Investigation of non tidal variations of gravity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37929
Type K
Principal investigator Völgyesi, Lajos
Title in Hungarian A nehézségi erőtér nem árapály jellegű időbeli változásainak tanulmányozása
Title in English Investigation of non tidal variations of gravity
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Geodesy and Surveying (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Biró, Péter
Csapó, Géza
Földváry, Lóránt
Pollhammer, Manóné
Szabó, Zoltán
Tóth, Gyula
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 10.528
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A nehézségi erőtér időbeli változásával kapcsolatos kutatásaink során olyan lehetséges geológiai, geofizikai modelleket tanulmányoztunk, amelyek a nehézségi erőtér időbeli változásában szerepet játszhatnak. A nehézségi erőtér változásainak kimutatására illetve ellenőrzésére méréseket is végeztünk. A részben abszolút, részben relatív módszerrel végrehajtott mérésekre elsősorban olyan pontokon került sor, amelyeket a korábbi, hosszú időn át elvégzett nagy pontosságú abszolút és relatív mérések közül az időbeli változások vizsgálatára a leginkább alkalmasnak találtunk. Vizsgáltuk a különböző földfelszíni és felszín közeli vizek mozgásának gravitációs hatását, a pannon üledékrétegek vastagságának és a nehézségi erőtér időbeli változásának kapcsolatát. Kimutattuk, hogy a nehézségi erő gradienseinek az előnye a nehézségi gyorsulás mérésekkel szemben az, hogy bizonyos gradiens kombinációk érzéketlenek a felszín elmozdulására és így lehetővé teszik a nehézségi erőtér időbeli változásának meghatározását ismételt magasságmeghatározás nélkül is.
Results in English
In our investigations such a geological and geophysical models were investigated which may have an important role in non tidal variation of gravity field. Absolute and relative gravity measurements were carried out to demonstrate and check the time variations of gravity. Special suitable points were chosen for these investigations where former gravity measurements are available. Gravity effects of different types of moving vadose and underground water were investigated and the connection of time variation of gravity field and the Pannonian sediment’s thickness were studied. It was proved, that gravity gradients have the advantage over gravity measurements that certain gravity gradient combinations are insensitive to surface movements, thereby allowing the time variation of the gravity field to be determined without repeated height measurements.
Full text http://real.mtak.hu/406/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Völgyesi L; Tóth Gy: Az Eötvös-inga mérések jelentősége és geodéziai alkalmazásuk, Geodézia és Kartográfia 54 (10): 28-33, 2002
Csapó G; Völgyesi L: Determination and reliability estimation of vertical gradients based on test measurements, I.N.Tziavos: Gravity and Geoid, Thessaloniki 84-89., 2002
Tóth Gy; Völgyesi L: Comparison of interpolation and collocation techniques using torsion balance data., Rep. on Geod. Warsaw Univ. of Technology 61(1): 171-182, 2002
Paláncz B; Völgyesi L: High accuracy data representation via sequence of neural networks, Acta Geodaetica et Geophysica Hung. 38 (3) 337-343, 2003
Csapó G; Völgyesi L: A nehézségi erő vertikális gradiensének mérése és szerepe a nagypontosságú graviméteres méréseknél magyarországi példák alapján., Magyar Geofizika 43 (4): 151-160., 2003
Tóth Gy; Völgyesi L: Importance of Eötvös torsion balance measurements and their geodetic applications, Geophysical Research Abstr. EGS-AGU Vol. 5, 2003 Nice, 2003
Csapó G; Kis M; Völgyesi L: Different adjustment methods for the Hungarian part of the unified European Gravity Network, IUGG konf. Sapporo, Japan, 2003., 2003
Csapó G; Szabó Z; Völgyesi L: Changes of gravity influenced by water-level fluctuations based on measurements and model computation, Rep. on Geod. Warsaw Univ. of Technology 64 (1): 143-153, 2003
Tóth Gy; Völgyesi L: Geodetic importance of Eötvös torsion balance measurements, in: Gravity gradiometry, Talwani, M. and Biegert, Eds, SEG. (közlésre elfogadva), 2004
Zaletnyik P; Völgyesi L; Paláncz B: Approach of the Hungarian geoid surface with sequence of neural networks, Int. Archives of the Photogr, Rem. Sens. and Spat. Info. Sciences, Vol XXXV, Part B-YF, Istanbul, pp. 119-122., 2004
Tóth Gy; Völgyesi L; Cerovsky I: Modelling time variation of gravity gradients due to water level fluctuations, Rep. on Geod. Warsaw Univ. of Technology 69 (2): 309-314, 2004
Csapó G; Völgyesi L: New measurements for the determination of local vertical gradients, Rep. on Geod. Warsaw Univ. of Technology 69 (2): 303-308, 2004
Völgyesi L; Szabó Z; Csapó G: Relation between the geological conditions and vertical surface movements in the Pannonian basin, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York; Series: IAG Symposia, Vol. 129. pp.358-363., 2004
Völgyesi L; Popper Gy; Paláncz B: Application of adjustment via Mathematica for deflection of the vertical determination, IAG Int. Symp. Gravity, Geoid and Space Missions. Porto, Portugal, 2004
Völgyesi L; Tóth Gy: Modelling gravity gradient variation due to water mass fluctuations, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York; Series: IAG Symposia, Vol. 129. pp.364-368., 2004
Tóth Gy; Völgyesi L; Csapó G: Determination of vertical gradients from torsion balance measurements, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York; Series: IAG Symposia, Vol. 129. pp.292-297., 2004
Csapó G; Völgyesi L: Újabb mérések a vertikális gradiens (VG) értékének meghatározására, Magyar Geofizika 45 (2): 64-69, 2004
Völgyesi L; Kenyeres A; Papp G; Tóth Gy: A geoidmeghatározás jelenlegi helyzete Magyarországon, Geodézia és Kartográfia 57 (1): 4-11, 2005
Dobróka M; Völgyesi L: A nehézségi erőtér potenciálfüggvényének inverziós rekonstrukciója, Geomatikai Közlemények VIII. pp. 219-226., 2005
Csapó G; Völgyesi L: Geodéziai és geofizikai módszerek együttes alkalmazása a nehézségi erőtér időbeli változásainak vizsgálatára, Geomatikai Közlemények VIII. pp. 191-198., 2005
Tóth Gy; Völgyesi L: Adatvizsgálat predikcióval magyarországi Eötvös-inga mérések felhasználásával, Geomatikai Közlemények VIII. pp. 213-218., 2005
Völgyesi L: A nehézségi erőtérrel kapcsolatos fizikai alapfogalmak áttekintése, Geomatikai Közlemények VIII. pp. 174-177., 2005
Tóth Gy: The gradiometric-geodynamic boundary value problem, IAG Int. Symp. Gravity, Geoid and Space Missions. Porto, Portugal, 2004
Tóth Gy: The gradiometric-geodynamic boundary value problem, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York; Series: IAG Symposia, Vol. 129. pp.352-357., 2005
Völgyesi L, Csapó G, Szabó Z.: Relation between time variation of gravity and pannonian sediment thickness in the Carpathian basin., Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 73, Nr. 2. pp. 255-262., 2005
Völgyesi L, Palánc B, Fekete K, Popper Gy.: Application of Kernel Ridge Regression to Network Levelling via Mathematica., Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 73, Nr. 2. pp. 263-276., 2005
Tóth Gy; Völgyesi L: Investigation of Hungarian torsion balance measurements by prediction., Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Vol. 73, Nr. 2. pp. 277-284., 2005
Völgyesi L: Some possible physical reason of time variation of Earth’s gravity field (a possible proof of time change of gravitational constant)., A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26, 2005
Völgyesi L, Tóth Gy, Csapó G, Szabó Z.: Az Eötvös-ingamérések geodéziai célú hasznosításának helyzete Magyarországon., Geodézia és Kartográfia, Vol. 57, Nr.5, pp. 3-12., 2005
Völgyesi L: A nehézségi erőtér időbeli változása, Geomatikai Közlemények VIII, pp. 179-190., 2005
Dobróka M, Völgyesi L: Inversion reconstruction of gravity potential based on gravity gradients, A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26, 2005
Tóth Gy, Völgyesi L: Local gravity field modeling using surface gravity gradient measurements, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York; Series: IAG Symposia, Vol. 130 (lektorálva, nyomdában), 2005
Völgyesi L, Földváry L, Csapó G: New processing of gravity network measurements in Hungary, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York; Series: IAG Symposia, Vol. 130 (lektorálva, nyomdában), 2005
Völgyesi L, Tóth Gy, Csapó G: Determination of gravity field from horizontal gradients of gravity, A joint meeting of the IAG, IAPSO and IABO; Dynamic Planet 2005, Cairns, Australia, August 22-26, 2005
Paláncz B, Völgyesi L, Popper Gy: Support Vector Regression via Mathematica, Periodica Polytechnica Civ. Eng, Vol. 49, Nr. 1. pp. 59-84., 2005
Back »