Development of structural optimization system  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37941
Type K
Principal investigator Farkas, József
Title in Hungarian Szerkezetoptimáló rendszer fejlesztése
Title in English Development of structural optimization system
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Logisztikai Intézet (University of Miskolc)
Participants Gondos, Gyula
Jármai, Károly
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.659
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az alábbi konferenciákon vettünk részt tanulmányokkal: 2002 évben: IIW (Nemzetközi Hegesztési Intézet) évi közgyűlése Koppenhága 2 tan. Eurosteel Konf. Coimbra 2 tan. Acélszerkezetek Stabilitása Koll. Bp. 2 tan. Kosicei Műsz Egy Építőmérn.i Karának jub. konf. 1 tan. Pécsi Egyetem Pollack Mihály Müsz.i Főisk. Kar jub. konf. 2 tan. 2003 évben: IIW évi közgy. Bukarest 2 tan. ISSMO (Nemzetk. Szerkezetoptim.i Egyesület) Világkongr. Lido di Jesolo 2 tan. Nemzetk. Fémszerk. Konf. Miskolc 6 tan. és az 58 előadást tartalmazó könyv (Millpress Kiadó Rotterdam, 397 oldal) szerkesztése 2004 évben: IIW évi közgyűlése Osaka (Japán) 2 tan. Nemzetk. Költségszám. Kongr. Fokváros (Délafrika) 2 tan. Nemzetk. Mechanikai Kongr. Fokváros 3 tan. Nemzetk. Hegesztési Konf. Budapest 1 tan. 2005 évben: IIW évi közgy. és konf. Prága 2 tan. ISSMO Világkongr. Rio de Janeiro 2 tan. Eurosteel Konf. Maastricht 1 tan. Magyar Acélszerk. Konf. Budapest 1 tan. A tanulmányok témái :optimális méretezés költségminimumra az alábbi szerkezetmodellekre: bordázott lemezek és hengerhéjak különböző bordázások és terhelések esetén földrengés-biztos emeletes acélkeret tűzbiztos acélkeret szélturbina-torony héjszerkezettel ill. rácsos csőszerkezettel Könyv: Farkas – Jármai: Fémszerkezetek gazdaságos méretezése c. angol könyv a Millpress (Rotterdam) kiadónál 339 oldal, 2003.
Results in English
We have participated with studies in the following conferences: In year 2002: --IIW (International Institute of Welding) Annual Assembly Copenhagen 2 studies --Eurosteel Conf. Coimbra 2 s. --Stability of Steel Struct.l Coll. Budapest 2 s. --Anniv. Conf. of Civ. Eng. Fac. of Techn. Univ. of Kosice 1 s. --Anniv. Conf. of Eng. Faculty of Univ. Pécs Hungary 2 s. In year 2003: --IIW Annual Ass. Bucharest 2 s. --ISSMO (Intl Society of Structural and Multidisciplinary Optimization) World Congr. Lido di Jesolo 2 s. --Int. Conf. on Metal Structures Miskolc 6 s. and Edition of the Conf. Proc. (Millpress Rotterdam ) In year 2004: --IIW Annual Ass. Osaka Japan 2 s. --Int. Cost Eng. Congr. (ICEC) Cape Town 2 s. --Struct. Eng Mechanics Conf. (SEMC) Cape Town 3 s. --Int. Conf. on Welding Budapest 1 s. In year 2005: --IIW Annual Ass. and Int. Conf. Prague 2 s. --ISSMO World Congr. Rio de Janeiro 2 s. --Eurosteel Conf. Maastricht 1 s. --Hungarian Conf. Steel Structures Budapest 1 s. Themes: minimum cost design of the following structural models: stiffened plates and cylindrical shells with different stiffenings and loads seismic-resistant multistory steel frame fire resistant steel frame stiffened shell as well as tubular truss structure of a wind turbine tower Book: Farkas – Jármai: Economic design of metal structures. Millpress, Rotterdam, 2003. 339 pages.
Full text http://real.mtak.hu/410/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jármai,K.,Farkas,J.,Uys,P.: Optimum design and cost calculation of a simple frame with welded or bolted corner joints, Welding in the World, 2004
Farkas,J.,Uys,P.,Jármai,K.: Cost analysis of bolted and welded frame connections, Proceedings 4th ICEC World Congress Cape Town, 2004
Jármai,K.,Uys,P.,Farkas,J.: Cost estimation for the optimum design of welded structures, Proceedings 4th ICEC World Congress Cape Town, 2004
Farkas,J.,Jármai,K.,Uys,P., van Tonder,F.: Optimization of a wind turbine tower structure, Proceedings 2nd SEMC Cape Town, 2004
Jármai,K.,Snyman,J.A.,Farkas,J.: Effect of some parameters on the optimum height of planar CHS trusses with parallel chords, Proceedings 2nd SEMC Cape Town, 2004
Farkas,J.,Jármai,K.: Minimum cost design of a column-supported oil pipeline strengthened by a tubular truss, Proceedings 2nd SEMC Cape Town, 2004
Jármai,K.,Snyman,J.A.,Farkas,J.: Applicaton of novel constrained optimization algorithms to the minimum volume design of planar CHS trusses, Engineering Optimization, 2004
Farkas,J., Jármai,K.: Optimum design of a welded stringer-stiffened cylindrical shell subject to axial compression and bending, IIW-Doc.XV-1167-04, Osaka, 2004
Jármai,K.,Farkas,J.,Kurobane,Y.: Optimum seismic design of a steel frame, IIW-Doc. XV-1168-04.Osaka, 2004
Jármai,K.,Farkas,J.: Fatigue and design of welded structures in the XIII. and XV. Commissions of the IIW, XI. Nemzetközi Hegesztési Konferencia Budapest, 2004
Jármai,K.,Farkas,J.: Cost savings by optimum design of welded structures., Welding in the World, 2005
Farkas,J.: Structural optimization as a harmony of design, fabrication and economyl, Struct.Multidisc.Optimiz., 2005
Farkas,J.: Hegesztett bordázott acél lemezek és hengerhéjak gazdaságossága, Könnyűszerkezetes Építés, 2005
Farkas,J.,Jármai,K.: Optimum strengthening of a column-supported oil pipeline, Journal of Constructional Steel Research, 2006
Farkas,J.,Jármai,K.: Bordázott héjszerkezetű illetve rácsos csőszerkezetű szélturbina-torony, Acélszerkezetek, 2005
Farkas,J.,Jármai,K.: Optimum design of a welded stringer-stiffened steel cylindrical shell, Welding in the World, 2005
Jármai,K.,Snyman,J.A.,Farkas,J.,Gondos,Gy.: Optimal design of a welded I-section frame, Struct. Multidisc.Optimization, 2003
Farkas,J.,Jármai,K.: Optimum design and cost comparison of a welded plate stiffened on one side, IIW-Doc.XV-1191-05, Prague, 2005
Jármai,K.,Farkas,J.: Newer applications in structural optimization, Zbornik Prednások VII. Ved. Konferencia Kosice, 2002
Farkas,J.: Effect of weld shrinkage on deformations, Zbornik Prednások VII. Ved. Konferencia Kosice, 2002
Farkas,J.: Hegesztett szerkezetek költségszámítása., VI. Kohászati Másodtermék Konf. Előadásgyűjt., 2002
Jármai,K.,Farkas,J.,Gondos,Gy.: Hegesztett I-szelvényű keretek optimálása, Int. Symp. Coll.Eng. Pécs Proceedings Vol.2., 2002
Farkas,J.: Két irányban nyomott hegesztett bordázott négyzetlemez méretezése, Int. Symp. Coll.Eng. Pécs Proceedings Vol.2., 2002
Farkas,J.,Jármai,K.,Snyman,J.A.,Gondos,Gy.: Minimum cost design of ring-stiffened welded steel cylindrical shells, Proc. Eurosteel 3, Coimbra, 2002
Jármai,K.,Farkas,J.,Simoes,L.C.,Virág,Z.: Minimum cost design of longitudinally stiffened welded steel plates, Proc. Eurosteel 3, Coimbra, 2002
Farkas,J.: Minimum cost design of a ring.stiffened, axially compressed cylindrical shell, Int.Coll.Stability and ductility of... Budapest, 2002
Jármai,K.,Farkas,J.,Virág.Z.: Cost minimzation of longitudinally stiffened plates, Int.Coll.Stability and ductility of... Budapest, 2002
Farkas,J.: Háromövű csőszerkezetű rácsos tartók optimális méretezése, Fémszerkezetek Évkönyv Budapest, Terc Kiadó, 2002
Jármai,K., Farkas,J. editors: Metal Structures - Design,fabrication, economy. Proc. Internat.Conf. Miskolc, Rotterdam, Millpress, 2003
Farkas,J.: Impacts on the development of an optimum design system, Proc.Int.Conf. Miskolc, 2003
Farkas,J.,Jármai,K: Optimum design of compression struts, Proc.Int.Conf. Miskolc, 2003
Jármai,K.,Farkas,J.: Optimum fatigue design of a uniplanar CHS truss, Proc.Int.Conf. Miskolc, 2003
Jármai,K.,Farkas,J.,Simoes.L.C.: Minimum cost design of uniaxially compressed plates, Proc.Int.Conf. Miskolc, 2003
Farkas,J.: Thickness design of axially compressed unstiffened cylindrical shells, Welding in the World, 2002
Farkas,J.,Jármai,K.: Újabb szerkezetoptimálási alkalmazásaink, VII.Acélfeldogozási és Acélépítészeti Konf. MAGÉSZ, 2003
Groenwold,A.A.,Farkas,J.: Selecting representative objective functions, 5th World Congr. Struct.Multidisc.Optimiz.Short papers, 2003
Farkas,J.,Jármai,K.: Economic design of metal structures, Rotterdam, Millpress, 2003
Jármai,K.,Farkas,J.,Virág,Z.: Minimum cost design of ring-stiffened cylindrical shells, 5th World Congr. Struct.Multidisc.Optimiz.Short papers, 2003
Farkas,J.,Jármai,K.,Visser-Uys,P.: Cost comparison of bolted and welded frame joints, Welding in the World, 2003
Farkas,J.,Jármai,K.,Virág,Z.: Optimum design of a belt-conveyor bridge, Welding in the World, 2004
Jármai,K.,Farkas,J.,Uys,P.: Optimum design and cost calculation of a simple frame, Welding in the World, 2004
Farkas,J.,Simoes,L.C.,Jármai,K.: Minimum cost design of a welded stiffened square plate, Struct. Multidisc.Optimiz., 2005
Farkas,J.,Jármai,K.: Optimum design of a welded stringer-stiffened cylindrical shell loaded by bending, Eurosteel 2005, Maastricht. Proc. Vol.A., 2005
Jármai,K.,Rodrigues,P.C.,Farkas,J.: Optimization of steel structures for fire resistance, 6th World Congr.Struct.Multidisc.Opt.CD-Rom, 2005
Simoes,L.C.,Farkas,J.,Jármai,K.: Reliability-based optimum design of a welded stringer-stiffened steel cylindrical shell, 6th World Congr.Struct.Multidisc.Opt.CD-Rom, 2005
Back »