Genetikai polimorfizmusra alapozott rokonsági vizsgálat kukoricában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37953
típus K
Vezető kutató Marton Lajos Csaba
magyar cím Genetikai polimorfizmusra alapozott rokonsági vizsgálat kukoricában
Angol cím Analyses of relationships between maize genotypes on the basis of genetic polymorphism
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Mezőgazdasági Intézet (HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gyulai Gábor
Nagy Emese
Pók István
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében célul tűztük ki a genetikai markerek felhasználásának bevezetését a martonvásári nemesítésű kukorica genotípusok jellemzésére, rokonsági csoportokba sorolására a nemesítési programok célirányosabb tervezéséhez. Kísérleteink alapján az alábbi eredményeket értük el: 1. martonvásári nemesítésű, és egyéb, a martonvásári hibridek szülőtörzsként felhasznált kukorica beltenyésztett törzs polimorfizmus vizsgálatát végeztük el morfológiai leírás, izoenzim-mintázat és DNS alapú módszerek – RAPD és génkapcsolt mikroszatellita (SSR) markerek – elemzése alapján. 2. Elkészítettük a 46 kukorica beltenyésztett törzs pedigré analízisét, melyben minden törzs eredetét az előállításában szereplő kiindulási populációkig vezettük vissza. 3. Elvégeztük a kukorica beltenyésztett törzsek rokonság szerinti csoportosítását a morfológiai, biokémiai és genetikai adatok szerint a polimorfizmus vizsgálatok során nyert adatok alapján. 4. Kidolgoztunk egy olyan rendszert, amelyben a morfológiai leírás mellett meghatároztuk azt az optimális biokémiai és genetikai markerszámot, illetve markerkombinációt, amelyek reális, a pedigré adatoknak megfelelő képet mutatnak a beltenyésztett törzsek rokonsági viszonyairól. Ennek segítségével lehetővé válik az ismeretlen származású beltenyésztett törzsek rokonsági csoportba sorolása, így a rendszer a nemesítési munkában a keresztezési programok tervezésének alapjául szolgálhat.
kutatási eredmények (angolul)
In our project we aimed the application of genetic markers for characterisation of maize inbred lines bred in Martonvásár or used as parental lines in Martonvásár hybrids, and grouping lines into related groups for planning crossing programmes. 1. We analysed of polymorphism in 46 maize inbred lines bred in Martonvásár or used as parental lines in Martonvásár hybrids, on the basis of morphological descriptions, isoenzyme patterns and analysis using DNA-based methods: RAPD and gene-linked microsatellite (SSR) markers. 2. We completed the pedigree analysis on the 46 maize inbred lines, tracing the origin of the lines back to the initial populations from which they were derived. 3. We classified maize inbred lines in related groups in terms of morphological, biochemical and genetic data, on the basis of data from polymorphism analysis. 4. We elaborated a system consisting of both morphological descriptions and of the optimum number of biochemical and genetic markers or marker combinations required to give a realistic picture of relationships between inbred lines, confirmed by the results of pedigree analysis. This would allow inbred lines of unknown origin to be classified in related groups, making the system suitable for use by breeders when planning crossing programmes.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/412/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy E; Gyulai G; Gyenesné HZs; Szabó Z; Marton LCs: Genetikai távolság becslése génkapcsolt mikroszatellita markerekkel kukoricában, In: VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest: 2002. pp. 106, 2002
Gyenesné HZs; Pók I; Zsubori Zs; Kizmus L; Nagy E; Marton LCs: A kukorica (Zea mays L.) növénymagasságának és föcsöeredési magasságának alakulása eltérö termöhelyeken, In: VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest: 2002. pp. 87, 2002
Gyenesné HZ; Pók I; Kizmus L; Zsubori Z; Nagy E; Marton LC: Plant height and height of the main ear in maize (Zea mays L.) at different locations and different densities, Acta Agronomica 50: 75-84, 2002
Záborszki S; Nagy E; Szőke C: Effect of seed traitment on the emergence of inbred lines of maize (Zea Mays L.), Acta Agronomica 50 (3): 359-369, 2003
Nagy E; Gyulai G; Szabó Z; Hegyi Z; Marton LC: Application of morphological descriptions and genetic markers to analyse polymorphism and genetic relationships in maize (Zea mays L.), Acta Agronomica Hungarica 51 (3): 257-265, 2003
Nagy E; Hegyi Z; Marton LC: Genetikai markerek a kukorica polimorfizmus és rokonsági vizsgálatokban, In: 50 éves a magyar hibridkukorica (ed) A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézete, Martonvásár pp 223-228, 2003
Nagy E; Gyulai G; Szabó Z; Marton LCs: Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában morfológiai leírás és genetikai markerek alapján, In: X. Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest: 2004. pp. 46, 2004

 

Projekt eseményei

 
2022-01-10 11:19:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kukorica Nemesítési Osztály (Agrártudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont).
vissza »