Lehoczky, É. – Németh, T. – Baczó, Gy.: Effect of a long-term fertilization on heavy metal uptake by ryegrass and lettuce, 14th International Symposium of Fertilizers, Debrecen, ISBN 9639274445, 343-349., 2003
Lehoczky, É. – Debreczeni, K. – Tóth, Z.: Change of some properties and nutrient content of soils as affected by fertilization, 14th International Symposium of Fertilizers, Debrecen, ISBN 9639274445, 569-575., 2003
Lehoczky É. – Debreczeni Bné – Kiss Zs.: A talajok könnyen oldható mikroelem tartalmának tanulmányozása műtrágyázási tartamkísérletben, XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Siófok, 280-286., 2003
Kiss Zs. – Lehoczky É. – Németh T. – Kismányoky T.: A keszthelyi országos műtrágyázási tartamkísérletben alkalmazott különböző dózisú műtrágyakezelések hatása a saláta mikroelem-felvételére, III. Növénytermesztési Tudományos Nap, MTA, Budapest, ISBN 9639483249, 396-400., 2003
Kiss Zs.: Különböző növények cink és réz felvételének vizsgálata tenyészedényes kísérletekben, IX. Ifjúsági Fórum, Keszthely, CD-ROM, 2003
Kiss Zs. – Németh T. – Baczó Gy. – Kismányoky T.: A talajok különböző oldhatóságú Cd tartalmának és a növényi Cd felvétel vizsgálata, XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és szakkiállítás, Siófok, 273-280., 2003
Kiss Zs. – Németh T. – Baczó Gy. – Kismányoky T.: Talajok mikroelemtartalmának vizsgálata műtrágyázási tartamkísérletben, Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer, Hévíz, XII. kötet, 201-207., 2003
Lehoczky É. – Debreczeni Bné: A talajok oldható réz és cinktartalmának vizsgálata műtrágyázási tartamkísérletekben, III. Növénytermesztési Tudományos Nap, MTA, Budapest, ISBN 9639483249, 401-406., 2003
Lehoczky, É. – Debreczeni, K. – Szalai, T.: Effect of long-term fertilization on the available toxic element content of different soils, 8th Intern. Symp. on Soil and Plant Analysis, Somerset West-South Africa, 203., 2003
Lehoczky, É. –Debreczeni, K. – Szalai, T.: Study on the available micronutrient content of different soils in long-term fertilization experiment, 8th Intern. Symp. on Soil and Plant Analysis, Somerset West-South Africa, 156., 2003
Lehoczky É. – Debreczeni Bné: Az őszi búza által felvett réz és cink mennyiségének vizsgálata tartam-műtrágyázási kísérletekben, Mikroelemek a táplálékláncban Tudományos Tanácskozás, Budapest-Nyíregyháza, 30., 2003
Németh, T. – Kiss, Zs. – Lehoczky, É.: Effect of a long-term fertilization on lead and chromium contents of soil, 15th International Symposium of the International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), Pretoria, South Africa, 33., 2004
Lehoczky, É. - Debreczen, K. - Szala, T.: Available micronutrient contents of soils in long-term fertilizationexperiments in Hungary, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 36 (4-6): 423-430, 2004
Kiss, Zs. – Németh, T. – Pálmai, O. – Lehoczky, É.: Cadmium, lead and cobalt uptake by ryegrass (Lolium perenne L.) in relation to soil metals, 15th International Symposium of the International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), Pretoria, South Africa, 59., 2004
Kiss, Zs. – Németh, T. – Pálmai, O. – Lehoczky, É.: Cadmium, lead and cobalt uptake by ryegrass (Lolium perenne L.) in relation to soil metals, 15th International Symposium of the International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), Pretoria, South Africa, CD-ROM, 2004
Lehoczky, É. - Debreczeni, K. - Kiss, Zs. - Szalai, T.: Effect of long-term fertilization on the available toxic element content of different soils, Journal of Central European Agriculture, 5 (4): 309-314., 2004
Németh, T. – Kiss, Zs. – Lehoczky, É.: Effect of a long-term fertilization on lead and chromium contents of soil, 15th International Symposium of the International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), Pretoria, South Africa, CD-ROM, 2004
Lehoczky, É. - Kiss, Zs. - Németh, T.: Study on the transfer coefficient of cadmium and lead in ryegrass and lettuce, Communications in Soil Science and Plant Analysis, in press, 2005
Németh, T. - Kiss, Zs. - Kismányoky, T. - Lehoczky, É.: Effect of long-term fertilization on the Sr content of soil, Communications in Soil Science and Plant Analysis, in press, 2005
Kiss, Zs. - Lehoczky, É. - Németh, T.: Testing of available heavy metal content of soils in Long-Term Fertilization Trials with ryegrass (Lolium perenne L.), Proceedings of the 7th Hungarian Congress of Plant Physiology, Szeged, Acta Biologica Szegediensis, 46 (3-4): 107-108., 2002
Kiss Zs. - Lehoczky É. - Németh T.: A talajok cc.HNO3+H2O2 és LE oldható nehézfémtartalmának vizsgálata az Országos Műtrágyázási Kísérletekben, XVI. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Siófok, 194-203., 2002
Kiss Zs. - Németh T. - Lehoczky É.: Talajok nehézfémtartalmának vizsgálata műtrágyázási tartamkísérletben, In: Szabó T. (szerk.): Környezeti ártalmak és a légzőrendszer. XII. kötet, 205-213., 2002
Kiss Zs.: Nehézfémek mennyiségének vizsgálata a Keszthelyi Országos Műtrágyázási Tartamkísérleek talajában, VIII. Ifjúság Fórum, Keszthely, CD-ROM, 2002
Kiss, Zs. - Lehoczky, É. - Németh, T. - Baczó, Gy: Cadmium and zinc uptake by ryegrass (Lolium perenne L.) in long-term fertilization experiments, 13th Congress of Federation of European Societies of Plant Physiology. Uptake and Transport. Abastract 362., 2002
Lehoczky, É. - Kiss, Zs. - Németh, t.: Study on the transfer coefficient of Cd and Pb in ryegrass (Loloium perenne L.) and lettuce (Lactuca sativa L.), 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Cancun, Mexico, Abstract 98., 2005
Horváth Sz. - Lehoczky É. - Titkos A.: Saláta növény kadmium felvételének vizsgálata tenyészedényes kísérletekben, Mikroelemek a táplálékláncban Tudományos Tanácskozás, Budapest-Nyíregyháza, Összefoglalók 22., 2003
Németh, T. - Kiss, Zs. - Lehoczky, É. - Kismányoky, T.: Effect of a long-term fertilization on strontium content of soil, 9th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Cancun, Mexico, Abstract 102., 2005
Lehoczky É.: A talajtermékenység és a nehézfém terhelés kapcsolata, IKR Magazin 2002. ősz, Bábolna, 20-21., 2003
Lehoczky, É. - Kiss, Zs.: Cadmium and Zinc Uptake by Ryegrass (Lolium perenne L.) in Relation to Soil Metals., Communications in Soil Science and Plant Analysis, 33 (15-18): 2177-3187., 2002
Blaskó L. Debreczeni Bné – Lehoczky É.: A kémhatás, mészállapot és a műtrágyázás hatása mikroelemekre., Műtrágyázás, talajsavanyodás és meszezés összefüggései az OMTK kísérlethálózat talajain. Regiocon KFt, Kompolt, 274-342., 2003
Blaskó L. Debreczeni Bné – Lehoczky É.: Mészállapot, kémhatás és a műtrágyázás hatása néhány toxikus elem KCl+EDTA kivonatban mért frakciójára., Műtrágyázás, talajsavanyodás és meszezés összefüggései az OMTK kísérlethálózat talajain. Regiocon KFt, Kompolt, 343-365., 2003
vissza »