Vírusfertőzés hatása a növények fotokémiai rendszereinek kialakulására és működésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37960
típus K
Vezető kutató Gáborjányi Richard
magyar cím Vírusfertőzés hatása a növények fotokémiai rendszereinek kialakulására és működésére
Angol cím Effect of virus infection on the development and function of plant photosystems
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növényvédelmi Intézet (Pannon Egyetem)
résztvevők Almási Asztéria
Böddi Béla
Bóka Károly
Harsányi Anett
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.896
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fotoszintetikus rendszer vírusfertőzésre kialakult morfológiai és molekuláris összetételben bekövetkezett változásait két fő gazdanövény-kórokozó kapcsolatban vizsgáltuk, egyrészt a teljes sötétben nevelt, árpa csíkos mozaik vírussal magátvitel formájában fertőzött árpa csíranövények leveleiben, másrészt Tobamovírusokkal fertőzött paprika növényekben. A fertőzött árpa növények sejtjeiben már az etioplasztiszok kialakulása is gátlást szenvedett, amit a prolammelláris testek (PLB) és a protilakoid membránok rendellenességeivel jellemeztünk. Bár a fertőzés közvetlenül nem befolyásolta a protoklorofillid oxidoreduktáz (POR) enzim szerepét, mégis a megvilágítás hatására a fertőzött szövetekben a zöldülési folyamatok jelentős gátlást, késést szenvedtek, ami arra utal, hogy ebben a folyamatban a membrán-protein rendszer térbeli kialakulásában is zavar támad. A POR enzim immunolokalizálása során a kontroll csíranövényekben a jelölés nagymértékben a PLB-kra koncentrálódott. A vírusfertőzés csökkentette a POR enzim jelölést. A vírusfertőzés csökkentette a telítetlen zsírsavak és a galaktolipidek mennyiségét, és azok arányait is. A tobamovirusok fertőzése a különböző paprika fajták illetve vonalak leveleinek kloroplasztiszaiban a tilakoid membránok szerkezetében és összetételében is jellemző változásokat okozott az enyhe serkentéstől a súlyos károsításig, és rámutatott a PSII fotokémiai rendszer mellett a PSI károsodására is.
kutatási eredmények (angolul)
Effects of virus infections on the morphology and molecular structure of chloroplasts were studied in two host-parasite systems: in etiolated barley seedlings infected with Barley stripe mosaic virus (BSMV); and in pepper varieties infected by different Tobamoviruses. Seed transmission of BSMV altered the membrane structure of dark-grown barley etioplasts and caused the delay of greening processes after illumination, suggesting the early damage of chloroplast development. Immunolabeling intensity of protochlorophyllide oxidoreductase enzyme (POR) in etioplasts of infected barley leaves was weaker and the amount of the enzyme was lower than in non-infected plants. The lower amount of highly unsaturated fatty acids and the reduced abundance of galactolipids correlated with the previously detected reduction in prolamellar body to prothylakoid membrane ratio. The effect pathogenically different Tobamoviruses on the photosynthetic structures and the chlorophyll protein complexes were studied. Virus infection caused characteristic differences in the chlorophyll-protein complexes from the slight increase to the serious damage, including the alterations in PSII as well as in PSI photosystems.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/416/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kazinczi, G., Horváth, J., Takács, A.P., Béres, I., Gáborjányi, R. and Nádasy, M.: The role of allelopathy in host virus relations., Cereal Research Communication. 33:105-108., 2005
Harsányi, A., Böddi, B., Bóka, K. and Gáborjányi, R.: Pathogen affected greening process of barley seedlings infected with BSMV by seed transmission., Cereal Research Communication, 33:209-212., 2005
Lózsa, R., Bóka, K. and Almási, A: Early cytological events in case of atypical incompatible relationship between virus and plant, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 52: 91., 2005
Fekete, T., Bujdos,L., Bukai, A., Gáborjányi, R., Horváth, J., Takács, A. and Kazinczi G.: Survey of virus diseases of tobacco fields on the Eastern Hungary., 3rd International Plant Protection Symposium at Debrecen. 35-38., 2003
Lehoczky, É., Nádasy, M. and Gáborjányi, R.: Actual problems of plant protection in Hungary, 3rd International Plant Protection Symposium at Debrecen. 26-32., 2003
Gáborjányi, R.: Unsolled plant diseases in Hungary, 3rd Alps-Adria Scientific Workshop. Dubrovnik. 88-91, 2004
Kovács, J., Gáborjányi, R., Horváth, J., Kazinczi, G. and Takács, A.: Reaction of different Capsicum genotypes to tobamoviruses and cucumber mosaic virus., XII. Meeting on genetics and breeding of Capsicum and Eggplant. Noordwijkerhout, 186, 2004
Almási A., Sárvári É., Bóka K., Lózsa R., Sági Zs. és Gáborjányi R.: A klorofill-protein komplex változásai tobamovirusokkal fertőzött, eltérő rezisztenciatípusú paprikanövényekben, Növényvédelem, 41: 349-354., 2005
Almási A., Sárvári É., Bóka K., Lózsa R., Sági Zs. és Gáborjányi R.: A paprika kloroplasztiszok morfológiai változásai eltérő patogenitású tobamovírusok fertőzése után, Növényvédelem, 41: 595-600., 2005
Almási A., Bóka K., Sárvári É. és Gáborjányi R.: Eltérő makro- és mikrotünetek összehasonlítása két paprikafajtában különböző tobamovirusok fertőzése esetén, Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest p. 64., 2002
Harsányi A., Böddi B., Bóka K. és Gáborjányi R.: Az árpa csíkos mozaik vírussal (BSMV) magátvitel formájában fertőzött árpa csíranövények károsodott etioplaszt fejlődése, XIV. Növényvédelmi Fórum, Keszthely. 16-17., 2004
Harsányi A., Ryberg, M, Andersson, M.X., Bóka K., Böddi B., László L., Botond G. és Gáborjányi R.: A protoklorofillid oxidoreduktáz mennyiségének és lipid összetételének változásai az árpa csíkos mozaik vírussal fertőzött etiolált csíranövényekben, X. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen. 178-183., 2005
Almási A., Sárvári É., Bóka K., Lózsa R., Sági Zs. és Gáborjányi R.: A klorofill protein komplex változásai toamovirusokkal fertőzött, eltérő rezisztenciatípusú paprikanövényekben, LVII. Georgikon Napok, Keszthely. p. 222., 2005
Harsányi, A., Ryberg, M., Andersson, M.X., Bóka, K., László, L., Botond, G., Böddi, B. and Gáborjányi, R.: Alterations of POR quantity and lipid composition in etiolated barley seedlings infected by Barley stripe mosaic virus (BSMV), Physiol. Mol. Plnat Pathol. (in press), 2006
vissza »