Effects of extrem macrometeorological processes on the canopy-climate and production  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37955
Type K
Principal investigator Szász, Gábor
Title in Hungarian Szélsőséges időjárási helyzetek hatása a főbb növények mikroklímájára és termésére eltérő talajokon
Title in English Effects of extrem macrometeorological processes on the canopy-climate and production
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute for Land Utilisation, Technology and Regional Development (University of Debrecen)
Participants Ruzsányi, László
Simonné dr. Kiss, Ibolya
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.760
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szántóföldi növényállományokban kialakuló mikroklíma az állomány architektúrájának, a turbulencia csökkenésének és a szoláris energia felhalmozódásának kényszere nyomán alakul ki, vagyis kényszerfolyamat eredménye. A mechanikai kényszert elsősorban az állományszerkezet fékező hatása váltja ki. Szélsőségeit minden esetben a sugárzási és légmozgási szélsőségek váltják ki, melyet a talaj kedvező, vagy kedvezőtlen hő- és vízgazdálkodási tulajdonsága széles intervallumban módosít. A növényállomány belső mikroklimatikus terében a sugárzás, a légmozgás, a felmelegedés és lehűlés, valamint a levegő nedvességtartalmának változó idő és térbeli eloszlásában nyilvánul meg. A mikroklíma kialakulását determinálja az állomány anyagi szerveinek térbeli eloszlása és struktúrája, amely a sugárzási mérleg és a turbulens kicserélődési folyamatok divergenciájában ismerhető fel. A hőmérséklet és a nedvességtartalom karakterisztikus napi menettel rendelkezik, amelynek szélső értékeit egyrészt a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonsága, másrészt a növény fajspecifikus állományszerkezete határoz meg. A kutatások során megalapozást nyert a mikroklímatípusok rendszerének alapja, amelynek fizikai jellemzése útján lehetőség nyílik a tágabb értelemben vett környezettel kialakulható kölcsönhatások különböző formái. A mikroklíma lényegében az állományszerkezet által módosított mikrometeorológiai események rendszere, melyre jellemző a makroklimatikus feltételekhez viszonyított nagyfokú variabilitás.
Results in English
The microclimate of arable land crops is primarily influenced by pressures from the architecture of plant stock, decreasing turbulence and solar energy accumulation, in other words it is a result of force-processes. The mechanical force is primarily triggered by the restraining effect of the stock structure. Its extremes are generated by radiation and natural air movement extremes at all times, which are modified by the favourable or unfavourable heat and water management characteristics of the soil. Radiation, air movement, warming and cooling as well as air humidity in the inner microclimatic space of the plant stock are expressed by changing periodical and spatial distribution. The spatial distribution and structure of the organic matter in the plant stocks determines the formation of the microclimate. Temperature and moisture content possesses characteristic daily courses, the extreme values of which are determined by the heat and water management characteristics of the soil on one hand and by the type specific stock structure of the plant on the other hand. The foundation of microclimate types was established during the research, which will provide the means to examine the various forms of environmental relationships through physical characterisation. Microclimate is essentially the system of micrometeorological events modified by the stock structure, which is characterised by the high degree of variability compared to macroclimatic conditions.
Full text http://real.mtak.hu/413/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szász Gábor, Ács Ferenc: Estimating of surface energy and carbon balance components using a Thornthwaite-based approach in the vicinity of Debrecen, Univ. of Eötvös L. Int. Kiadvány, 2005
Szász Gábor, Nagy János: A new heat-unit system based on daily temperature fluctuation, European Journal of Agronomy (megjel.alatt), 2006
Szász Gábor: A reprezentativitás kritériuma a mikroklimatológiában, Debrecen, Földtudományi Tanulmányok - Jub. kötet, 181-193., 2004
Szász Gábor: A légköri tényezők szerepe a talaj-növény-levegő rendszerben. In: Rajkai, Szász, Huzsvai: Agroökológiai modellek, Egyetemi jegyzet, 2004
Szász Gábor: Az éghajlat-változékonyság és a szántóföldi növények termésingadozása, Agro-21, No. 38, 59-77, 2005
Szász Gábor: Energy budget between the atmosphere and surface in the vegetation period during 1963-1994., Időjárás, Vol. 106, No. 3-4., 161-184., 2002
Szász Gábor, Ács Ferenc, Drucza Miklós: Estimating soil moisture content of a grass-covered surface using an energy balance approach and agroclimatological obserations, Időjárás, Vol. 109, No. 2, 71-88., 2005
Szász Gábor: Mikroklimatikus szélsőségek búza- és kukoricaállomáyokban eltérő talajokon, megjelenés alatt, 2006

 

Events of the project

 
2010-07-08 08:52:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: MÉK Agrometeorológiai Obszervatórium (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: MÉK Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet (Debreceni Egyetem).
Back »