A növényi produkciót befolyásoló talajfizikai, vízgazdálkodási, tápanyaggazdálkodási tulajdonságok interaktív vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37958
típus K
Vezető kutató Csajbók József
magyar cím A növényi produkciót befolyásoló talajfizikai, vízgazdálkodási, tápanyaggazdálkodási tulajdonságok interaktív vizsgálata
Angol cím Interactive examination of soil physical, water balance, nutrient management characteristics determining plant production
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely MÉK Növénytudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Borbélyné dr. Hunyadi Éva
Hajnal Nóra
Kruppa József
Kutasy Erika
Pepó Péter
Zsombik László
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásba három növényfajt vontunk be a kutatási tervben foglaltaknak megfelelően, az őszi búzát, tritikálét, (C3-as) és a kukoricát (C4-es). Őszi búzából három fajtát, kukoricából szintén három, eltérő tenyészidejű hibridet, tritikáléból egy fajtát vizsgáltunk. A kutatási tervben meghatározott méréseket sikerült elvégeznünk, az adatok feldogozása megtörtént, az eddigi eredményeket részben publikáltuk is. Az őszi búza vizsgálatok azt mutatják, hogy szignifikáns különbségek vannak a fajták között minden mérési időpontban. Szoros korrelációt lehetett kimutatni a kalászoláskori fotoszintézis intenzitás és a termés között a vizsgált őszi búza fajták esetében. A kedvező vízellátottság következtében nem volt megfigyelhető a 2003-ban jellemző depresszió a nagyobb N dózisok miatt, a fotoszintézis intenzitása minden időpontban az N120P90K106 kezelésben volt a legmagasabb A kukoricában végzett mérések elemzése során megállapítható, hogy az első mérési időpontban volt a legmagasabb a nettó fotoszintézis intenzitása, a tenyészidő során fokozatosan csökkent mindegyik kukoricahibrid esetében. A különböző műtrágyázási szintek szignifikáns eltérést eredményeztek a fotoszintetikus aktivitásban. Az első méréskor a kontroll és a 60 kg N+PK adag között nem volt igazolható a különbség, a többi esetben 5 %-os szinten szignifikáns eltérés volt. A három mérési időpont átlagában a legmagasabb értéket a középső, 120 kg N+PK, műtrágyaadagnál mértük.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of our work is to add some information about the yield forming procedure of winter wheat. Taking leaf gas exchange measurements not in a laboratory but in the field has great significance. We measured the net photosynthesis of three winter wheat, maize varieties and one triticale variety in a field trial on the nutrient supply. evaluating the survey data In winter wheat it is concluded that there were significant differences between net photosynthetic rate of varieties in all of years. However there were no significant deviations in all cases. We made the pair-wise comparison of the varieties in all the four measurements dates. In the case of some varieties, there were no statistical differences in the net photosynthesis rate. The results of the present study show close significant correlation between yield and net photosynthesis in heading growth stage. By the help of these connections we can get closer to understanding of the yield-forming processes of winter wheat In maize after data processing we found that there are significant differences on P=5% level in the net photosynthesis, the stomatal conductance and the transpiration results between the nutrient levels in all the season. The differences in the intercellular CO2 concentration are not significant in every case, but the data measured in the N0P0K0 blocks are significantly lower than those in the other levels. The varied nutrient supply caused differences in the net photosynthetic rate.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/415/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csajbók József, Kutasy Erika, Borbélyné Hunyadi Éva, Futó Zoltán, Jakab Péter: EFFECTS OF NUTRIENT SUPPLY ON THE PHOTOSYNTHESIS OF MAIZE HYBRIDS, Cereal research communications, 2005
RELATIONS BETWEEN YIELD AND PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF WINTER WHEAT VARIETIES: Csajbók József, Kutasy Erika, Borbélyné Hunyadi Éva, Cereal Research communications, 2005
Csajbók József, Kutasy Erika: DIFFERENCIES IN PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF MAIZE AND SOME SIGNIFICANT WEED, Cereal research communications, 2006
Jakab P. – Futó Z. – Csajbók J.: Analyze of photosynthesis and productivity of maize hybrids in different fertilizer treatments, Cereal research communications, 2005
vissza »