History and Astronomy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37930
Type K
Principal investigator Guman, István
Title in Hungarian Történelem és Csillagászat
Title in English History and Astronomy
Panel History
Department or equivalent Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences)
Participants Várady, Jeno
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatási munkánk nem pusztán kiegészítője és összefoglalása az ókori Egyiptom csillagászattörténetére vonatkozó jelenlegi nemzetközi kutatásoknak, hanem gyakorlatilag újjáírja annak egészét. A csillagászati kronológia szabatosságával meghatározott történeti kronológia határát az Újbirodalom koráig megnöveli. Tekintettel arra, hogy számos vonatkozásában a csillagászati tartalom vallási környezetben (Ápisz, Bukhisz, Mnevisz, Főnix) jelenik meg, ezért új fejezetet nyit az egyiptomi vallástörténeti kutatásokban. Ugyanakkor számos történeti esemény reális csillagászati hátterét bemutatva (Hatsepszut jubileumi ünnepe, Uhem Meszut éra bevezetése) egy új szemléletet és nézőpontot ad az egyiptológia számára. Reálisan mutatja be a csillagászat fejlődési útját egészen Ptolemaiosz-ig, aki számos vonatkozást átvett az egyiptomi csillagászatból. Új fejezetet nyit a filozófiatörténet számára, különös tekintettel a korai görög természetfilozófiai nézetek vonatkozásában (Thalész). Új alapokra helyezi és megvilágítja a saeculumok kérdését, egységbe foglalja a különböző kronológiai érák kezdő időpontjait az egyiptomi naptári rendszer bevezetésétől (-2773) a Diocletianus éráig (i.sz. 284).
Results in English
Research on history of astronomy including solar eclipse intervals and eras of chronology. It throws new light upon historical events and it gives new results about advance of astronomy. The estimation of exact scientific character of ancient Egypt has been influenced by unfounded prejudices even today. Consequently, present researches refute these opinions both from the point of view of Egyptology and of that of astronomy. They not only presume but even prove the exsistence of a relatively developped astronomy along the course of Egypt’s ancient history. Similarly, one can prove the astronomical origin as well as the astronomical motivation of an important part of religious symbols. Detailed astronomical analyses put into evidence that Egyptian festive annual cicyles possess not only a religious but also a determined astronomical content. The relative correspondences of the Apis-Buchis-Phoenix cycles have been discovered. In he meantime present researches prove the Hellenistic adoption of Egyptian cycles regarding both Greek chronological systems and 110 years interval of Roman saecula. In a same univoque manner, one may demonstrate the features of Ptolemy’s astronomical system building upon the results of Egyptian astronomy. Based on all these facts, recent researches may basically change present views on Egyptian astronomy and – through the disproval of the „Greek miracle” – they may show the real way of astronomy according to facts.
Full text http://real.mtak.hu/407/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dr. Guman I.: Dogon mitológia és csillagászat., Közlésre elfogadva. Mundus egyetemi kiadó. Budapest., 2006
Dr.Guman I., Várady J.: Fejezetek az ókori egyiptomi csillagászat történetéből., Közlésre elfogadva. Typotex kiadó. Budapest., 2007
Back »